Obnovitelné zdroje

  Obnovitelné neboli alternativní zdroje energie jsou takové zdroje, u kterých je možné opakovatelné využití a nedají se tak teoreticky vyčerpat. Lidmi nejčastěji využívané obnovitelné zdroje jsou: sluneční, vodní a větrná energie, energie biomasy, geotermální energie či energie prostředí zachycená tepelným čerpadlem. Zákon č. 165/2012 Sb. k těmto zdrojům počítá ještě energii skládkového plynu, kalového plynu z čistíren odpadních vod a energii bioplynu. Evropská unie si dala za cíl mít v roce 2020 obnovitelné zdroje zastoupeny 20 %, v roce 2018 to bylo 18,9 %. Česká republika je aktuálně na úrovni asi 15,5 %, ze které chce do roku 2030 vyrůst na 22 %. Řada odborníků včetně zástupců EU cíl kritizuje jako příliš neambiciózní. 

  Články týkající se tématu Obnovitelné zdroje:

  Energetický sektor je uprostřed udržitelné transformace, způsobů financování existuje celá řada

  Evropská komise vydala dne 15. září 2020 Nařízení o mechanismu Unie pro financování energie z obnovitelných zdrojů. Jako hlavní cíl uvádí „zajištění dosažení cílů energetické unie a dlouhodobých závazků Unie v oblasti emisí skleníkových plynů v souladu s Pařížskou dohodou, a zejména cílů v oblasti snižování emisí skleníkových plynů, energie z obnovitelných zdrojů a energetické účinnosti.“ […]

  Žádný komentář

  Kromě zelené elektřiny i plyn. Čeští Nano Energies rozšiřují nabídku pro domácnosti

  Nabídku nové služby rozjel český energetický inovátor Nano Energies v polovině prázdnin. Nápad zařadit do nabídky i plyn vzešel od zákazníků, kteří už od firmy odebírají Elektřinu Nazeleno. Jde o produkt s kompenzovanou uhlíkovou stopou – za každou připojenou domácnost přitom firma přispěje na výsadbu alejí dlouhověkých stromů. Do budoucna Nano Energies plánují nahradit zemní […]

  Žádný komentář

  Košík.cz představuje energetický model budoucnosti: Zelenou elektřinu pro něj, jeho farmáře i zákazníky zajistí Nano Energies

  V Česku se ročně spotřebuje asi 73,9 TWh elektrické energie. Pouhých 13 procent pochází z obnovitelných zdrojů, ještě méně od maloproducentů –tedy malých vodních či větrných elektráren nebo domácností se solárními panely. Naprostá většina elektřiny spotřebované v Česku vzniká v tepelných elektrárnách, které v České republice největší měrou přispívají ke změně klimatu a znečištění ovzduší […]

  Žádný komentář

  Budoucnost energetiky je v obnovitelných zdrojích od malých dodavatelů, říká ředitel Nano Energies Stanislav Chvála

  Jaká je budoucnost české energetiky? Myslíte si, že je reálné, aby Česko v budoucnu čerpalo energii jen z obnovitelných zdrojů? Ano, určitě nás to v budoucnu čeká. Otázkou není jestli, ale kdy na obnovitelné zdroje přejdeme. Naše firma se snaží o to, aby to bylo co nejdřív. Ale nemyslím si, že je možné, abychom v budoucnu pokrývali 100 % […]

  Žádný komentář
  Zdroj: pikist.com

  Výroba elektřiny z uhlí klesla loni jen o tři procenta, říká globální studie

  EMBER se jako nezávislý klimatický think-thank snaží přinášet nezkreslené informace o přechodu společnosti na čisté zdroje energie. Aktuální studie přináší globální data o výrobě elektřiny a poptávce o ní v roce 2019. Celkem zahrnuje informace z 217 zemí a pokrývá tak 85 % světové produkce elektřiny. Další oblasti energetického sektoru, jako je spalování paliv nebo vytápění, studie […]

  Žádný komentář
  Dům s porostlou střechou.

  Přírodní stavby: fenomén pro 3. tisíciletí?

  Sdružení Baobaby jsem před lety zakládal s Danielem Grmelou, který na téma slaměných domů a přírodních staveb psal doktorandskou práci, s Lídou Temelovou, která se zajímala o výtvarné využití přírodních materiálů v rámci prostorové tvorby, a také s Martinem Dřímalem, architektem, který se zajímal o nízkoenergetické stavby z přírodních materiálů. V podstatě mě k tomu nápadu přivedla zkušenost při stavění mého vlastního domu, kdy nebylo možné sehnat […]

  Žádný komentář
  Jeffrey Sachs

  Jeffrey Sachs: Česko by se mělo vzdát uhlí. Budoucnost patří dekarbonizaci ekonomiky

  Hlavním tématem profesora Sachse, působícího na Kolumbijské Univerzitě v USA, se stala klimatická změna. Ve svém projevu vyzdvihl skutečnost, že o povaze změn v současném klimatickém systému už neexistuje vědecká debata – globální oteplování je rizikem, které ohrožuje celou planetu a bude určovat podobu mezinárodní politiky v nadcházejících desetiletích. Centrální Evropa je ve středu pozornosti […]

  Žádný komentář
  Energie

  Cirkulární ekonomika v energetickém průmyslu: výzva i příležitost pro firmy

  Jedna Země = jedna příležitost, žádné další experimenty Proč se zaměřit zrovna na energetiku? Jedná se o obor, který svými chapadly sahá do spousty dalších oblastí a ovlivňuje svět kolem nás. Samozřejmě v určitém pohledu pozitivně – máme díky ní lepší životní úroveň. Optikou životního prostředí má ale vliv bohužel spíše negativní. Světová spotřeba energie […]

  Žádný komentář

  Největší světový výrobce cukrovinek investuje miliardu amerických dolarů do udržitelné budoucnosti

  Světový výrobce cukrovinek a krmiv pro domácí mazlíčky společnost Mars v minulém roce představila svůj Plán udržitelného rozvoje pro další generace a překonala tak významný milník na cestě k trvalé udržitelnosti. Plán cílí na boj s naléhavými hrozbami: změnou klimatu, chudobou v dodavatelském řetězci a nedostatkem přírodních zdrojů, kterým čelí nejen oblast podnikání, v níž Mars působí, ale i celá […]

  Žádný komentář

  Konference ODPAD ZDROJEM se zaměří na ucelenou a cirkulární vizi chytrých měst a obcí.

    Fenomén chytrých měst se v posledních letech rozšířil neuvěřitelnou rychlostí. Firmy poskytující služby pro města a obce do svých portfolií zařadily slovo „chytrý“ před velkou část svých produktů. Chytrá města by ale měla zejména umět hospodařit se svými zdroji – ať už se jedná o finance, materiály, vodu či energie. Na březnové konferenci ODPAD […]

  4 comments
  Zpátky na slovník pojmů