Recykláty v Košicích tlumí hluk tramvají, zadržují vodu a ozeleňují město

Zelená trať v Košicích
Zelená trať

Při přípravě publikace Cirkulární Česko 2 jsme si o výhodách recyklátu povídali s Janem Eisenreichem, ředitelem firmy Brens, která v minulém roce se svým kolejovým absorbérem hluku s funkcí retence vody BRENS STERED zvítězila v soutěži Přeměna odpadů na zdroje. Ocenění každoročně uděluje Ministerstvo průmyslu a obchodu a dává tak příležitost firmám, které k výrobě používají výhradně druhotné suroviny.

Brens – firma na dráze cirkulární ekonomiky 

Společnost se zabývá specifickými produkty pro stavbu kolejových drah, konstrukcí železničních přejezdů a protihlukových opatření. Principy cirkulární ekonomiky při stavbě nebo údržbě  drah využívá naše společnost dlouhodobě. Dochází k regeneraci nebo recyklaci používaných materiálů, např. kolejnic, štěrku a betonu.” vysvětluje ředitel firmy Jan Eisenreich.

Nový směr nabrala společnost po seznámení se s recyklátem STERED, který vzniká na Slovensku z recyklovaných syntetických textilních materiálů z automobilového průmyslu nebo využitím recyklované drcené technické pryže ze starých pneumatik. „Jeho mechanické i fyzikální vlastnosti mě překvapily, a proto jsem se rozhodl jej zařadit do základní materiálové báze našich produktů,” dodává Eisenreich. V posledním období tak při výrobě systémů protihlukových opatření využívá firma výhradně recyklovaných materiálů. Ty se navíc, až vyprší jejich životnost, dají znovu recyklovat.

Kolejnice s trávou a rozchodníky na desce STERED namísto běžného substrátu (zdroj: stered.sk)

Přizpůsobujeme se klimatickým změnám, osvěžujeme město

Betonové panely na kolejích stávajících tratí akumulují obrovské množství tepla ze slunečního záření a při vlnách veder tak přispívají k nehostinnosti měst (to je po letošním létě docela žhavý problém). Tratě s absorbéry BRENS STERED naopak akumulují ještě o něco méně tepla než přírodní trávníky se zeminou. Technologie STERED totiž dokáže na metru čtverečním vázat až 80 litrů vody. Recyklát může zároveň částečně tvořit substrát pro zeleň, která se na něm pěstuje. Absorbéry hluku s vegetačním kobercem tak ochlazují, zvlhčují a také čistí ovzduší. 

Čísla z Košic mluví za vše

Východoslovenské Košice jsou vůbec prvním městem, kde se kolejový absorbér hluku s funkcí retence vody BRENS STERED s povrchem z umělého trávníku a vegetačními koberci při modernizaci tramvajové trati využil. V Košicích tak ušetřili přírodní zdroje, zbavili se hluku a zpříjemnili vzhled Třídy SNP. Absorbér je místy pokrytý např. sukulenty, které snižují náklady na údržbu tratě, protože nevyžadují dodatečnou závlahu ani sestřih. Navíc v průběhu roku hrají nejrůznějšími barvami.

Při aplikaci absorbéru hluku v Košicích bylo využito 38 750 starých pneumatik a odpad z výroby 64 115 automobilů. Vedle základní funkce, tedy snížení hluku, který se úspěšně podařilo snížit o 9 dB se použitím recyklátu hmotnost využitého materiálu snížila na 21 % původní hmotnosti, vodozádržnost stavby se modernizací zvýšila z 0 litrů na 459 000 litrů vody a tepelná kapacita tak klesla přibližně na 45 % původního stavu.

Vegetační povrch ze sukulentů nevyžaduje dodatečnou závlahu ani sestřih

Uplatňovat cirkulární ekonomiku je základní krok k odpovědné produkci a navíc se to vyplatí

Cirkulární ekonomika šetří nejen přírodní zdroje, ale v mnoha ohledech i finance, neboť není výjimkou, že recyklované výrobky jsou například ve stavebnictví v porovnání s primárními o desítky procent levnější.

Slovy Jana Eisnera: „Lidstvo dospělo do vývojového stádia, kdy musí nastat zlom v chápání těžby neobnovitelných zdrojů a musí se urychleně zabývat využíváním odpadů jako materiálového zdroje. Osobně vnímám naše obchodní aktivity a zvolení cirkulárního směru  za smysluplné a prorůstové a to i přesto, že většinová populace, včetně odpovědných pracovníků státní správy, kteří jsou našimi největšími jednajícími obchodními partnery, to takto dosud nevidí.”

Cirkulární Česko 2 nejen o zelených tratích

S projektem firmy Brens a dalšími cirkulárně laděnými iniciativami vás blíže seznámí publikace Cirkulární Česko 2, která byla slavnostně pokřtěna v rámci hlavní konference doprovodného programu o cirkulární ekonomice na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně 8. října.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Taky by vás mohlo zajímat