Planeta

  Způsob spotřeby lidí žijících v bohatém světě převyšuje možnosti, které naše planeta poskytuje. V roce 2009 publikoval Johan Rockstrom se svými kolegy (Stockholm Resilience Center) koncepci planetárních mezí (Planetary Boundaries), které by lidstvo nemělo překročit, aby nedošlo k závažným ekologickým katastrofám. Mezi tyto meze patří změna klimatu, ztráta biologické rozmanitosti, biochemické toky fosforu a dusíku, okyselení oceánů, odlesňování a změny ve využívání půdy, využívání sladkovodních zásob, poškození ozonové vrstvy, atmosférický aerosol a chemická kontaminace. Autoři tvrdí, že 3 meze již byly překročeny: změna klimatu, biologický tok dusíku a ztráta biodiverzity.

  Články týkající se tématu Planeta:

  Ekonomika koblihy: Zapomeňme na růst a zaměřme se na prosperitu

  V současnosti, kdy řešení koronavirové krize přehlušuje téměř všechny ostatní debaty, je potřeba se ptát, jak se vyrovnáme s dalšími krizemi, které už nám klepou na dveře. Z úst některých našich politiků zaznívá, že se teď musíme zaměřit na to, abychom co nejrychleji opět nastartovali ekonomiku, klidně i na úkor řešení klimatické krize. Po celém […]

  Žádný komentář

  Země má své meze a člověk je překračuje

  Od dob lovecko-sběračských společností po průmyslovou revoluci byla hlavním a často jediným zdrojem obživy lidí krajina v jejich bezprostřední blízkosti. Základními zdroji v širokém slova smyslu byly živly: země, voda, oheň (slunce) a vzduch (vítr). Při bližším pohledu si vybavíme pestřejší směs faktorů, které umožňovaly našim předkům zajišťovat životní potřeby. Vedle fotosyntézy byla hlavním zdrojem […]

  Žádný komentář
  Zpátky na slovník pojmů