Fotovoltaické panely

  Fotovoltaické či solární panely jsou plochá zařízení na střeše domu nebo jiného objektu, které svým povrchem přijímají sluneční záření a mění ho na energii. Obsahují křemíkové polovodiče, hliníkové rámy, plastový podklad a krycí vysoce propustné sklo. Křemíkové články přetvářejí sluneční paprsky na elektrickou energii k vytápění či k ohřevu vody. Elektřina je ze solárního panelu odváděna kabely a napojena na spotřebiče, na nabíjení akumulátoru nebo na dodávku do distribuční sítě. Aplikují se na jižní stranu pod úhlem 30° až 60°. Elektrický výkon panelů je udáván v jednotkách Watt peak (Wp). 
  Díky fotovoltaice můžou být domácnosti částečně energeticky soběstačné. Největší efektivita je zabezpečena za přímého slunečního záření, když je obloha zamračená, produktivita se snižuje i o polovinu a více, takže množství generované energie kolísá v závislosti od počasí.  

  Poprvé se fotovoltaické panely začaly používat na konci sedmdesátých let dvacátého století. V tom čase byla jejich cena ještě hodně vysoká, dnes jsou cenově běžně dostupné a v porovnání s minulostí také efektivnější. Nejrozšířenější jsou dnes v Kalifornii a Německu. Na konci životnosti, která se odhaduje zhruba na 30 let, se komponenty lehce recyklují. Některé druhy fotovoltaických panelů (amorfní) můžou obsahovat i těžké nebo toxické kovy, třeba kadmium. 

  Dle technologie výroby článků se panely rozdělují na monokrystalické, polykrystalické, které jsou vyrobené z křemíku, a tenkovrstevné (amorfní), které jsou vyrobeny z různých materiálů – amorfní křemík, mikrokrystalický křemík, síra atp.

  Články týkající se tématu Fotovoltaické panely:

  Sustainable energy from windmills

  Inspiraci pro udržitelnost a energetiku přivezou v říjnu do Prahy už podruhé světoví tech inovátoři

  „Čím dál více zemí, měst, firem a lidí chce využívat čistou energii z obnovitelných zdrojů. Po loňském úspěšném ročníku chceme na konferenci Share Your Energy přivést inspirativní řečníky z celého světa, kteří vytvořili nebo v praxi testují praktická řešení a inovace, co posouvají hranice udržitelnosti a energetiky,“ popisuje CEO pořadatelské firmy Nano Energies Stanislav Chvála a doplňuje: […]

  Žádný komentář

  Číňan vynalezl solární panely, které umí generovat energii i ve tmě

  Tato novinka by umožnila využívat solární panely i v období, kdy není dostatek slunečního záření a výrazně tak zvýšit jejich produktivitu a zároveň i lepší dostupnost energie v čase. Inovace spočívá v umístění dvou transparentních vrstev polymeru na povrch fotovoltaických panelů. “Naše zařízení tak může produkovat energii ve kteroukoliv část dne a navíc i v […]

  Žádný komentář

  Tesla baterie Powerwall umožňuje domácnostem fungovat výlučně na solární energii

  Společnost Tesla mají mnozí z nás v poslední době spojenou zejména s elektromobily, ale společnost má mnohem vyšší ambice a vize a 30. 4. 2015 její generální ředitel a zakladatel, Elon Musk, představil koncept ´Tesla Energy´, novou obchodní divizi, která je zaměřena na ukončení závislosti na neobnovitelných zdrojích energie. A to díky solární energii.  Řeč […]

  Žádný komentář
  Zpátky na slovník pojmů