Kvalita půdy

  Mezi základní funkce půdy patří produkce potravin, zásobárna vody a filtrační funkce, koloběh látek, genetická banka mikroorganismů, rekreace nebo stavební činnost. Základní hlediska pro odvození kvality půdy jsou trvale udržitelná produkce zemědělských plodin, kvalita životního prostředí a zdraví živých tvorů. Mezi hlavní indikátory patří parametry fyzikální (textura, pórovitost, retenční vlastnosti, hloubka prokořenění atd.), chemické (obsah živin – dusík, uhlík a stopových prvků…) a biologické (zaplevelení, fytotoxicita, mikrobiální biomasa, výskyt škůdců).

  Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy (VÚMOP) předpokládá rostoucí nebezpečí větrné eroze půdy. Rozloha ploch ohrožených větrnou erozí se stále zvětšuje, a to mimo jiné v důsledku lidské činností a neudržováním současných liniových prvků v krajině. Zároveň v důsledku silného zintenzivnění zemědělství dochází v posledních desetiletích ke znatelnému úbytku míry druhové biodiverzity zemědělské krajiny. Intenzivní zemědělství totiž využívá značné množství fosilních vstupů ve formě dusíkatých a fosforových hnojiv a agrochemikálií.

  Články týkající se tématu Kvalita půdy:

  Není kompostér, jako kompostér. Jak vybrat ten správný?

  Na českém trhu jsou k mání desítky typu kompostérů. Liší se váhou, materiálem, objemem, systémem průduchů, náročností složení, jiným typem plnění i vyprazdňování či barvou. A vybrat si z nich ten nejlepší dá každému starostovi neznalému problematiky dost práce. Každému vyhovuje něco jiného. Důležité je mít na paměti vždy fakt, že investujete do vybavení, které vám má […]

  1 komentář
  Permakultura se vyznačuje maximální plodností s minimem fyzické dřiny. Zdroj: JC Raulston Arboretum

  Permakultura – co to je a jak se žije?

  Permakulturní zahradník zná svůj pozemek, půdu a její kvalitu, světové strany, klimatické podmínky a další faktory, kterých poznání ovlivňuje a ulehčuje jeho práci. S tímto poznáním může na základě určitých zásad navrhnout svůj pozemek, resp. zahradu. Přitom základní zásadou nebo spíš cílem permakultury (dál jenom PK) je co nejbohatší úroda (výnos) za minimální fyzický výkon, protože všechnu „dřinu“ vykoná […]

  Žádný komentář

  Na 1 litr oleje dvě kila „odpadu“. Masová produkce olivového oleje způsobuje erozi půdy, znečištění vody i úpadek biodiverzity

  Při výrobě 1 kg olivového oleje je produkováno až 2,1 kg vylisovaných oliv, odpad z výroby tak převyšuje množství samotného produktu. Navíc vzniká velké množství odpadní vody. Produkce olivového oleje je ale problematická z mnoha dalších hledisek, mezi které patří vliv na kvalitu půdy, vody a ovzduší, spotřeba vody a vliv na biodiverzitu. Podobně jako […]

  Žádný komentář
  Zpátky na slovník pojmů