Ekologická likvidace

  Ekologickou likvidací je myšlena recyklace nebo ukončení nakládání s materiály, látkami a odpady, jež jsou nebezpečné pro životní prostředí a to formou, která je ekologicky šetrná, a tedy zabraňuje šíření daných škodlivin do volné krajiny. Může se jednat například o skládkování, rozklady kalů, ukládání kapalných odpadů do povrchových nádrží či opětovné využití daných materiálů. V širším pojetí nemá termín ekologická likvidace v české ani evropské legislativě oporu. České zákony a evropské směrnice rozeznávají pouze ekologickou likvidaci vozidel s ukončenou životností a likvidaci nebezpečných odpadů. Za nebezpečné odpady jsou pak podle evropského nařízení č. 1357/2014 obecně považovány například hořlavé, dráždivé, toxické, žíravé, karcinogenní nebo mutagenní látky. 

  Články týkající se tématu Ekologická likvidace:

  Ovce na chmelu, AI auditorem ESG a Timmermans zpět na rodné hroudě

  „Není na světě vesnice, již miloval bych více!“ Tak se ve své sbírce básní zmiňuje o mých rodných Nyklovicích F.X. Barták, básník, který dal naší obci pozornost a kus své literární duše. A se stejným citátem se mohou návštěvníci naší mini obce setkávat na nové vzpomínkové trase, na které jsme si mákly s Barbora Břízová […]

  Žádný komentář

  Cirkulárnímu Česku jsme o krok blíž. Vláda schválila první Akční plán pro cirkulární ekonomiku do roku 2027

  Česká republika musí být schopna čelit environmentálním krizím jako dopadům změny klimatu, nadprodukci odpadů a ztrátě biodiverzity a surovinových zdrojů. Ode dneška má proto v ruce Akční plán pro Cirkulární Česko 2040.

  Žádný komentář

  O ESG reportu kapely Coldplay, reinkarnaci Merkurie a datech proti greenwashingu

  Tenhle newsletter je radostný. Za posledních čtrnáct dní mi totiž rukama prošlo neuvěřitelné množství dobrých zpráv. A nebo jsem se na ně chtěla jen víc soustředit – začalo krásné léto a já si tak dovolila články o docházejících zdrojích, Čínském vlivu na jejich vlastnictví a pomalosti v adaptaci na změnu klimatu vyměnit za dobré zprávy. […]

  Žádný komentář

  V Praze otevřel O-shop, obchod s vrácenou elektronikou

  V Holešovické tržnici v Praze otevřel obchod s elektronikou, která byla vrácená zákazníky z e-shopů. K tomu byl spuštěn také e-shop O-shop, který prodává mix nového či zánovního zboží, ovšem s výraznou slevou oproti novému. Jedná se o nový projekt zakladatele Opravárny Jana Charváta v oblasti cirkulární ekonomiky. Zboží otestují profesionálové z Opravárny, která sídlí na stejné adrese, opraví drobné poruchy, dají na něj záruku a poskytnou pozáruční servis.  […]

  Žádný komentář

  Odpad jako zdroj: Jak vypadá odpadové hospodářství ve slévárenské výrobě?

  Každá výroba s sebou přináší kromě požadovaného produktu i tvorbu odpadů, případně vedlejších produktů. Vizí společnosti Cyrkl je budoucnost, ve které se nežádoucí odpadové materiály stávají plnohodnotnou náhradou za primární vstupní suroviny a oběhové hospodářství je běžnou praxí. Jelikož chceme naši vizi proměnit v realitu, aktivně pomáháme našim klientům vyhledávat a následně i aplikovat možnosti […]

  Žádný komentář

  Cirkularitě v Česku pořád chybí správná legislativa a podpora recyklačních kapacit

  Svaz průmyslu a dopravy ČR uspořádal na téma recyklace seminář, který hostila společnost DAIKIN ve svém plzeňském výrobním závodě. Odborníci z firmy Daikin ČR, MŽP, Státního fondu životního prostředí ČR, MPO, Technologické agentury ČR, Svazu chemického průmyslu ČR, platformy CYRKL, Asociace recyklátorů elektroodpadu a společnosti Deloitte představili možnosti recyklace jako šance na trvale udržitelný rozvoj. […]

  Žádný komentář

  Výzva Reborn Design propojila studenty s firmami. Recyklovaný materiál dostal nečekané podoby a hlavně užitek.

  Umyvadlo Rebelo z recyklovaného betonu s kousky barevného skla. Multifunkční hrací prvek Sida z odpadního plastu a bezpečnostních pásů do auta. Variabilní úložný systém Collapsar z pryže. Ve čtvrtek 2.6.2022 proběhlo vyhlášení vítězů prvního ročníku studentské výzvy Reborn Design. Cílem Reborn Design je dát recyklovaným materiálům vyšší přidanou hodnotu prostřednictvím designu. Propojujeme obory, které se v praxi příliš často […]

  Žádný komentář

  Vláda plánuje podporovat dotřiďování odpadů z černých popelnic. Opět špatně, míní INCIEN.

  ­­Praha 6. června 2022 V České republice nyní podle statistik ČSÚ za rok 2020 materiálově využíváme přibližně 35 % komunálních odpadů a na skládkách končí asi 49 % komunálních odpadů. Abychom mohli v roce 2035 zcela odstoupit od skládkování komunálních odpadů, je potřeba už nyní začít významně měnit odpadové hospodářství. Technologie na dotřiďování směsného komunálního odpadu nám […]

  Žádný komentář

  Polystyren je opět o krok blíž k vyšší míře cirkularity

  Ročně se v Evropě spotřebuje 1,8 mil. tun pěnového polystyrenu. V Česku bylo loni spotřebováno rekordních 62,2 tis. tun. Materiál je velmi dobře recyklovatelný, svůj recyklační potenciál ovšem v současnosti nenaplňuje. Vloni v tuzemsku doputovalo k recyklaci pouze 40 % odpadního polystyrenu. Sdružení EPS ČR zorganizovalo dne 28. 4. v Kralupech nad Vltavou workshop EPS […]

  Žádný komentář

  Čtyři z pěti Čechů by uvítali zálohový systém na PET lahve a plechovky

  Systém záloh na PET lahve a plechovky podporuje v České republice 81 % populace. Češi nevnímají jako problém skladování vypitých nápojových obalů doma ani jejich vracení zpět do obchodu. Zároveň jim není jedno, co se s vyprodukovaným odpadem děje. Potvrzuje to průzkum Iniciativy pro zálohování u příležitosti Globálního dne recyklace, který svět slaví každoročně 18. března. Alespoň některé druhy […]

  Žádný komentář
  Zpátky na slovník pojmů