Inovace

  Inovace jsou pro zavedení cirkulární ekonomiky klíčové. Inovace, tedy nové způsoby či technologie, pomáhají chápat odpad jako zdroj, čímž se šetří nejen primární zdroje, ale i rozpočty firem a obcí. Využívání recyklovaných a recyklovatelných materiálů a nových udržitelných technologií je také základem pro vznik nových Start-UpůNejrůznější inovace a nové technologie představuje Institut Cirkulární Ekonomiky v rámci svých osvětových aktivit. 

  Články týkající se tématu Inovace:

  V Norsku je sice dumpster diving docela běžný, společenské předsudky vůči tomu ale také. Foto: Erika Lenická

  Dumpster diving na severu. Jak chceme řešit plýtvání potravinami?

  Vraťme se ale na začátek. Seděli jsme v kuchyni a hráli karty. Kamarádka Norka vyprávěla o tom, jak je dumpster diving pravidelnou aktivitou její mámy a jejích kamarádek. Vyprávěla o tom, jak supermarkety ve velkém vyhazují vše, co neprodají, většinou tedy zeleninu, ovoce, mléčné produkty i další jídlo. Po třech měsících jsme se rozhodli vydat […]

  Žádný komentář

  Cirkulární ekonomika je hnacím motorem pro inovace

  21. října 2021, Praha – Od firem se očekává, že se budou chovat inovativně. To znamená využívat přírodní zdroje rozumně, minimalizovat vznik odpadu, vzájemně se podporovat na své cestě k udržitelnosti a služby nebo vstupní suroviny poptávat od partnerů, kteří už zavedli cirkulární a udržitelné principy do svých produktů. A že to není utopie, ale […]

  Žádný komentář

  EIT Climate-KIC vytváří ekosystém lidí, kteří v otázce klimatu dokáží věci změnit, říká Pavel Zedníček

  Kdy jste se s aktivitami EIT Climate-KIC setkal poprvé?  Celá moje zkušenost začala v Holandsku, když jsem studoval v Utrechtu a zúčastnil jsem se jednoho z programů EIT Climate-KIC s názvem Journey. Je to letní škola na 5 týdnů, kdy během této doby člověk jede do 3 zemí Evropské unie společně s dalšími 30 studenty z celé Evropy. Věnujete se tam tématům jako […]

  Žádný komentář

  Evropský EIT Climate-KIC přivedl do Česka zahraniční experty na klima. Pomáhali v Moravskoslezském kraji s nízkouhlíkovou transformací

  Organizátorem iniciativy pro Česko bylo letos Moravskoslezské inovační centrum Ostrava (MSIC), které skrze polského koordinátora Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk propojovalo průkopníky v oblasti ochrany klimatu s vhodnými organizacemi. Během šestitýdenní stáže pracovali zahraniční profesionálové na projektu ozelenění budov Moravskoslezského inovačního centra a na systému hodnocení projektu POHO 2030 organizace Moravskoslezské investice a development […]

  Žádný komentář

  Koronavirová pandemie má pozitivní vliv na soukromé udržitelné investice, veřejná podpora však nezůstává pozadu

  Obchodní společnosti se otázkou udržitelnosti zabývají již roky. Donedávna však nebylo jednoduché přesně měřit výhody, které s sebou udržitelnost přináší. Naopak související finanční náklady a regulatorní zátěž byly zřetelně na očích. To se postupně měnilo až v posledních letech a aktuální průzkum názorů finančních ředitelů společností ukazuje, že se pohled na výhody udržitelnosti postupně mění. Pandemie koronaviru tento […]

  Žádný komentář

  Až 10 milionů EUR rozdělí Google klimatickým projektům v Impact Challenge, jehož partnerem je i EIT Climate-KIC

  Cílem aktivity Impact Challenge, ze kterou stojí společnosti Google, je poskytnout mentoring i finanční podporu technologickým projektům, které mají pomoci v oblasti klimatu. Iniciativa byla spuštěna v letošním roce a Google plánuje nejlepším nápadům rozdělit až 10 milionů EUR (270 milionů korun). „Stejně jako v Google, i my v EIT Climate-KIC věříme v sílu lidské […]

  Žádný komentář
  Znečištěné město

  Znečištěné ovzduší má vliv na respirační potíže. Podle vědců z Harvardské univerzity zhoršuje i průběh COVID-19

  Výzkum se zaměřil na více než 3000 amerických okrsků (zhruba 98% pokrytí celé země) a na základě zjištěných dat o kvalitě ovzduší, zplodin z automobilů či uniklých prachových částic z továren vyplynulo, že čím horší kvalita ovzduší, tím více občané v daném místě mají horší průběh při onemocnění chřipkou a koronavirem. “Tato studie dokazuje, že […]

  Žádný komentář

  Ředitelé nadnárodních korporací i českých firem společně prohlašují, že cirkulární ekonomika je jejich odpovědností

  Dle Accenture je 4,5 trilionu dolarů do roku 2030 potenciál světového růstu díky cirkulární ekonomice, 99 % ředitelů firem s obratem v miliardách dolarů ve studii OSN prohlásilo, že udržitelnost je neodmyslitelnou součástí dalšího fungování jejich firem, a 7 z 10 českých studentů se záměrem podnikat letos, uvedlo, že by od svého nápadu upustili, pokud […]

  Žádný komentář

  Záchranné menu nebo antivirové obaly. Jaké inovace přinesl koronavirus v gastronomii?

  Současná situace nám ukázala nejen to, jak dokážeme v těžkých chvílích spolupracovat, ale také, jak je cirkularita segmentu HORECA důležitá. Mnohé gastronomické provozy se dosud vzpamatovávají z následků krize a přehodnocují svou dosavadní strategii. „Ekonomické a sociální dopady jsou zde obrovské. Stejně tak environmentální. Náhlé přerušení dodavatelských řetězců způsobilo, že se musela vyhodit spousta potravin. […]

  Žádný komentář

  Hledáte podporu pro svůj cirkulární projekt? Využijte některý z dotačních programů

  V cirkulární ekonomice v ideálním případě neexistuje odpad. Je založena na funkčních a nekončících cyklech, ve kterých jsou materiálové toky uzavírány a znovu využívány ve výrobě. V mnoha případech je to možné, vyžaduje to však zapojení veškerých aktérů, kteří se na cyklu podílejí, a to včetně spotřebitelů. Jaké jsou motivace pro realizaci cirkulárních projektů? „Homo circularis“ Dostáváme se tak ke zcela zásadnímu aspektu – člověku, „homo cirkularis„ – jako klíči […]

  Žádný komentář
  Zpátky na slovník pojmů