Ekologická likvidace

  Ekologickou likvidací je myšlena recyklace nebo ukončení nakládání s materiály, látkami a odpady, jež jsou nebezpečné pro životní prostředí a to formou, která je ekologicky šetrná, a tedy zabraňuje šíření daných škodlivin do volné krajiny. Může se jednat například o skládkování, rozklady kalů, ukládání kapalných odpadů do povrchových nádrží či opětovné využití daných materiálů. V širším pojetí nemá termín ekologická likvidace v české ani evropské legislativě oporu. České zákony a evropské směrnice rozeznávají pouze ekologickou likvidaci vozidel s ukončenou životností a likvidaci nebezpečných odpadů. Za nebezpečné odpady jsou pak podle evropského nařízení č. 1357/2014 obecně považovány například hořlavé, dráždivé, toxické, žíravé, karcinogenní nebo mutagenní látky. 

  Články týkající se tématu Ekologická likvidace:

  Udržitelné globální hospodářství s nulovými emisemi uhlíku bude doslovně i obrazně stát na betonu

  Svět čisté nuly v podobě nulové produkce CO2 potřebuje beton s nulovým obsahem uhlíku. Zde je návod, jak na to od Anthonyho Hobleyho, vedoucího mise Možné partnerství na Světovém ekonomickém fóru a Dinah Mcleod, generální ředitelky Globální asociace pro cement a beton. Klíčové body: Udržitelné globální hospodářství s nulovými emisemi uhlíku bude doslovně i obrazně […]

  Žádný komentář

  Středočeské inovační centrum ve spolupráci s INCIEN zahájilo přípravu Cirkulárního skenu

  Středočeské inovační centrum zahájilo v rámci mezinárodního projektu COLOR CIRCLE (COnnecting and empowering LOcal authorities with Research Capacities to unlock the full potential of CIRCuLar Economy) přípravu Cirkulárního skenu Středočeského kraje. Cílem je získat ucelený přehled o Středočeském kraji z pohledu významu jednotlivých sektorů na produkci HDP, tvorbě pracovních míst a emisích CO2, doplněný o […]

  Žádný komentář

  Cirkulární tipy pro úsporu materiálů a zdrojů po tornádu na jižní Moravě.

  V rámci aktivit INCIEN se nás hluboce dotýká katastrofa, která postihla několik obcí na Jižní Moravě. O to horší je situace, kdy je více než 1200 budov poškozených a 150 určeno k demolici. Právě v čas, kdy stavební materiály zažívají raketový růst cen a v mnoha segmentech je jejich kritický nedostatek, což se týká i […]

  Žádný komentář

  Prodej a nákup odpadu na pár kliknutí: Recyklaci jde na pomoc nová aplikace

  Odpadář prochází fabrikou, nafotí nepotřebný odpad a rovnou ho přidá jako nabídku do aplikace Cyrkl. Výrobce ihned a v reálném čase na tržišti vybírá potřebný materiál. Oba se společně přímo v aplikaci domluví na ceně a dopravě. Kromě primární funkce – sjednání obchodu – má aplikace několik dalších funkcí. „Do jejího rozhraní jsme přidali i […]

  Žádný komentář

  Z recyklovaných reklamních materiálů Kongresového centra Praha vznikne originální nový nábytek

  „Hledali jsme smysluplné využití pro nepoužité marketingové materiály KCP – katalogy, brožury, obálky a papíry se zastaralými informacemi a již nepoužívanou firemní identitou, kterých se ve skladech za řadu let nastřádalo velké množství. Nejjednodušší by jistě bylo odvézt je do sběru nebo do spalovny, ale současné KCP seriózně usiluje o udržitelnost podnikání a ekologickou šetrnost,“ říká […]

  Žádný komentář

  Win-win pro firmu i pro přírodu. Vítejte v odpovědné dílně

  Proč dílna a proč se na ni těšit? Pokud vám názor vašich zaměstnanců, partnerů či zákazníků (současných i budoucích) na vaši firmu není lhostejný, pak uspořádat Odpovědnou dílnu bude krok tím správným směrem. Odpovědná dílna je workshop, který učí o udržitelnosti a o tom, jak se v souladu s ní nejlépe chovat. To vše formou, která bude […]

  Žádný komentář

  Ján Chovanec: ZEVO a recyklace si nekonkurují. Je to přesně naopak

  Téma recyklace je všude kolem nás. I proto jsme náchylní věřit tomu, že jde o fenomén současnosti. Není to pravda. Recyklovalo se už v pravěku, kdy lovci a sběrači hledali pro své opotřebované kamenné nástroje nové využití, a své o recyklaci věděli i Římané, kteří bronzové mince s podobiznami sesazených či mrtvých císařů tavili a […]

  Žádný komentář

  Polemika: Recyklace jako prostředek pro restart ekonomiky

  V INCIEN již od začátku chápeme krizi spojenou s pandemií COVID-19 jako příležitost pro změnu současného systému, který se v plné nahotě ukázal jako velmi křehký a zároveň zcela neudržitelný. To si uvědomují jak podnikatelé po celém světě, tak i evropští političtí zástupci. Věříme, že by to mělo usnadnit cíl transformace na nízkouhlíkovou ekonomiku do roku […]

  Žádný komentář
  Kdo má zájem na tom, aby se ze země dělala skládkařská velmoc? Foto: skládka Hradčany, zdroj: FB TV Přerov

  Zákaz skládkování? Čekat na rok 2030 není v zájmu pokroku

  Co je větší strašák – skládky, nebo poplatky? Nejsilnějším argumentem proti navýšení poplatků za skládkování, o který se odpadový utilitarismus skládkařských společností opírá, je ten, že na to doplatí občané a jejich peněženky. V systému nakládání s odpady je ale skládkování ta nejpřízemnější verze, ze které je nezbytné se v pokročilém světě pozvednout. Odložení zákazu o dalších deset let způsobí, že […]

  Žádný komentář
  Nejmodernější výrobní technologie umožňují efektivní a zdroje šetřící výrobu. Zdroj: ŠKODA AUTO

  Ve Škoda Auto od začátku roku nevznikají žádné odpady určené ke skládkování

  ŠKODA AUTO soustavně optimalizuje ekologickou stopu své výroby vozů, od získávání potřebných surovin až po konec životního cyklu vozidel. Automobilka teď učinila další důležitý krok vpřed: Veškeré dosud skládkované odpady, vznikající ve výrobě společnosti ŠKODA AUTO, jsou od začátku roku 2020 recyklovány nebo spalovány. „Jakožto automobilka cítíme mimořádnou odpovědnost za to, abychom v oblasti ekologie […]

  Žádný komentář
  Zpátky na slovník pojmů