Ekologická likvidace

  Ekologickou likvidací je myšlena recyklace nebo ukončení nakládání s materiály, látkami a odpady, jež jsou nebezpečné pro životní prostředí a to formou, která je ekologicky šetrná, a tedy zabraňuje šíření daných škodlivin do volné krajiny. Může se jednat například o skládkování, rozklady kalů, ukládání kapalných odpadů do povrchových nádrží či opětovné využití daných materiálů. V širším pojetí nemá termín ekologická likvidace v české ani evropské legislativě oporu. České zákony a evropské směrnice rozeznávají pouze ekologickou likvidaci vozidel s ukončenou životností a likvidaci nebezpečných odpadů. Za nebezpečné odpady jsou pak podle evropského nařízení č. 1357/2014 obecně považovány například hořlavé, dráždivé, toxické, žíravé, karcinogenní nebo mutagenní látky. 

  Články týkající se tématu Ekologická likvidace:

  Win-win pro firmu i pro přírodu. Vítejte v odpovědné dílně

  Proč dílna a proč se na ni těšit? Pokud vám názor vašich zaměstnanců, partnerů či zákazníků (současných i budoucích) na vaši firmu není lhostejný, pak uspořádat Odpovědnou dílnu bude krok tím správným směrem. Odpovědná dílna je workshop, který učí o udržitelnosti a o tom, jak se v souladu s ní nejlépe chovat. To vše formou, která bude […]

  Žádný komentář

  Ján Chovanec: ZEVO a recyklace si nekonkurují. Je to přesně naopak

  Téma recyklace je všude kolem nás. I proto jsme náchylní věřit tomu, že jde o fenomén současnosti. Není to pravda. Recyklovalo se už v pravěku, kdy lovci a sběrači hledali pro své opotřebované kamenné nástroje nové využití, a své o recyklaci věděli i Římané, kteří bronzové mince s podobiznami sesazených či mrtvých císařů tavili a […]

  Žádný komentář

  Polemika: Recyklace jako prostředek pro restart ekonomiky

  V INCIEN již od začátku chápeme krizi spojenou s pandemií COVID-19 jako příležitost pro změnu současného systému, který se v plné nahotě ukázal jako velmi křehký a zároveň zcela neudržitelný. To si uvědomují jak podnikatelé po celém světě, tak i evropští političtí zástupci. Věříme, že by to mělo usnadnit cíl transformace na nízkouhlíkovou ekonomiku do roku […]

  Žádný komentář
  Kdo má zájem na tom, aby se ze země dělala skládkařská velmoc? Foto: skládka Hradčany, zdroj: FB TV Přerov

  Zákaz skládkování? Čekat na rok 2030 není v zájmu pokroku

  Co je větší strašák – skládky, nebo poplatky? Nejsilnějším argumentem proti navýšení poplatků za skládkování, o který se odpadový utilitarismus skládkařských společností opírá, je ten, že na to doplatí občané a jejich peněženky. V systému nakládání s odpady je ale skládkování ta nejpřízemnější verze, ze které je nezbytné se v pokročilém světě pozvednout. Odložení zákazu o dalších deset let způsobí, že […]

  Žádný komentář
  Nejmodernější výrobní technologie umožňují efektivní a zdroje šetřící výrobu. Zdroj: ŠKODA AUTO

  Ve Škoda Auto od začátku roku nevznikají žádné odpady určené ke skládkování

  ŠKODA AUTO soustavně optimalizuje ekologickou stopu své výroby vozů, od získávání potřebných surovin až po konec životního cyklu vozidel. Automobilka teď učinila další důležitý krok vpřed: Veškeré dosud skládkované odpady, vznikající ve výrobě společnosti ŠKODA AUTO, jsou od začátku roku 2020 recyklovány nebo spalovány. „Jakožto automobilka cítíme mimořádnou odpovědnost za to, abychom v oblasti ekologie […]

  Žádný komentář
  lidé na bleším trhu

  Reuse centrum: Místo, kde odpad dostane druhou šanci

  Už jste někomu pochválili kus nábytku a dostalo se vám odpovědi: „Vidíš, a to mám ze sběrňáku…”? Ne? Tak se vsadím, že vám zdobí obývák nějaký stylový kus nábytku po známých, kteří už ho nechtěli. Novinkou, která oprášila starou zvyklost předávat si a dědit výbavu do domácnosti, jsou tzv. reuse centra neboli centra opětovného využití. […]

  Žádný komentář

  Vše, co jste chtěli vědět o třídění a recyklaci papíru

  Po otázkách a odpovědích týkajících se třídění a recyklace plastů, jsme se rozhodli v tomto článku zaměřit na třídění a recyklaci papíru. V Česku jsme v roce 2017 vyprodukovali 3,6 milionu tun komunálního odpadu, což v přepočtu na jednoho obyvatele činí 344 kg. Z tohoto množství byl 15 % odpad tříděný, z nějž 16 kilogramů […]

  Žádný komentář
  Two people examining bricks

  Ze suti opět cihly. Skotská firma Kenoteq jde proti neudržitelným trendům ve stavitelství

  Pod názvem K-Briq se skrývá udržitelná cihla, vyrobená ze stavební suti. Jde o patentovaný vynález skotské inženýrky Gabriely Mederové, spoluzakladatelky firmy Kenoteq, která nyní cihly uvádí na trh. K-Briq není potřeba vypalovat, navíc jsou z materiálu, který by se jinak vyhodil, a tak se oproti výrobě klasických cihel ušetří přes 90 % emisí CO2. Tradičně […]

  Žádný komentář

  Z ostrova odpadků recyklační jedničkou: Inspirace z Taiwanu

  Za zvuku Beethovenovy skladby Pro Elišku vycházejí obyvatelé taiwanského města Taichung před dům obtěžkáni taškami a kbelíky. Postupně se vydávají k autu, které tuto melodii vydává, a svůj náklad mu odevzdávají. Tento zvláštní rituál není nic jiného než taiwanský svoz odpadu. V Taichungu, podobně jako v jiných taiwanských městech, sbírají a třídí obyvatelé svůj odpad doma a pak […]

  Žádný komentář
  Elektronický odpad, ilustrační foto

  Komise EU představila akční plán pro oběhové hospodářství. Cílem je transparentnost a stabilní trh s druhotnými surovinami

  Nový akční plán Evropské unie chce přesvědčit členské státy, že cirkulární ekonomika je nejen nutností, ale že se nevylučuje ani s ekonomickým růstem. Podle plánu mohou opatření do roku 2030 zvýšit HDP EU o 0,5 % vytvořením 700 tisíc pracovních míst a zajistit větší nezávislost – nejen na ostatních zemích při produkci výrobků a vyvážení odpadu, […]

  Žádný komentář
  Zpátky na slovník pojmů