Kyselý déšť

    Jedná se dešťové srážky, které obsahují vodu s pH nižším než 5,6 a obsahují tedy vyšší koncentraci kyselin. Přirozený zemský déšť má obvykle pH v rozmezí 5,6–6. Nejčastějším zdrojem kyselých dešťů jsou kyseliny sírové a dusičné, které vznikají v atmosféře fotochemickou reakcí z oxidu siřičitého a oxidu dusíku. Ty se uvolňují do ovzduší sopečnou aktivitou, mikrobiálními procesy probíhajícími v půdě nebo lidskou činností, nejčastěji pálením materiálů s vysokým obsahem síry a dusíku, jako je hnědé uhlí. Voda s vyšším obsahem kyselin je zároveň nebezpečná pro životní prostředí i pro člověka kvůli vysokým obsahům toxických iontů a schopností mobilizovat těžké kovy obsažené v půdách. Ve vodě s pH nižším než 4,5 například nepřežijí žádné ryby. Kyselý déšť vzniklý z průmyslové výroby způsobily v minulosti například zničení lesů na severních a západních hranicích České republiky. 

    Články týkající se tématu Kyselý déšť:

    Články nenalezeny

    Zpátky na slovník pojmů