Zpětný odběr

  Zpětný odběr výrobků (ZOV) vychází z principu individuální odpovědnosti výrobce zajistit nakládání s výrobky po ukončení jejich životnosti. Zpětný odběr shromažďuje nebezpečné nebo znovupoužitelné a recyklovatelné výrobky. K efektivnímu fungování zpětného odběru je podstatná informovanost a motivace spotřebitelů. Odpovědnost za celý životní cyklus výrobku včetně zajištění ZOV je stanovena v souladu s evropskou legislativou všem osobám, které uvádějí na český trh obaly, vozidla, elektrická a elektronická zařízení, zářivky a výbojky, baterie a akumulátory a v neposlední řadě pneumatiky (viz. Eltma).

  Články týkající se tématu Zpětný odběr:

  V Havlíčkově Brodě dostávají ledničky druhý život

  Článek původně vyšel v listopadovém čísle časopisu Odpadové fórum, odborného měsíčníku pro průmyslovou a komunální ekologii. Recyklace vysloužilých chladicích zařízení obsahujících rozmanitou skladbu cenných materiálů představuje z pohledu cirkulární ekonomiky a ochrany životního prostředí významnou a nelehkou úlohu. Navíc ji ztěžuje chladicí médium. Pojďme se podívat na moderní linku, která funguje u Havlíčkova Brodu. Chladicí zařízení spadají […]

  Žádný komentář
  Zpátky na slovník pojmů