Fosfor

    Důležitá složka průmyslových a přírodních hnojiv, bez které se zemědělství, jak jej dnes známe, neobejde. Široké využití má také v různých odvětvích průmyslu. V současnosti se těží zejména z minerálních nerostů – apatit, wavellit, vivianit. Plýtváním ale dochází k vyčerpání minerálního rezervoáruúplné vyčerpání se odhaduje na rok 2040. Paradoxem vedle toho je, že fosfor patří mezi nejvýraznější kontaminanty půdyeutrofizovaných (živinami obohacených) vodních zdrojů – a to z odpadních vod. Fosfor je totiž obsažen také v lidské moči. Z odpadních vod se dá dobře vyabstrahovat, což s následným využitím v zemědělství představuje uzavření cyklu materiálu, kvůli nedostatečné legislativě se to ale v naší krajině neděje na maximum.  
    V přírodě se fosfor vyskytuje jenom ve sloučeninách. Nachází se také v kostech, derivátech kůže nebo krvi dobytka. Se značkou P a protonovým číslem 15 je součástí Mendělejevové periodické tabulky prvků.

    Články týkající se tématu Fosfor:

    Články nenalezeny

    Zpátky na slovník pojmů