BioCNG

  BioCNG neboli Compressed Natural Gas je stlačený zemní plyn či biometan. Ten vzniká vyčištěním bioplynu, který obsahuje zhruba 65 % metanu. Jeho největší výhodou je možnost výroby z odpadů, například ze skládek, čistíren odpadních vod či přímo bioplynových stanic) nebo z obnovitelných rostlinných zdrojů jako je kukuřice či tráva i to, že vyprodukované emise jsou při jeho spalování mnohonásobně nižší než u benzínu, nafty či LPG.

  Články týkající se tématu BioCNG:

  „Bakterie budou důležitou součástí decentrální energetiky. Měli bychom opustit představu, že najdeme zázračný obnovitelný zdroj, který sám plně nahradí současné fosilní zdroje,“ říká Petr Novotný, iniciátor projektu BioCNG pro města ČR. Foto: Čistírna odpadních vod Brno-Modřice. Zdroj: archiv PN

  Memorandum o výrobě BioCNG. Biometan je plnohodnotná náhrada zemního plynu

  Projekt Petra Novotného a Soni Jonášové BioCNG pro města uspěl poprvé, když se setkali v roce 2015 a společně jej vymysleli, podruhé v roce 2018, když první autobus na BioCNG v ČR vyrazil na zkušební dvouměsíční jízdu Brnem, a potřetí, když jej ocenili v soutěži E.ON Energy Globe 2019. Úspěch projektu pokračuje do dneška, kdy jeho hlavní iniciátor Petr Novotný za […]

  Žádný komentář
  Soňa Jonášová a Petr novotný

  Projekt Cirkulární doprava v Brně vyhrál v prestižní soutěži E.ON Energy Globe v kategorii Firma

  Jen před rokem byl zrealizován pilotní projekt s názvem Cirkulární doprava v Brně, jehož předmětem bylo využití biometanu vznikajícího při zpracování čistírenských kalů k pohonu městského autobusu. Samotná myšlenka zaujala odborníky natolik, že projekt poslala do finále soutěže E.ON Energy Globe a laická veřejnost nakonec hlasováním určila Cirkulární dopravu vítězem v kategorii Firma. Iniciátorem projektu […]

  Žádný komentář
  Petr Novotný

  Z odpadních kalů biometan. Jde to!

  Cirkulární doprava, projekt, který aspiruje na pomyslného ekologického Oskara. Do finále soutěže E.ON Energy Globe se dostal díky své prospěšnosti pro společnost. Zpracovává totiž bioodpad a vytváří z něj ekologické palivo – biometan, který poháněl autobusy v Brně. Podobný projekt plánuje i Praha. Hlavním iniciátorem brněnského pilotu, při němž bylo palivo poprvé testováno, byl Petr […]

  Žádný komentář
  čerpací hlavice pro biocng

  Autobus poháněný bioplynem z odpadních vod se dostal do finále soutěže E.ON Energy Globe

  Projekt, který Dopravní podnik města Brna spolu se svými partnery uskutečnil na konci minulého roku, dál vzbuzuje zájem odborné i laické veřejnosti. Aktuálně se dostal do finále soutěže E.ON Energy Globe, jejímž cílem je ocenit projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energie. Lidé pro projekt mohou hlasovat do poloviny září. „Dokázali jsme, že […]

  Žádný komentář
  přednáška

  Chemická recyklace plastů nebo produkce bioCNG z čistírenských kalů. I takové jsou projekty absolventů kurzu cirkulární ekonomiky

  Dnešní doba je charakteristická digitální revolucí, robotizací, průmyslem 4.0 a dalšími oblastmi, ve kterých hrají hlavní roli inovativní technologie. Žádné systémy však nefungují bez znalosti základních souvislostí, které jsou v mnoha případech odrazem přírodních procesů. Jinak tomu není ani v případě cirkulární ekonomiky, která je ekvivalentem pro udržitelné nakládání se zdroji a její vizí je […]

  Circular Prague

  Cirkulární sken Prahy přináší vizi města pro udržitelné nakládání s vodou a odpady

  V loňském roce odstartoval projekt Cirkulární sken Praha, který měl za úkol podrobně zanalyzovat materiálové toky hlavního města a najít řešení, která posílí soběstačnost města a zároveň naplní vizi přechodu města na cirkulární ekonomiku. Členové projektového týmu společně se svými holandskými partnery Circle Economy a Magistrátem hl. m. Prahy poprvé představili výsledky skenu odborné veřejnosti […]

  Žádný komentář

  Praha zvažuje stavbu bioplynové stanice

  Rada hl. m. Prahy na konci března oznámila o záměru postavit na území hlavního města bioplynovou stanici. Ta by měla pomoci kvalitně zpracovat a využít biologicky rozložitelné odpady pocházející od soukromníků, živnostníků i průmyslu. Ty v současné době končí ve spalovně či na skládce, v horším případě často i v kanalizaci. Bioplynová stanice může dodávat […]

  Žádný komentář
  Autobus na biometan

  První autobus na bioplyn z odpadů se osvědčil. Nyní DPMB hledá cestu k ekologizaci dopravy

  Pilotní testování využití plynu vznikajícího při čištění odpadních vod k pohonu autobusů městské hromadné dopravy dopadlo nad očekávání dobře. DPMB vyčlenil na konci loňského roku na dva měsíce autobus, který byl místo zemního plynu plněn biometanem. Problémy nenastaly při tankování, ani z hlediska výkonu a chování vozidla. Autobus během testovacího období najel 4750 km pouze s použitím energie […]

  Žádný komentář
  Autobus na biometan

  V Brně vyjel do ulic první autobus poháněný bioplynem z odpadní vody

  Brněnský dopravní podnik vyslal do ulic autobus, který využívá plyn vznikající při čistění odpadních vod. V České republice se jedná o vůbec první případ využití takto získané energie k pohonu hromadné dopravy. Podnik se tak zapojil do pilotního projektu „BioCNG pro města“, jehož cílem je změnit pohled na odpady a poukázat na možnost jejich dalšího využití v každodenním […]

  Žádný komentář
  Zpátky na slovník pojmů