Nová zelená úsporám

  Nová zelená úsporám je český dotační program zaměřený na úspory energie v budovách pro bydlení. Podporuje snižování energetické náročnosti obytných budov (komplexní nebo dílčí zateplení), výstavbu či nákup domů s velmi nízkou energetickou náročností, environmentálně šetrné způsoby vytápění a instalaci obnovitelných zdrojů energie. Cílem programu je zlepšit stav životního prostředí snížením produkce škodlivých emisí a tím přispět k úspoře energie a stimulaci české ekonomiky. Dalšími přínosy jsou například zlepšení kvality bydlení občanů a zlepšení vzhledu měst a obcí. Program je financován z výnosů prodeje tzv. emisních povolenek EUA (European Union Allowance) a EUAA (European Union Aviation Allowance).

  Články týkající se tématu Nová zelená úsporám:

  Úsporné Česko

  Jak se Češi snaží chovat úsporně ve svých domácnostech? Jak by je v tom mohl podpořit stát a firmy? Jak zavést koncept Smart city?  Na tyto otázky se snažili odpovědět experti v diskuzi Úsporné Česko.  Jak Češi (ne)plýtvají? Tři čtvrtiny českých domácností se domnívají, že se k životnímu prostředí chovají šetrně: odpovědně přistupují zejména k třídění […]

  Žádný komentář
  Zpátky na slovník pojmů