Potravinová banka

  Potravinové banky jsou neziskové organizace, které shromažďují potraviny pro charitativní účely. Koncoví zákazníci potravinových bank jsou děti, matky samoživitelky, senioři, postižení nebo lidé bez domova. Cílem těchto bank je snížení plýtvání potravinami, pomoc nejpotřebnějším a zvyšování solidarity ve společnosti. Potraviny banky získávají od potravinových řetězců, z potravinových sbírek, evropského programu potravinové a materiální pomoci, od pěstitelů, producentů a jednotlivců. Minimálně z 75 % se jedná o potraviny určené k rychlé spotřebě, s uplynulou dobou minimální trvanlivosti, neprodejné potraviny s poškozeným obalem nebo například špatným označením, které by jinak skončily na skládce nebo ve spalovně. Každý rok také probíhá potravinová sbírka, do které se mohou zapojit všichni občané. 

  Články týkající se tématu Potravinová banka:

  Potravinové banky pomohly již více než 160 tisícům lidí v ČR

  Potravinové banky plní důležitou funkci v boji proti plýtvání potravinami a v boji proti hladu. Svou činností rozdělují jídlo mezi potřebné, podporují solidaritu ve společnosti a v neposlední řadě šetří zdroje a životní prostředí.  Nezávadné potraviny, které by se jinak staly odpadem a zvyšovaly ekologickou zátěž, se díky potravinovým bankám dostávají zpátky do oběhu a zároveň pomáhají […]

  Žádný komentář
  skladiště potravin

  Potravinové banky pomáhají snižovat plýtvání potravin

  V České republice aktuálně funguje 15 potravinových bank a logistické centrum v Modleticích u Prahy. Banky mají celkem 52 zaměstnanců, kterým v loňském roce prošlo pod rukama 4 127 tun potravin a drogerie. Potraviny banky získávají od potravinových řetězců, z potravinových sbírek, evropského programu potravinové a materiální pomoci, od pěstitelů a producentů. „Objem potravin darovaných od řetězců se […]

  Žádný komentář

  První pražský Food Waste Hackathon zná své vítěze

  Plýtvání potravinami, palčivé téma, které se poslední dobu stává více a více aktuální. Tento jev dosáhl svého nehorázného měřítka teprve v soudobých dějinách – ročně se vyplýtvá 30 % veškerých potravin napříč produkčním řetězcem. Složité otázce plýtvaní jídlem se věnuje nejen řada mezinárodních organizací, ale i domácí, např. analytické centrum Glopolis, iniciativa Zachraň jídlo a také […]

  Žádný komentář
  Zpátky na slovník pojmů