Biomasa

  Pojmem biomasa se označuje veškerá organická hmota na této planetě, tedy látky, které tvoří všechny organismy na zemi – rostlin, bakterií, sinic a hub, tak i živočichů. Obvykle se tak označuje rostlinná biomasa, kterou lze energeticky zužitkovat. Teoreticky lze zužitkovat jakoukoli biomasu, protože jejím základem je vždy uhlík, prakticky se v tomto pojetí ale míní rostlinná biomasa. Protože původem energie v biomase je fotosyntéza a sluneční záření, jedná se o obnovitelný zdroj energie.

  Dělí se na biomasu pěstovanou pro energetické využití – například rychle rostoucí dřeviny, olejnaté rostliny (typicky řepka olejná) nebo rostliny jako je konopí – a na odpadní biomasu, kam patří splašky z kanalizace, bioodpad z domácností i z průmyslu, zbytky z rostlinné i živočišné výroby i odpadní biomasa z těžby a zpracování dřeva.

  Články týkající se tématu biomasa:

  Představte si Prahu, která mění bioodpad na zelenou energii

  Podobně jako řada dalších evropských metropolí, má Praha ambici stát se městem fungujícím na principech cirkulární ekonomiky. Prvním krokem je projekt Cirkulární sken, který odstartoval v loňském roce a zmapoval materiálové toky ve městě. Na základě toho navrhl tři ambiciózní pilotní projekty, které využijí potenciál odpadu, kterým se zatím plýtvá ale mohl by se stát […]

  Žádný komentář

  Sekundární teplo z bioplynových stanic může vyhřívat subjekty i celé obce

  Stavby a projekty označované souhrnně jako „Green construction“ (zelené konstrukce) představují nový trend v moderní architektuře. Využívají recyklovaných materiálů a používání konceptů udržitelného designu, ale usilují i o minimalizaci vlivu na životní prostředí při návrhu a provozu. Do tohoto konceptu zapadají i projekty, které pomáhají obcím k větší energetické soběstačnosti s využitím obnovitelných zdrojů energie. Typickým příkladem jsou […]

  Žádný komentář
  Zpátky na slovník pojmů