Český překlad studie Cirkulární sken Praha je nyní veřejně dostupný

Cirkulární sken, Praha, studie, cirkulární ekonomika

Původní studie, která přinesla důležité poznatky o současném nakládání s přírodními zdroji a odpady v hlavním městě, je nyní dostupná i v českém znění. Cirkulární sken otevřel důležitá témata ve veřejném prostoru a přinesl vizi města, které nakládá s přírodními zdroji zodpovědně a cirkulárně. Ve studii najdete popis materiálových toků, díky kterému lze vysledovat, o jaké zdroje Praha přichází a kde se nacházejí příležitosti k uzavření kruhu

Projekt Cirklulárního skenu byl letos klíčovým pro hlavní město, které bylo zadavatelem studie, na jejíž přípravě pracoval Institut Cirkulární Ekonomiky společně se svými holandskými partnery Circle Economy. Cirkulární sken je součástí projektu “ODPAD ZDROJEM”, jehož realizátorem je BIC Brno ve spolupráci s Institutem Cirkulární Ekonomiky a je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ÉTA. Důležitým partnerem jsou i Pražské služby, a.s., firma která mimo jiné podpořila vznik českého překladu studie. 

„Cirkulární sken vnímáme jako podstatný dokument strategického a ekonomického významu, a to nejen z hlediska cirkulární ekonomiky, ale také z pohledu největší městské svozové společnosti. V Pražských službách dlouhodobě sledujeme trendy odpadového hospodářství. Vyhodnocujeme je a ty skutečně přínosné se snažíme využít při naši činnosti,“  řekl ředitel úseku strategického rozvoje a projektového řízení Pražských služeb Michal Čoupek.

Na základě analýzy materiálových toků studie identifikovala 20 cirkulárních strategií, z nichž byly vybrány tři, které se dočkají realizace ve formě pilotních projektů.

První klíčový projekt se zaměřuje na organický odpad Pražanů. Ten z větší části končí ve spalovně, na skládce či dokonce v městských kanalizacích. Rada hlavního města Prahy proto schválila záměr prozkoumat možnost vybudování vlastní bioplynové stanice, která by z odpadu produkovala ekologické palivo BioCNG, na které by mohlo jezdit všech 720 vozů Pražských služeb. V bioplynové stanici by ročně mohlo končit až 100 000 tun organických odpadů. 

Kromě záměru bioplynové stanice, počítá město Praha také s realizací tzv. REUSE center, která by měla sloužit občanům jako místa pro opravu či výměnu použitého, ale funkčního příslušenství pro domácnost, jako je nábytek nebo použité spotřebiče. 

Analýza materiálových toků také ukázala, že za zdaleka největší spotřebou materiálů a produkcí odpadu v porovnání s ostatními oblastmi stojí stavebnictví. Ročně se spotřebuje až 13 milionů tun materiálu na rozvoj výstavby, přičemž následný stavební odpad tvoří 65 % veškerého městského odpadu. Pouze 5-10 % recyklovaných materiálů je využíváno na nové stavby. Jako prostor pro řešení je zavedení principů cirkulární ekonomiky a ekologických aspektů již při zadávání veřejných zakázek města.

Podrobný popis projektů a konkrétní zjištění studie jsou nyní dostupné i v českém překladu. Najdete ho na webových stránkách Institutu Cirkulární ekonomiky v sekci Publikace.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Taky by vás mohlo zajímat