Organický odpad

  Organický odpad nebo také bioodpad, to jsou především rostlinné zbytky z kuchyně, zahrady i údržby veřejné zeleně. Recykluje se nejjednodušeji ze všech druhů odpadu a jednoduché je i jeho další využití ve formě kompostu, kvalitního hnojiva, zlepšujícího vlastnosti půdy. Kompostování umožňuje vytváření uzavřených cyklů cenných živin do půdy. Výhodou jsou v tomto případě nízké náklady a fakt, že samotným kompostováním v domácích podmínkách lze jednoduše předcházet vzniku odpadu v místě jeho vzniku. Začátkem roku 2015 vstoupila v platnost novela zákona o odpadech, která ukládá obcím povinnost zajistit občanům oddělený sběr bioodpadu.

  Články týkající se tématu organický odpad:

  Neřešit bioodpad je jako vyhazovat peníze oknem

  O bioodpadu už bylo napsáno mnoho návodů, jak na něj, a přece tvoří největší podíl směsného komunálního odpadu. Mnoho bioodpadu tak končí na skládce, kde v důsledku nedostatečného přístupu vzduchu vzniká metan, tedy plyn s 28× silnějším skleníkovým efektem, než má oxid uhličitý. Ale proč měnit dobře zajetý systém, z kterého profituje několik málo firem, že? Bohužel […]

  2 komentáře

  Firma Nafigate uspěla v prestižním inovačním programu s projektem na zpracování bioodpadů ve městech

  Česká firma Nafigate Corporation uspěla v prestižní mezinárodní soutěži s projektem nového byznys modelu zpracování bioodpadů pro města a aglomerace Evropy. V rámci projektu Horizon 2020 se společně s týmem vědců a inovátorů zaměří na norský Bergen. Projekt nazvaný HOOP je již třetím projektem Nafigate v rámci největšího inovačního a výzkumného programu Horizon od Evropské […]

  Žádný komentář

  Zemědělské bioplynové stanice konečně mohou přijímat ke zpracování i bioodpady

  Až do roku 2020 rozlišoval Energetický regulační úřad (ERÚ) 2 druhy bioplynových stanic – zemědělské a odpadové. Oba druhy bioplynových stanic měly nárok na provozní podporu vztaženou k vyrobené elektrické energii nebo teplu. Pro zemědělské bioplynové stanice, jejichž produkce energie byla postavena především na zpracování cíleně pěstovaných energetických plodin, byla určena vyšší podpora, označená jako AF1. […]

  Žádný komentář

  Bioodpady: Jak s nimi nejlépe naložit

  Podle dat z analýz fyzického odpadu, které pravidelně provádí Institut Cirkulární Ekonomiky, tvoří až 40 % váhy našich popelnic biologicky rozložitelný odpad. Pokud bioodpad skončí na skládce, vzniká při jeho rozkladu metan, což je skleníkový plyn až dvacetkrát silnější než oxid uhličitý. Ve spalovně zase tento odpad snižuje výhřevnost, protože obsahuje velký podíl vody. Jak […]

  Žádný komentář
  Kompostování

  Brno podpoří správné nakládání s odpady. V březnu rozdá 3 tisíce kompostérů

  Občané si mohou vybrat ze dvou velikostí kompostérů, větší o objemu 1000 l nebo menší o objemu 600 l. Žádosti bude možné podávat od 2. března na webové stránce Brno kompostuje. Kompostéry budou vydávány během dvou víkendů v březnu v areálu společnosti SAKO Brno. „Cílem projektu je podpořit správné nakládání s biologicky rozložitelnými odpady, omezit […]

  Žádný komentář

  Obce musí nyní třídit poctivěji a celoročně. Co přesně se s novou vyhláškou mění?

  Správně nastavená pravidla třídění komunálního odpadu jsou jedním z důležitých kroků k oběhové hospodářství, ke kterému české odpadové hospodářství směřuje. Obce navíc správným sběrem a tříděním odpadu mohou ušetřit za poplatek za skládkování, který se bude v brzké době pravděpodobně výrazně zvyšovat. Komunální odpad upravuje Zákon o odpadech (§ 17 odst. 3), respektive jeho novela […]

  Žádný komentář
  Petr Novotný, BioCNG autobus

  Brněnský projekt vyrábějící z bioodpadů palivo pro autobusy je ve finále o ekologického Oskara

  Za projektem Cirkulární doprava stojí Institut cirkulární ekonomiky, jemuž byly inspirací země jako Holandsko nebo Finsko, které mají s cirkulární ekonomikou bohaté zkušenosti. Cílem pilotního projektu bylo ukázat, že řešení pro efektivní využití bioodpadu existuje a spolehlivě funguje. „Princip technologie spočívá v tom, že se pomocí bakterií vyrobí z prošlých potravin, zbytků jídel nebo z odpadní vody bioplyn, který […]

  Žádný komentář

  Manetech – technologie, která vytváří ekologické hnojivo z těžce zpracovatelných odpadů

  Organický odpad na skládkách přispívá ke klimatické změně Pokud organický odpad končí na skládce, při rozkladu produkuje tzv. skládkové plyny, které obsahují vysoký podíl metanu a oxidu uhličitého. Ty patří do skupiny tzv. skleníkových plynů a právě ony bohužel přispívají ke klimatické změně. Blíží se tak doba, kdy dojde k zákazu skladování biologicky rozložitelného odpadu a […]

  Žádný komentář

  Představte si Prahu, která mění bioodpad na zelenou energii

  Podobně jako řada dalších evropských metropolí, má Praha ambici stát se městem fungujícím na principech cirkulární ekonomiky. Prvním krokem je projekt Cirkulární sken, který odstartoval v loňském roce a zmapoval materiálové toky ve městě. Na základě toho navrhl tři ambiciózní pilotní projekty, které využijí potenciál odpadu, kterým se zatím plýtvá ale mohl by se stát […]

  Žádný komentář
  popelnice plná pečiva

  Dumpster diving – ze života studentky, která se živí potravinami z popelnice

  Další školní den máme za sebou. Venku je pro Dánsko typické sychravo a fouká otravný vítr. Stejně jedeme na kolech a po cestě domů ještě zastavujeme u místního supermarketu. Nejdeme však dovnitř na nákup, namísto toho míříme k černým kontejnerům v rohu parkoviště. “Voohoo, podrž mi víko! Banány, žitný chleba, mrkev, jogurt… a tam dole […]

  Žádný komentář
  Zpátky na slovník pojmů