Globální oteplování

  Člověk svojí průmyslovou činností způsobil zvýšení koncentrace skleníkových plynů v atmosféře, a tím narušil rovnováhu, díky které se na planetě vyvinul život, jaký známe. Následkem toho dochází k nedostatečnému propouštění přebytečné energie ze slunečního záření, která místo toho, aby se v podobě tepelného (infračerveného) záření vracela zpět do vesmíru, zůstává pod slupkou atmosféry a způsobuje klimatické změny, resp. globální oteplování. Princip tohoto jevu se nazývá i skleníkový efekt, protože ekosystém Země funguje podobně jako skleník. Z globálního pohledu má teplota tendenci stoupat, neznamená to ovšem, že by se mělo ve všech oblastech světa oteplit.

  Vychýlení klimatické rovnováhy s sebou nese v souvislosti s oteplením v mnoha oblastech spoustu dalších fatálních důsledků – tání ledovců a stoupání hladiny moří, záplavy, zasolování půdy, s tím spojena ztráta zemědělské půdy, z čeho plyne nedostatek produkce potravin a riziko hladomorů, narušení podzemních zdrojů pitné vody, rozšíření hmyzích škůdců a přenašečů chorob, někde menší srážky a sucho, jinde větší srážky a záplavy, lesní požáry… Vzrostlé lesy a mořský plankton fungují jako největší absorbent COna naší planetě, tudíž se zánikem lesů se zvyšuje riziko skleníkového efektu.

  Články týkající se tématu Globální oteplování:

  Jeffrey Sachs

  Jeffrey Sachs: Česko by se mělo vzdát uhlí. Budoucnost patří dekarbonizaci ekonomiky

  Hlavním tématem profesora Sachse, působícího na Kolumbijské Univerzitě v USA, se stala klimatická změna. Ve svém projevu vyzdvihl skutečnost, že o povaze změn v současném klimatickém systému už neexistuje vědecká debata – globální oteplování je rizikem, které ohrožuje celou planetu a bude určovat podobu mezinárodní politiky v nadcházejících desetiletích. Centrální Evropa je ve středu pozornosti […]

  Žádný komentář

  Novinky z Globálního cirkulárního fóra v Japonsku

  Cirkulární ekonomika je o spolupráci a o společné snaze změnit fungování společnosti. Lenka Mynářová, která stojí za technologií Hydal, se v říjnu 2018 zúčastnila Světového fóra cirkulární ekonomiky. Na fóru jsme sice jako INCIEN nebyli, ale díky naší spolupráci nám Lenka nasdílela ty nejzajímavější informace, které se v Japonsku dozvěděla. A tak nemusíme všichni létat […]

  Žádný komentář
  Zpátky na slovník pojmů