Fosilní paliva

  Fosilní paliva jsou vyčerpatelné suroviny, jejichž spalováním vzniká velké množství energie. Vznikly v minulých geologických dobách anaerobním (bez přístupu vzduchu) rozkladem odumřelých částí rostlin a těl živočichů včetně fytoplanktonu a zooplanktonu na dně moří a oceánů. V průběhu časů se tato organická hmota smíchala s blátem a zůstala ležet pod velkými nánosy, vystavěna vysoké teplotě a tlaku v zemské kůře. Fosilní paliva jsou tedy nerostné suroviny, zejména uhlí, ropa, zemní plyn, které člověk využívá a také drancuje mnohem rychleji než stačí vzniknout, jelikož se jedná o časový horizont milionů let, a proto představují neobnovitelný zdroj.

  Obsahují vysoké procento uhlíku a jejich spalováním člověk vyprodukuje více než 20 miliard tun CO2 ročně. Tím narůstá objem skleníkových plynů v atmosféře, protože přírodní procesy nestíhají takovou produkci oxidu uhličitého zpracovat, a to přispívá ke globálnímu oteplování. Jejich průmyslové využívání v energetice představuje znečišťovatele životního prostředí číslo jeden. 

  V porovnání s obnovitelnými zdroji vyprodukují více energie za méně času, což je sice ekonomicky výhodnější, ale zcela neudržitelné. Navíc jejich nešetrná těžba – povrchové a hlubinné doly, ropné plošiny, tankery, ropovody – způsobuje emise dalšího jedovatého plynu do atmosféry – oxidu siřičitého, SO2.

  Články týkající se tématu Fosilní paliva:

  Polemika: roztočení „cirkulárního kola“

  Co lze podle vás považovat za nejzásadnější hybnou sílu, která by pomyslné cirkulární kolo stabilně a udržitelně roztočila? Na tuto otázku se tentokrát ptala redakce časopisu Odpadové fórum v aktuálním vydání (anotaci listopadového čísla čtěte ZDE). Na otázku odpovídali: Soňa Jonášová (ředitelka Institutu Cirkulární Ekonomiky), Zbyněk Kozel (ředitel EKO-KOM), Miloš Kužvart (výkonný ředitel ČAObH), Jaroslav […]

  Žádný komentář
  Zpátky na slovník pojmů