Projekt Mladá voda břehy mele propojuje mladé vodaře s předními profesionály v oboru.

Voda jako zákadní podmínka života na zemi, voda a zajištění její dostupnosti pro globální populaci, voda a její čištění a využívání materiálů a energie, které v sobě obsahuje, voda a udržitelný rozvoj… To všechno jsou témata, která budou brzy hýbat světem. Skupina mladých profesionálů, která stojí za projektem Mladá voda břehy mele, se rozhodla uspořádat pro studenty a svoje budoucí kolegy sérii odborných seminářů a konferencí, které jim přiblíží nejaktuálnější trendy ve vodohospodářském sektoru a dá jim příležitost setkat se se skutečnými špičkami v oboru. 

Koncept projektu spočívá v cyklu tří večerních přednášek střídavě v Praze
a v Brně, který vyvrcholí 1. Konferencí Mladá voda břehy mele v Brně. Za projektem stojí členové platformy Young Water professionals Czech Republic (YWP CZ), mezi které patří kromě studentů VŠ chemického, technického, či stavebního zaměření, také absolventi pracující v oboru vody. Díky širokému spektru zájmu členů dokáže YWP CZ pokrýt řadu témat, spadajících do tohoto oboru – podzemní, povrchové vody a dešťové vody, vodní stavby, úprava pitných a bazénových vod, čištění odpadních vod, distribuční sítě, analýzy fyzikálně-chemické, mikrobiologické i molekulární biologie.

Mezi hlavní cíle a záměry YWP CZ patří zejména sdílení informací a zkušeností z oboru mezi členy mladšími než 35 let, propojení akademické, veřejné a soukromé sféry za účelem přípravy mladých odborníků do praxe a zajištění předávání zkušeností mezi zkušenými členy CzWA a členy YWP CZ.


Mladí pro mladé. Voda a vodní hospodářství jsou tématem večerních přednášek i první konference mladých odborníků Young Water Professionals Czech Republic. V rámci plánovaných přednášek vystoupí i přední odborníci z Asociace pro vodu ČR z.s. (CzWA). Cílem je předávat praktické zkušenosti a poznatky mladým lidem již od studentských let a umožnit jim setkání s předními profesionály v oboru, aby mohli snadněji navazovat kontakty pro jejich budoucí profesní uplatnění.


První akci má projekt již za sebou. 

Jako první v řadě se na Světový den vody 22. 3. 2018 od 18.00 hodin uskutečnila přednáška Co Tě čeká v praxi vodohospodáře. Do pražského Florentina dorazilo celkem 44
účastníků. Kapacita zasedací místnosti společnosti Veolia, ve které se přednáškový večer
konal, byla nejen vyčerpána, ale dokonce i přesažena. Nicméně všichni zájemci o přednášku se do místnosti vešli a byli pohodlně usazeni. Jako první přednášející vystoupil Ing. Václav Hošek, technický ředitel společnosti Královéhradecká provozní a.s. Jeho přednáška “Pracuj pro VAK a zachraň světový mír” byla zaměřena na praktické zkušenosti v oborech vodního hospodářství. Účastníci se dozvěděli, jakmůže vypadat cesta odspodu k vrcholu a jak se z “obyčejného” technologa odpadních vod může stát technický ředitel společnosti.

Jako druhý přednášející vystoupil Ing. Jakub Kovařík z PVS a.s., zástupce vedoucího
správce stavby Nové vodní linky pražské ČOV. Jakub se s námi podělil o to, jak vypadá jeho každodenní pracovní život, který je velmi dynamický. Díky třem různým Jakubovým
zaměstnáním v průběhu let (SFŽP, SWECO, PVS) jsme se dozvěděli o průběhu stavby
Nové vodní linky hned z několika úhlů pohledu. Zaznělo také několik informací
o nastávajícím zkušebním provozu a přípravám k jeho zahájení. Řeč přišla i na možnou
exkurzi stavby NVL. „Jenom jeden den po přednášce se naší skupině začali hlásit zájemci
o exkurzi, takže ihned začaly domluvy exkurze“, říká s potěšením Lucie, členka organizačního týmu.

Závěrem přednášky proběhla zajímavá diskuze s oběma přednášejícími. Došlo například na
lehce kontroverzní otázku genderového rozložení mezi zaměstnanci v technických oborech.
Pozitivní je, že i ženy mají na technických pozicích v tomto oboru šanci jako úspěšné
technoložky. Dále byla velmi diskutována otázka možné praxe ve společnostech, ve kterých
přednášející působí, stejně tak celkově přístup VŠ a společností v oblasti VH ke stážím
a zapojování studentů do praxe už během studia.

„Atmosféra byla pohodová a přátelská. Po ukončení diskuze jsme se přesunuli do místní
hospůdky na doušek piva a pokračovali ve volné diskuzi“, říká Filip, koordinátor první
přednášky. „Cílem večera bylo nenucené navazování kontaktů mezi studenty a zkušenými
odborníky z praxe“, dodává Lucie. „Máme z akce dobrý pocit. Přednáška za nás splnila to, co jsme od ní očekávali“, hodnotí první přednášku Filip a následně dodává, že „z drobných nedostatků si bereme ponaučení pro další pořádané přednášky, na které se velice těšíme“.

Celý program projektu Mladá voda břehy mele:

  • 22. 03. 2018 „Co Tě čeká v praxi vodohospodáře?“, Praha
  • 19. 04. 2018 Technologie čistírenství a vodárenství trochu jinak, Brno
  • 24. 05. 2018 Udržitelnost ve vodním hospodářství, Praha
  • 14. 06. 2018 1. Konference Mladá voda břehy mele, Brno

Více informací o projektu najdete na Facebookových stránkách. http://fb.com/MVBMcz. V případě zájmu o zasílání informací o probíhajících akcích se prosím registrujte na e-mailu: ywp.czech@gmail.com.


Souvislost s tématem cirkulární ekonomiky: Na akcích projektu Mladá voda břehy mele vystoupí i mladí profesionálové z Institutu Cirkulární Ekonomiky a podělí se o svoje postřehy z praxe i dlouhodobé vize související s tématem odpadních voda a rozvoje cirkulární ekonomiky v České republice. 


Projekt byl finančně podpořen v rámci programu SmartUp NadaceO2, která dlouhodobě pomáhá mladým lidem při realizaci obecně prospěšných nápadů.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Taky by vás mohlo zajímat