Ekologická likvidace

  Ekologickou likvidací je myšlena recyklace nebo ukončení nakládání s materiály, látkami a odpady, jež jsou nebezpečné pro životní prostředí a to formou, která je ekologicky šetrná, a tedy zabraňuje šíření daných škodlivin do volné krajiny. Může se jednat například o skládkování, rozklady kalů, ukládání kapalných odpadů do povrchových nádrží či opětovné využití daných materiálů. V širším pojetí nemá termín ekologická likvidace v české ani evropské legislativě oporu. České zákony a evropské směrnice rozeznávají pouze ekologickou likvidaci vozidel s ukončenou životností a likvidaci nebezpečných odpadů. Za nebezpečné odpady jsou pak podle evropského nařízení č. 1357/2014 obecně považovány například hořlavé, dráždivé, toxické, žíravé, karcinogenní nebo mutagenní látky. 

  Články týkající se tématu Ekologická likvidace:

  V Praze otevřel O-shop, obchod s vrácenou elektronikou

  V Holešovické tržnici v Praze otevřel obchod s elektronikou, která byla vrácená zákazníky z e-shopů. K tomu byl spuštěn také e-shop O-shop, který prodává mix nového či zánovního zboží, ovšem s výraznou slevou oproti novému. Jedná se o nový projekt zakladatele Opravárny Jana Charváta v oblasti cirkulární ekonomiky. Zboží otestují profesionálové z Opravárny, která sídlí na stejné adrese, opraví drobné poruchy, dají na něj záruku a poskytnou pozáruční servis.  […]

  Žádný komentář

  Odpad jako zdroj: Jak vypadá odpadové hospodářství ve slévárenské výrobě?

  Každá výroba s sebou přináší kromě požadovaného produktu i tvorbu odpadů, případně vedlejších produktů. Vizí společnosti Cyrkl je budoucnost, ve které se nežádoucí odpadové materiály stávají plnohodnotnou náhradou za primární vstupní suroviny a oběhové hospodářství je běžnou praxí. Jelikož chceme naši vizi proměnit v realitu, aktivně pomáháme našim klientům vyhledávat a následně i aplikovat možnosti […]

  Žádný komentář

  Cirkularitě v Česku pořád chybí správná legislativa a podpora recyklačních kapacit

  Svaz průmyslu a dopravy ČR uspořádal na téma recyklace seminář, který hostila společnost DAIKIN ve svém plzeňském výrobním závodě. Odborníci z firmy Daikin ČR, MŽP, Státního fondu životního prostředí ČR, MPO, Technologické agentury ČR, Svazu chemického průmyslu ČR, platformy CYRKL, Asociace recyklátorů elektroodpadu a společnosti Deloitte představili možnosti recyklace jako šance na trvale udržitelný rozvoj. […]

  Žádný komentář

  Výzva Reborn Design propojila studenty s firmami. Recyklovaný materiál dostal nečekané podoby a hlavně užitek.

  Umyvadlo Rebelo z recyklovaného betonu s kousky barevného skla. Multifunkční hrací prvek Sida z odpadního plastu a bezpečnostních pásů do auta. Variabilní úložný systém Collapsar z pryže. Ve čtvrtek 2.6.2022 proběhlo vyhlášení vítězů prvního ročníku studentské výzvy Reborn Design. Cílem Reborn Design je dát recyklovaným materiálům vyšší přidanou hodnotu prostřednictvím designu. Propojujeme obory, které se v praxi příliš často […]

  Žádný komentář

  Vláda plánuje podporovat dotřiďování odpadů z černých popelnic. Opět špatně, míní INCIEN.

  ­­Praha 6. června 2022 V České republice nyní podle statistik ČSÚ za rok 2020 materiálově využíváme přibližně 35 % komunálních odpadů a na skládkách končí asi 49 % komunálních odpadů. Abychom mohli v roce 2035 zcela odstoupit od skládkování komunálních odpadů, je potřeba už nyní začít významně měnit odpadové hospodářství. Technologie na dotřiďování směsného komunálního odpadu nám […]

  Žádný komentář

  Polystyren je opět o krok blíž k vyšší míře cirkularity

  Ročně se v Evropě spotřebuje 1,8 mil. tun pěnového polystyrenu. V Česku bylo loni spotřebováno rekordních 62,2 tis. tun. Materiál je velmi dobře recyklovatelný, svůj recyklační potenciál ovšem v současnosti nenaplňuje. Vloni v tuzemsku doputovalo k recyklaci pouze 40 % odpadního polystyrenu. Sdružení EPS ČR zorganizovalo dne 28. 4. v Kralupech nad Vltavou workshop EPS […]

  Žádný komentář

  Čtyři z pěti Čechů by uvítali zálohový systém na PET lahve a plechovky

  Systém záloh na PET lahve a plechovky podporuje v České republice 81 % populace. Češi nevnímají jako problém skladování vypitých nápojových obalů doma ani jejich vracení zpět do obchodu. Zároveň jim není jedno, co se s vyprodukovaným odpadem děje. Potvrzuje to průzkum Iniciativy pro zálohování u příležitosti Globálního dne recyklace, který svět slaví každoročně 18. března. Alespoň některé druhy […]

  Žádný komentář

  Míra recyklace plastových obalů meziročně klesla o třetinu, recyklujeme jich pouze 42 %

  Podle nejnovějších statistik Ministerstva životního prostředí[1] míra recyklace plastových obalů v Česku v roce 2020 klesla na 42 % z 61 % v roce 2019. Pokles je způsobený změnou metodologie. Ta nově zahrnuje pouze skutečnou recyklaci, kdy jsou obaly opětovně materiálově využity, nikoliv veškerý odpad, který Češi vytřídí do žlutého kontejneru, jak tomu bylo doposud. Recyklace hliníkových obalů […]

  Žádný komentář

  Nová studie zdůrazňuje zásadní roli hliníkových plechovek v cirkulární ekonomice

  První zveřejněná komplexní studie, kterou inicioval Mezinárodní institut pro hliník (International Aluminium Institute (IAI)), analyzovala celý proces recyklace jednorázových nápojových obalů v pěti klíčových regionech světa. Výsledná data ukazují, že přes 70 % materiálu užitého v hliníkových plechovkách je recyklováno do nových produktů, je to tedy téměř dvojnásobek oproti sklu (34 %) nebo plastu (40 %). Z výsledků […]

  Žádný komentář

  Nizozemsko staví stále více cirkulárně

  Nizozemsko již po řadu let patří ke světovým lídrům v prosazování a praktické aplikaci principů cirkulární ekonomiky. Jeho oficiální vládní strategie stanovila cíl stát se plně cirkulární ekonomikou do roku 2050 a do naplnění tohoto cíle jsou kromě veřejného sektoru aktivně zapojovány také akademická sféra a nizozemské firmy. Na těsném propojení těchto tří základních společenských […]

  Žádný komentář
  Zpátky na slovník pojmů