Organický odpad

  Organický odpad nebo také bioodpad, to jsou především rostlinné zbytky z kuchyně, zahrady i údržby veřejné zeleně. Recykluje se nejjednodušeji ze všech druhů odpadu a jednoduché je i jeho další využití ve formě kompostu, kvalitního hnojiva, zlepšujícího vlastnosti půdy. Kompostování umožňuje vytváření uzavřených cyklů cenných živin do půdy. Výhodou jsou v tomto případě nízké náklady a fakt, že samotným kompostováním v domácích podmínkách lze jednoduše předcházet vzniku odpadu v místě jeho vzniku. Začátkem roku 2015 vstoupila v platnost novela zákona o odpadech, která ukládá obcím povinnost zajistit občanům oddělený sběr bioodpadu.

  Články týkající se tématu organický odpad:

  Z praxe: Bioodpad putující do bioplynky namísto skládky by stačil 16ti domácnostem na rok.

  Malé zamyšlení nad tím, jak nešetrně zacházíme s odpadem. V říjnu jsme v Institut Cirkulární Ekonomiky, z. ú. provedli jednu z dalších analýz odpadu v obci, která má necelých 2300 obyvatel, provozuje vlastní kompostárnu a analyzovali jsme odpad ze zástavby rodinných domů. Výsledek je takový, že z 421 kg analyzovaného odpadu bylo celých 162 kg […]

  Žádný komentář

  Zelená cesta je v konečném důsledku ta levnější

  Před pandemií byla v segmentu HoReCa velkým tématem zelená vlna. S několika lockdowny za sebou a mnoha, mnoha vydanými jídly v plastových obalech se může zdát, že je tento přístup mrtvý. Někde možná ano, ne ale u společnosti CPI, která využila právě krizi na to, aby implementovala rozsáhlý projekt s ekologickým přístupem pod názvem Join Pure Stay. Jeho cílem […]

  Žádný komentář

  Využití bioodpadů jako jeden z klíčů k cirkulární ekonomice

  Správné nakládání s biologicky rozložitelnými odpady je klíčem k fungujícímu odpadovému hospodářství a také ke splnění evropských recyklačních a klimatických cílů. I proto INCIEN v roce 2021 ve spolupráci s partnery nastartoval program Cirkulární bioekonomika. Jeho hlavním cílem je zmapovat a popsat stav nakládání s bioodpady v ČR, poukázat na úzká místa a přinášet příklady dobré praxe od nás i ze […]

  Žádný komentář

  JRK provede obce celým procesem změny odpadového hospodářství

  Dříve jste byli hlavně obchodní a technologickou společností. Dnes se přesouváte spíše do sféry poradenství, kde jste partnerem obcím a městům. Jak jste k této přeměně došli? Robin Dufek: Čím více pracujeme se samosprávami, tím více vnímáme, jak zásadní roli hraje příprava a správné nastavení odpadového systému. Proto jsme se rozhodli kromě poskytování kvalitních technologických systémů […]

  Žádný komentář

  Města zavádí systémy na třídění gastroodpadu. Podporou jim je společnost JRK.

  Přestože v jiných částech Evropy, například v mnoha regionech severní Itálie, se kuchyňský odpad z domácností již úspěšně třídí a zpracovává, ČR zatím zůstává s tříděním kuchyňského odpadu pozadu. Komplikovaná legislativa u nás totiž značně ztěžuje nakládání s živočišnou složkou, která je součástí kuchyňského odpadu. Jednou z hlavních motivací pro zavádění lepšího třídění nejenom kuchyňských odpadů je nedávno přijatá novela […]

  Žádný komentář

  Neřešit bioodpad je jako vyhazovat peníze oknem

  O bioodpadu už bylo napsáno mnoho návodů, jak na něj, a přece tvoří největší podíl směsného komunálního odpadu. Mnoho bioodpadu tak končí na skládce, kde v důsledku nedostatečného přístupu vzduchu vzniká metan, tedy plyn s 28× silnějším skleníkovým efektem, než má oxid uhličitý. Ale proč měnit dobře zajetý systém, z kterého profituje několik málo firem, že? Bohužel […]

  2 comments

  Firma Nafigate uspěla v prestižním inovačním programu s projektem na zpracování bioodpadů ve městech

  Česká firma Nafigate Corporation uspěla v prestižní mezinárodní soutěži s projektem nového byznys modelu zpracování bioodpadů pro města a aglomerace Evropy. V rámci projektu Horizon 2020 se společně s týmem vědců a inovátorů zaměří na norský Bergen. Projekt nazvaný HOOP je již třetím projektem Nafigate v rámci největšího inovačního a výzkumného programu Horizon od Evropské […]

  Žádný komentář

  Zemědělské bioplynové stanice konečně mohou přijímat ke zpracování i bioodpady

  Až do roku 2020 rozlišoval Energetický regulační úřad (ERÚ) 2 druhy bioplynových stanic – zemědělské a odpadové. Oba druhy bioplynových stanic měly nárok na provozní podporu vztaženou k vyrobené elektrické energii nebo teplu. Pro zemědělské bioplynové stanice, jejichž produkce energie byla postavena především na zpracování cíleně pěstovaných energetických plodin, byla určena vyšší podpora, označená jako AF1. […]

  Žádný komentář

  Bioodpady: Jak s nimi nejlépe naložit

  Podle dat z analýz fyzického odpadu, které pravidelně provádí Institut Cirkulární Ekonomiky, tvoří až 40 % váhy našich popelnic biologicky rozložitelný odpad. Pokud bioodpad skončí na skládce, vzniká při jeho rozkladu metan, což je skleníkový plyn až dvacetkrát silnější než oxid uhličitý. Ve spalovně zase tento odpad snižuje výhřevnost, protože obsahuje velký podíl vody. Jak […]

  Žádný komentář
  Kompostování

  Brno podpoří správné nakládání s odpady. V březnu rozdá 3 tisíce kompostérů

  Občané si mohou vybrat ze dvou velikostí kompostérů, větší o objemu 1000 l nebo menší o objemu 600 l. Žádosti bude možné podávat od 2. března na webové stránce Brno kompostuje. Kompostéry budou vydávány během dvou víkendů v březnu v areálu společnosti SAKO Brno. „Cílem projektu je podpořit správné nakládání s biologicky rozložitelnými odpady, omezit […]

  Žádný komentář
  Zpátky na slovník pojmů