PET

  Polyethylentereftalát (PET) je termoplast ze skupiny polyesterů. Využívá se k výrobě PET lahví, ale také fólií, sáčků a polyesterového oblečení, které se nemačká a nevsakuje tekutinu. Další využití nachází při výrobě technických výlisků, například vstřikovaných dílů elektromotorů. Materiál je pevný, tuhý, má dobré izolační vlastnosti a vyniká odolností vůči navlhnutí a většině kyselin. Navíc se velmi dobře recykluje. Z PET lahve tak může vzniknout nová lahev nebo třeba oblíbený městský batoh Fjällräven. Kvalita druhotného výrobku ale závisí na čistotě odpadního materiálu, což je stále aktuální výzva pro třídicí systémy po celém světě. Stejně jako jiné plasty i PET v určitých situacích uvolňuje nebezpečné látky: při degradaci se uvolňuje acetaldehyd nebo oxid antimonitý. 

  Články týkající se tématu PET:

  Otázky a odpovědi o zálohování

  Už od počátku obnovených diskuzí o zálohování v roce 2018 byl INCIEN zakládajícím členem a aktivním hráčem projektu Zálohujme, kterou v posledních letech doplnila Iniciativa pro zálohování. Od počátečních studií o materiálových tocích, nakládání s PET a výzvami, které se týkají recyklace z lahve do lahve je zřejmé, že zálohování je principem, který přináší benefity […]

  Žádný komentář

  Čtyři z pěti Čechů by uvítali zálohový systém na PET lahve a plechovky

  Systém záloh na PET lahve a plechovky podporuje v České republice 81 % populace. Češi nevnímají jako problém skladování vypitých nápojových obalů doma ani jejich vracení zpět do obchodu. Zároveň jim není jedno, co se s vyprodukovaným odpadem děje. Potvrzuje to průzkum Iniciativy pro zálohování u příležitosti Globálního dne recyklace, který svět slaví každoročně 18. března. Alespoň některé druhy […]

  Žádný komentář

  To se přece rozloží… nebo ne? Fakta a mýty o bioplastech

  Co jsou to bioplasty Jak jsme již zmínili v našem předešlém článku, každý plast se skládá z mnoha dlouhých polymerních řetězců, které jsou navzájem provázané, popřípadě propojené. Tato charakteristika platí jak pro „obyčejné“ plasty, tak i pro bioplasty. Z tohoto hlediska jsou bioplasty menší podskupinou velké rodiny plastů. Proto, aby materiál splňoval definici bioplastu, musí splnit alespoň […]

  Žádný komentář

  291 milionů lidí na světě již má přístup k zálohovému systému, dalších 207 milionů přibyde do konce roku 2023. Bude mezi nimi i Česko?

  Mezinárodní platforma Reloop vydala 15. prosince 2020 nejobsáhlejší report Global Deposit Book 2020 o zálohových systémech pro jednocestné nápojové obaly. Report analyzuje a porovnává charakteristiky různých systémů na globální úrovni. Mezi klíčové poznatky ze studie patří následující fakta:  Data ukazují, že do konce roku 2020 bude mít 291 milionů lidí přístup k systému záloh pro jednocestné nápojové obaly a očekává se, […]

  Žádný komentář

  K čemu slouží symboly na plastových obalech? Recyklaci neusnadňují

  Symbol trojúhelníku poprvé použilo v roce 1988 americké Sdružení plastového průmyslu za účelem usnadnění roztřídění lahví do jednotlivých materiálových oddílů na dotřiďovacích linkách specializovaných pouze na lahve. Tato iniciativa byla vyvinuta kvůli velké odpadové krizi, kterou USA na přelomu 80. a 90. letech 20. století procházela. Problém se značkou nastal již při jejím výběru, jelikož […]

  Žádný komentář

  Evropští výrobci balených nápojů volají po zálohování

  Bez systému záloh bude obtížné naplnit recyklační cíle EU Podle revidované evropské směrnice o odpadech bude po členských státech EU požadována recyklace 55 % odpadu do roku 2025, 60 % do roku 2030 a 65 % do roku 2035. Pro obaly jsou cíle nastaveny ještě výš: recyklace 65 % do roku 2025 a 70 % […]

  Žádný komentář

  Třídění kovů do kontejnerů na plast nevyřeší problém s nápojovými plechovkami

  Dohoda mezi Ministerstvem životního prostředí a AOS EKO-KOM o podpoře sběru kovů v obcích chce rozšířit tzv. kombinovaný sběr, kdy v obcích bude možné odkládat kovové odpady i do kontejnerů dosud určených pro jiné materiály, nejčastěji plasty. Proto EKO-KOM zavádí příplatek obcím za každý kontejner na třídění kovů (ať už kombinovaný, nebo jednodruhový pouze na kovy) […]

  Žádný komentář
  Úklid PET lahve v přírodě

  Praha schválila podporu pro zálohování PET lahví a plechovek. Od systému vratných záloh očekává lepší třídění a čistší město

  „Kromě neoddiskutovatelných environmentálních přínosů by díky zálohovému systému město výrazně ušetřilo na úklidech veřejných prostranství. PETky a plechovky totiž tvoří významnou část objemu odhozeného odpadu v pražských ulicích a parcích. Zálohované nápojové obaly jsou dalším krokem směrem k cirkulární ekonomice, kterou podporujeme,“ sdělil iniciativě Zálohujme.cz motivaci hlavního města zástupce primátora Petr Hlubuček. „Pozitivní dopady zálohování na […]

  Žádný komentář
  Plasty

  Cesta plastového odpadu k novému produktu: Jak probíhá recyklace v Plastic Union?

  V recyklačním průmyslu by mělo platit, že čím lepší třídění, tím lepší recyklace. Proto plastový odpad prochází před i po vstupu do recyklační linky několika stupni třídění. Vstupním materiálem do recyklačních linek Plastic Union jsou směsné rigidní plasty, mezi které patří obaly, jako jsou lahvičky od šamponů, mycích prostředků, potravin – kelímky od jogurtů, vaničky, […]

  Žádný komentář
  Gambrinus v PET lahvích

  Gambrinus skončil s PET lahvemi. Ušetří 334 tun plastu ročně

  „Gambrinus se rozhodl jít cestou zdravého rozumu a přestat produkovat další plast tam, kde to není potřeba. Reagujeme tak i na přání našich spotřebitelů, pro které je důležitá nejen kvalita produktu, ale i to, z čeho vyrábíme obaly a jak šetrně se chováme k přírodě. Všichni víme, že jednorázové plasty jsou problém, který zbytečně znečišťuje naše okolí. Proto omezíme jejich produkci […]

  Žádný komentář
  Zpátky na slovník pojmů