V Havlíčkově Brodě dostávají ledničky druhý život

Článek původně vyšel v listopadovém čísle časopisu Odpadové fórum, odborného měsíčníku pro průmyslovou a komunální ekologii.

Recyklace vysloužilých chladicích zařízení obsahujících rozmanitou skladbu cenných materiálů představuje z pohledu cirkulární ekonomiky a ochrany životního prostředí významnou a nelehkou úlohu. Navíc ji ztěžuje chladicí médium. Pojďme se podívat na moderní linku, která funguje u Havlíčkova Brodu.

Chladicí zařízení spadají do režimu zpětného odběru a naštěstí je již za námi doba, kdy lidé odkládali vysloužilé lednice vedle nádob na odpad. Spotřebitelé hradí náklady na pozdější likvidaci již v ceně nového spotřebiče a nepotřebný spotřebič buď sami odstaví do kontejneru na velkoobjemový odpad, odvezou na sběrný dvůr, nebo jej nechají odvézt prodejcem nového zařízení. Za rok 2017 se dle výroční zprávy společnosti Elektrowin a.s. k recyklaci dostalo téměř 16 tisíc chladicích zařízení.

Chladicí zařízení se skládají z mnoha rozmanitých materiálů – skleněné poličky, kovové součásti, plasty, elektrické kabely, guma a také chladicí a nadouvací médium. Recyklace těchto zařízení je tedy komplikovanou záležitostí vyžadující moderní inovativní technologie.

Moderní závod na recyklaci chladicích zařízení v Havlíčkově Brodě letos otevřela společnost Rumpold-RCHZ s.r.o.

linka dokáže zpracovat celkově 300 tisíc kusů chladicích zařízení (průmyslových i z domácností) za rok, přičemž se zpět získá více jak 90 % materiálů.

Jde o směs cenných surovin, jako je železo, neželezné kovy, plasty a polyuretanový prášek z izolace, které najdou další uplatnění. Skleněné desky a kabely se následně dále recyklují, oleje se zpracovávají rafinací na nový olej, amoniak podstupuje chemicko-fyzikální zpracování. Chladicí médium se ekologicky likviduje.

Potom, co vysloužilá lednička opustí vaší domácnost, tak putuje na recyklační linku. V prvním kroku se zváží a následně putuje na pásový dopravník, kde bude pod dohledem od vstupu až po výstup.

V prvním recyklačním stupni se z ledničky odsaje chladivo – známé freony nebo izobutan – a také chladicí olej. Jedna lednice obsahuje přibližně 115 g freonů a zhruba 80 g oleje.V prvním stupni recyklace se také odstraní některé části ledničky, například kompresor nebo kondenzátor.  Olej, freony nebo kondenzátor se budou využívat i nadále, například jako vstupy pro výrobu dalších materiálů.

V druhém stupni recyklace se rozdrtí korpus ledničky, a seberou se plyny z izolačních pěn. Kousky bývalého korpusu o velikosti 35 mm se následně díky magnetickému separátoru rozdělí na cenné kovy a plasty, které se využívají i nadále. Zajímavé je, že freony se buď zlikvidují ve spalovnách, anebo dostávají druhý život v Německu, kde se z nich vyrábí kyselina fluorovodíková.

Recyklací starých chladicích zařízení se společnost RUMPOLD s.r.o. začala zabývat v roce 2000. Z jednotlivých krajů a jejich sběrných dvorů byly staré lednice shromažďovány do provozovny v jihočeském Týně nad Vltavou a moravském Starém Městě, kde se zpracovávaly pomocí mobilního zařízení.

Aby bylo možné vyhovět potřebám nárůstu počtu lednic a zároveň celý recyklační proces zjednodušit, rozhodla se společnost RUMPOLD vystavět nový závod. Díky tomu od roku 2017 došlo k navýšení objemu recyklovaných lednic cca o 60 %.

Pokud vás zajímá více technických informací k recyklačnímu procesu, detaily najdete zde: https://www.tretiruka.cz/news/moderni-recyklacni-linka-meni-chladici-zarizeni-na-zdroje1/

Komerční sdělení. Zdroj: Odpadové fórum 11/2018

Autor: Ing. Jiří Študent, upraveno redakcí Zajímej.se

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Taky by vás mohlo zajímat