Sedlák Daniel Pitek kandiduje do Senátu. Chce řešit sucho a nízkou podporu malých a středních zemědělců

Daniel Pitek je propagátorem přírodě blízkého hospodaření a osvědčených opatření, jak zadržovat vodu v krajině. Foto: Archiv Daniela Pitka.

Daniel Pitek hospodaří na šesti stech hektarech půdy kolem nejvyšší hory Českého středohoří Milešovky. Přírodě blízkým způsobem a podle tradičních postupů předchozích generací založil a obnovil celkem sto třicet hektarů sadů starých odrůd. Chová ovce, krávy a koně. Realizuje postupy na zadržování vody v krajině a zvyšování druhové rozmanitosti. Díky třem desítkám tůní, mozaikové seči, solitérním stromům a agrolesnickým postupům, které na svých pozemcích uplatňuje, se do krajiny vrací řada vzácných a chráněných druhů ptáků, rostlin, hmyzu i plazu.

„Jako sedlák a lesník se každý den potýkám s dopady sucha a pozoruji, jak je krajina nefunkční. Česká republika čelí závažné krizi, která se bude stupňovat a která se nevyhne nikomu. A co hůř, na tuto situaci není téměř vůbec připravena. Abychom obstáli tváří v tvář čím dál intenzivnějším extrémním výkyvům počasí, je třeba připravit kvalitní a funkční zákony. Ty by měly občanům, starostům a firmám nabídnout spolehlivá a dostupná řešení a zároveň jim neklást překážky ve snaze se na měnící podmínky připravit,“ říká ke své kandidatuře do Senátu Pitek.

Podpořit malé a střední živnostníky

Pitek je pro své rozsáhlé zkušenosti a schopnost přesně pojmenovávat problémy českého zemědělství, lesnictví a životního prostředí vyhledávaným hostem mediálních pořadů. Jako hlasitý komentátor veřejného dění upozorňuje na závažnost probíhajících změn v přírodě a krajině a nedostatečný postup české vlády. Je propagátorem přírodě blízkého hospodaření, osvědčených opatření, jak zadržovat vodu v krajině a přizpůsobovat se rostoucím teplotám a přibývajícím extrémům počasí. Organizuje pravidelné osvětové a vzdělávací akce pro děti, vysokoškolské studenty i seniory.

Ve své kampani na Lounsku, Žatecku, Rakovnicku a Podbořansku se zaměří na nejpalčivější problémy tohoto regionu a nabídne konkrétní kroky, jak je řešit. Jmenovitě intenzivní sucho, které se podepisuje na nižší úrodě chmele a sladovnického ječmenu, zástavbu zemědělské půdy logistickými halami, ozdravení půdy, zádrž vody v krajině. Za důležité považuje snížit přílišnou byrokratickou a daňovou zátěž a podpořit malé a střední živnostníky, kteří se v období po koronavirové pandemii potýkají s ekonomickými problémy. Pro zvýšení kvality života v regionu je stěžejní dostupná zdravotní péče a pravidelná a navazující regionální doprava, která propojí kraje. Zároveň bude iniciovat zápis údolí Berounky na seznam památek Světového dědictví UNESCO.

Boj proti suchu

„Sucho, přívalové deště, povodně a s nimi spojený špatný stav české půdy a krajiny jsou různými stranami téhož problému. Lounsko, Žatecko a Rakovnicko jsou regiony, v nichž o sobě dává sucho významně znát. Tradiční chmelařská a zemědělská oblast zaslouží v tomto směru obzvlášť velkou pozornost a péči. Naopak Křivoklátsko a krajina Oty Pavla kolem Berounky je kulturně cenná natolik, že mohou sloužit jako vzor pro další kouty republiky,” dodává Pitek k důvodům, jež ho vedly ke kandidatuře v obvodu Louny.

Jako předseda nadstranické parlamentní pracovní skupiny Voda+sucho se Pitek ve spolupráci s předními odborníky různých odvětví dva roky věnuje přípravě legislativních návrhů, které významně ovlivní stav české krajiny, lesů a půdy. Konkrétně novely vodního zákona, mysliveckého zákona, lesního zákona a zákona o ochraně zemědělského půdního fondu.

Pitek je také předsedou hodnotící komise Pestrá krajina, která každoročně oceňuje nejšetrnější statkáře z téměř osmi tisíc členů Asociace soukromého zemědělství ČR, členem republikové rady ASZ ČR a místopředsedou oblastní organizace ASZ ČR Litoměřicko. Je členem čestné rady Českého svazu ochránců přírody a zasedá v radách Agentury pro ochranu přírody a krajiny a Fakulty životního prostředí na České zemědělské univerzitě v Praze. V roce 2016 obdržel ekologického „Českého lva“ cenu Josefa Vavrouška za svůj mimořádný přínos pro životní prostředí.

Zdroj: Tisková zpráva

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Taky by vás mohlo zajímat