Cíle udržitelného rozvoje (SDGs)

  Cíle udržitelného rozvoje jsou programem pro rozvoj zemí mezi lety 2015-2030, který vzešel z tříletého jednání, jež začalo na Konferenci OSN v Brazílii. Na vytváření cílů udržitelného rozvoje se podílely všechny členské státy OSN, zástupci občanské společnosti, podnikatelské sféry, akademické obce i občané ze všech kontinentů. Výsledný dokument byl schválený summitem OSN v New Yorku v roce 2015.

  Cíle udržitelného rozvoje se týkají celkem 17 konkrétních oblastí:

  1. Konec chudoby
  2. Konec hladu
  3. Zdraví a kvalitní život
  4. Kvalitní vzdělání
  5. Rovnost mužů a žen
  6. Pitná voda, kanalizace
  7. Dostupné a čisté energie
  8. Důstojná práce a ekonomický růst
  9. Průmysl, inovace a infrastruktura
  10. Méně nerovností
  11. Udržitelná města a obce
  12. Odpovědná výroba a spotřeba
  13. Klimatická opatření
  14. Život ve vodě
  15. Život na souši
  16. Mír, spravedlnost a silné instituce
  17. Partnerství ke splnění cílů

  Články týkající se tématu Cíle udržitelného rozvoje:

  Přes 180 neziskových organizací, spolků a iniciativ podepsalo Výzvu pro premiéry zemí střední a východní Evropy. Chtějí spravedlivou a udržitelnou obnovu ekonomiky

  Premiéři Česka, Slovenska, Maďarska, Polska, Rumunsku a Bulharska dnes obdrželi výzvu podepsanou širokou regionální koalicí představitelů a představitelek občanské společnosti, kteří žádají o využití strategií a financí na obnovu ekonomiky, jež zvýší klimatické cíle EU pro rok 2030, zajistí sociální spravedlnost a zlepší stav životního prostředí, hospodářství i zdraví obyvatelstva. Vlády zemí střední a východní […]

  Žádný komentář

  Co je to bioekonomika a může být cirkulární?

  Bioekonomika je ta část ekonomiky, která využívá obnovitelné biologické zdroje. Tyto biologické zdroje jsou využívány k výrobě potravin, krmiv, chemických látek, textilu a energie udržitelným způsobem. Základem bioekonomiky je zemědělství, lesnictví, akvakultura, potravinářský a chemický průmysl. Evropská unie pak definuje bioekonomiku jako komplexní přístup pro řešení současných výzev, ať už ekologických, energetických, nebo týkajících se potravinové […]

  2 comments

  Vláda Spojeného království představila novou strategii pro cirkulární ekonomiku

  Nová strategie povede k tomu, že podniky a výrobci budou muset uhradit plné náklady na recyklaci nebo likvidaci odpadu z obalů. Tím se změní systém nakládání s odpady tím, že se zvýší odpovědnost společností, které produkují škodlivý a těžce zpracovatelný odpad. Ve strategickém dokumentu je však také zdůrazněna důležitost bojovat s potravinovým odpadem. Odhaduje se, […]

  Žádný komentář
  Festival Skrz Prsty 2019

  Plast je past. Nebo ne? Festival Skrz Prsty poukázal na to, že nic není černobílé

  Po devíti přednáškách jsme se sešli se dvěma hlavními organizátorkami Gábinou Ninhovou a Lucií Andrlíkovou, abychom si popovídali o organizaci takové akce i o tom, jaká je podle nich cesta ze současné situace. Jak vůbec vznikla myšlenka festivalu Skrz Prsty? Stály jste u něj od jeho začátku nebo jste se připojily až později? Lucie: Úplně […]

  Žádný komentář

  Postřehy z veletrhu Uplatni.se udržitelně

  Účast na veletrhu byla zajímavá i pro ty, kteří zrovna uplatnění nehledají. Postarali se  o to kvalitní hosté, kteří představili svoje udržitelné podnikání, svoji cestu k němu a také příležitosti, které jejich firma mladým lidem nabízí. Mezi hosty byli Jakub Sapák, který založil cirkulární start-up Saaczech, Michal Kriška, ředitel prvního spin-off centra na VUT, Michaela […]

  Žádný komentář

  Mladá Indka přišla s převratným řešením krizové situace s bydlením. Díky české technologii budou v Indii stát domy ze slaměných panelů

  Indičtí farmáři pěstující rýži řeší urgentní otázku – co s odpadní slámou. Pro tu není v místě vzniku žádné využití, a tak je po sklizni přímo na polích pálena. Právě pálení se v hlavní sezoně sklizně stává jedním z nejvýznamnějších zdrojů znečištění ovzduší a s ním spojených respiračních problémů. Zároveň řeší Indie otázku nedostatku kvalifikované […]

  Žádný komentář

  Co s odpady v Amazonii? Odpadové hospodářství v jednom ekvádorském městě pod lupou

  To byl ale velký omyl. Místní systém nakládání s odpady je v porovnání s ostatními zeměmi v regionu na velice dobré úrovni. V městě Puyo mají všechny domácnosti každodenní svoz odpadu, který se vyváží na sanitární skládku, ulice města jsou denně uklízeny týmem městských metařů a existuje dokonce sběr odpadu z nemocnic, jež se ukládá zvlášť, za přísných podmínek. Téměř deset […]

  Žádný komentář

  Země má své meze a člověk je překračuje

  Od dob lovecko-sběračských společností po průmyslovou revoluci byla hlavním a často jediným zdrojem obživy lidí krajina v jejich bezprostřední blízkosti. Základními zdroji v širokém slova smyslu byly živly: země, voda, oheň (slunce) a vzduch (vítr). Při bližším pohledu si vybavíme pestřejší směs faktorů, které umožňovaly našim předkům zajišťovat životní potřeby. Vedle fotosyntézy byla hlavním zdrojem […]

  Žádný komentář

  Váš vánoční průvodce cirCOOLárními dárky

  Známe to. Každoročně si klademe otázku, jestli jsou Vánoce období klidu nebo čas nákupní horečky následované hromadou odpadků? Abyste se zbytečně netrápili, Zajímej.se a Institut Cirkulární Ekonomiky pro vás připravili průvodce cirkulárními dárky, které nejen potěší i ty náročnější duše, ale i přispějí k tomu, aby odpadu bylo co nejméně. Čím začít? V první řadě […]

  Žádný komentář

  Veletrh Uplatni.se udržitelně je za námi. Co dál?

  21. listopadu pražské studio ALTA hostilo již čtvrtý ročník veletrhu Uplatni.se, který jako jediný v České republice nabízí studentům a absolventům možnost získat uplatnění v oblastech udržitelného podnikání. Veletrh má pod svou záštitou Institut Cirkulární Ekonomiky, který také stojí za jeho vznikem. Součástí veletrhu byly i workshopy na témata cirkulárního podnikaní, osobnostního rozvoje a proměny […]

  1 komentář
  Zpátky na slovník pojmů