Organický odpad

  Organický odpad nebo také bioodpad, to jsou především rostlinné zbytky z kuchyně, zahrady i údržby veřejné zeleně. Recykluje se nejjednodušeji ze všech druhů odpadu a jednoduché je i jeho další využití ve formě kompostu, kvalitního hnojiva, zlepšujícího vlastnosti půdy. Kompostování umožňuje vytváření uzavřených cyklů cenných živin do půdy. Výhodou jsou v tomto případě nízké náklady a fakt, že samotným kompostováním v domácích podmínkách lze jednoduše předcházet vzniku odpadu v místě jeho vzniku. Začátkem roku 2015 vstoupila v platnost novela zákona o odpadech, která ukládá obcím povinnost zajistit občanům oddělený sběr bioodpadu.

  Články týkající se tématu organický odpad:

  Není kompostér, jako kompostér. Jak vybrat ten správný?

  Na českém trhu jsou k mání desítky typu kompostérů. Liší se váhou, materiálem, objemem, systémem průduchů, náročností složení, jiným typem plnění i vyprazdňování či barvou. A vybrat si z nich ten nejlepší dá každému starostovi neznalému problematiky dost práce. Každému vyhovuje něco jiného. Důležité je mít na paměti vždy fakt, že investujete do vybavení, které vám má […]

  1 komentář

  Český cirkulární hotspot otevírá pracovní skupinu na téma potravinových odpadů

  Obecně se uvádí, že až třetina potravin je vyhozena z důvodu neefektivity jejich distribuce od farem až po spotřebitele. I proto se téma rozhodla uchopit profesní odborná platforma Českého cirkulárního hotspotu.

  Žádný komentář

  Z praxe: Bioodpad putující do bioplynky namísto skládky by stačil 16ti domácnostem na rok.

  Malé zamyšlení nad tím, jak nešetrně zacházíme s odpadem. V říjnu jsme v Institut Cirkulární Ekonomiky, z. ú. provedli jednu z dalších analýz odpadu v obci, která má necelých 2300 obyvatel, provozuje vlastní kompostárnu a analyzovali jsme odpad ze zástavby rodinných domů. Výsledek je takový, že z 421 kg analyzovaného odpadu bylo celých 162 kg […]

  Žádný komentář

  Zelená cesta je v konečném důsledku ta levnější

  Před pandemií byla v segmentu HoReCa velkým tématem zelená vlna. S několika lockdowny za sebou a mnoha, mnoha vydanými jídly v plastových obalech se může zdát, že je tento přístup mrtvý. Někde možná ano, ne ale u společnosti CPI, která využila právě krizi na to, aby implementovala rozsáhlý projekt s ekologickým přístupem pod názvem Join Pure Stay. Jeho cílem […]

  Žádný komentář

  Využití bioodpadů jako jeden z klíčů k cirkulární ekonomice

  Správné nakládání s biologicky rozložitelnými odpady je klíčem k fungujícímu odpadovému hospodářství a také ke splnění evropských recyklačních a klimatických cílů. I proto INCIEN v roce 2021 ve spolupráci s partnery nastartoval program Cirkulární bioekonomika. Jeho hlavním cílem je zmapovat a popsat stav nakládání s bioodpady v ČR, poukázat na úzká místa a přinášet příklady dobré praxe od nás i ze […]

  Žádný komentář

  JRK provede obce celým procesem změny odpadového hospodářství

  Dříve jste byli hlavně obchodní a technologickou společností. Dnes se přesouváte spíše do sféry poradenství, kde jste partnerem obcím a městům. Jak jste k této přeměně došli? Robin Dufek: Čím více pracujeme se samosprávami, tím více vnímáme, jak zásadní roli hraje příprava a správné nastavení odpadového systému. Proto jsme se rozhodli kromě poskytování kvalitních technologických systémů […]

  Žádný komentář

  Města zavádí systémy na třídění gastroodpadu. Podporou jim je společnost JRK.

  Přestože v jiných částech Evropy, například v mnoha regionech severní Itálie, se kuchyňský odpad z domácností již úspěšně třídí a zpracovává, ČR zatím zůstává s tříděním kuchyňského odpadu pozadu. Komplikovaná legislativa u nás totiž značně ztěžuje nakládání s živočišnou složkou, která je součástí kuchyňského odpadu. Jednou z hlavních motivací pro zavádění lepšího třídění nejenom kuchyňských odpadů je nedávno přijatá novela […]

  Žádný komentář

  Neřešit bioodpad je jako vyhazovat peníze oknem

  O bioodpadu už bylo napsáno mnoho návodů, jak na něj, a přece tvoří největší podíl směsného komunálního odpadu. Mnoho bioodpadu tak končí na skládce, kde v důsledku nedostatečného přístupu vzduchu vzniká metan, tedy plyn s 28× silnějším skleníkovým efektem, než má oxid uhličitý. Ale proč měnit dobře zajetý systém, z kterého profituje několik málo firem, že? Bohužel […]

  2 comments

  Firma Nafigate uspěla v prestižním inovačním programu s projektem na zpracování bioodpadů ve městech

  Česká firma Nafigate Corporation uspěla v prestižní mezinárodní soutěži s projektem nového byznys modelu zpracování bioodpadů pro města a aglomerace Evropy. V rámci projektu Horizon 2020 se společně s týmem vědců a inovátorů zaměří na norský Bergen. Projekt nazvaný HOOP je již třetím projektem Nafigate v rámci největšího inovačního a výzkumného programu Horizon od Evropské […]

  Žádný komentář

  Zemědělské bioplynové stanice konečně mohou přijímat ke zpracování i bioodpady

  Až do roku 2020 rozlišoval Energetický regulační úřad (ERÚ) 2 druhy bioplynových stanic – zemědělské a odpadové. Oba druhy bioplynových stanic měly nárok na provozní podporu vztaženou k vyrobené elektrické energii nebo teplu. Pro zemědělské bioplynové stanice, jejichž produkce energie byla postavena především na zpracování cíleně pěstovaných energetických plodin, byla určena vyšší podpora, označená jako AF1. […]

  Žádný komentář
  Zpátky na slovník pojmů