Zdroj: pixabay

Dne 25. října proběhne v Praze další ročník konference Předcházení vzniku odpadů, která opět přinese obrovskou dávku udržitelné inspirace. Hlavními tématy letošního ročníku bude kontext s mimořádnými událostmi z pohledu potravinového, materiálního a energetického hlediska. Chybět nebudou příklady správné praxe.

Cílem konference je inspirovat posluchače jak v předcházení, tak i opětovnému využití odpadů. Letošní ročník se podívá tematickým úhlem pohledu na problematiku v souvislosti s válkou na Ukrajině. Ta způsobila nevratné škody nejen na majetku, ale dotkla se nesmazatelně i mnoha lidských osudů a životů. Významná skupina uprchlíků nalezla azyl i v ČR a bylo nutné těmto lidem co nejrychleji pomoci se zajištěním základních potřeb, jako je ubytování, strava, ošacení i vybavení domácnosti.

Za Potravinovou banku Praha vystoupí v úvodním bloku Věra Doušová, která představí celý systém pomoci, jež nespočívá pouze v pomoci potravinové, ale i materiální a poradenské. Mimo zkušenosti s uprchlíky se podělí také o zkušenosti s potravinovou a materiálovou pomocí během pandemie covidu-19, kdy zajišťovali okamžitou distribuci ochranných a dezinfekčních prostředků po celé ČR.

Na vystoupení naváže Anna Strejcová ze společnosti Zachraň jídlo, z.s., která denně s kolegy bojuje s nadměrným plýtváním potravin. I přes řadu překážek a legislativních komplikací se jim podařilo téměř nemožné – nastartovat darování nespotřebovaných Hotových pokrmů z jídelen do charit v rámci pilotního projektu. A navíc chystají speciální aplikaci pro chytré mobilní telefony. V podnikových a školních jídelnách, cateringu a fast foodech by se díky usnadnění darování mohlo ušetřit až 3 780 tun těchto pokrmů ročně. Diakonie Broumov dlouhodobě a významně pomáhá svážet a distribuovat textil potřebným. Tento typ pomoci v jakékoliv krizi se stává nenahraditelným, zejména když se jedná o komplexní materiální pomoc, jako je poskytování použitých oděvů, čisticích prostředků a dalšího materiálu. O tom, jak efektivně postupovat, i o výzkumných aktivitách směřujících k využití použitého textilu pro výrobu protipovodňových bariér pohovoří Pavel Hendrichovský.

Nejen pro uprchlíky, ale také pro řadu domácností se může stát základní vybavení domácnosti jednoduše nedostupným. Právě na tuto skupinu cílí Nábytková banka Praha, která má za sebou necelé 2 roky fungování. Kolik kusů bytového vybavení našlo nové majitele, jací jsou klienti a jak se připravují na současné nové výzvy? Na tyto otázky odpoví ve své přednášce Tomáš Valenta. Bioodpady, cesta k energetické soběstačnosti

Válka na Ukrajině nám jasně ukazuje, jak je důležitá energetická soběstačnost. Například bioodpady stále tvoří cca 40 procent směsného komunálního odpadu, a představují tak významný a potencionální díl energetického mixu. Aktuální situace tak představuje příležitost pro inovativní a již v praxi ověřené technologie, jak o jsou bioplynové stanice, které dokáží zpracovat bioodpad a přeměnit ho na biomethan.

Do problematiky bioodpadů uvede účastníky Tomáš Aulický ze společnosti JRK Česká republika s.r.o., která se problematice dlouhodobě věnuje a podělí se mj. o zkušenosti se systémy třídění kuchyňského odpadu u nás a v zahraničí. Právě povinnost sběru kuchyňského odpadu nás čeká v následujících letech, a jedná se tak o velmi aktuální a diskutované téma.

To, že v ČR mohou vznikat nové a úspěšné projekty, dokazuje projekt „tridimgastro.cz“. Projekt na třídění gastroodpadu oslavil nedávno svůj první rok fungování a díky němu se podařilo z kuchyňského odpadu vyrobit nezanedbatelné množství bioplynu, který představuje plnohodnotnou a udržitelnou náhradu fosilního zemního plynu. O zkušenostech, potenciálu a o spolupráci s obcemi, městy a firmami pohovoří Ondřej Černý ze společnosti Energy financial group a.s.

Pokud nechceme nadále prohlubovat změny klimatu, pak musíme mj. začít lépe hospodařit s půdou. Jedním z klíčových prvků je návrat organické složky a živin zpět do půdy skrze kompostování. Bohužel i přes nesporné výhody se v praxi kompostování nedaří tak, jak by bylo potřeba. O současné situaci v zemědělství a o tom, v čem spočívají současné bariéry vyšší míry využití kompostu, pohovoří za Kompostářskou asociaci Jiří Jalovecký.

Konference chce ukázat, že k omezení vzniku odpadů může přispět každý z nás. Navazující přednáška Davida Berana z neziskové společnosti Ekodomov se zaměří na domácí vermikompostování a komunitní kompostování.

S investicemi do moderního odpadového hospodářství souvisí i finanční náklady. Celou sekci uzavře Jaromír Manhart ze SFŽP, který představí, jaké dotační možnosti přináší Operační program Životní prostředí v období 2021–2027 v oblasti Efektivnějšího využívání zdrojů, přechodu k oběhovému hospodářství.

Cirkularita v průmyslu

S prevencí, opětovným použitím a přechodem na cirkulární ekonomiku je úzce spojený trend zálohování. Slovensko na začátku tohoto ledna zavedlo zálohování plastových lahví a plechovek a u nás se zatím vedou diskuse, zda podobný systém zavést. Nápojový průmysl si dobře uvědomuje nutnost přechodu z lineárního modelu na cirkulární a je to právě on, kdo se o zálohování nejvíce zasazuje. Je to především tím, že obalové materiály, které využívají (sklo, hliník, PET), plně vyhovují principům cirkulární ekonomiky a jejich opětovné využití se přímo nabízí. O současné situaci i o zkušenostech ze zahraničí bude hovořit Andrea Brožová ze společnosti Mattoni 1873 a.s.

S přechodem na cirkulární hospodářství úzce souvisí tzv. rozšířená zodpovědnost výrobců, při níž je výrobce odpovědný za svůj výrobek v rámci celého životního cyklu. O efektivitě systému rozšířené zodpovědnosti výrobců a přesahu z Evropské unie bude hovořit Radim Filák z kolektivního systému ELT Management Company Czech Republic s.r.o., který se zaměřuje na zpětný odběr pneumatik. V rámci své přednášky se pan Filák zaměří na nové povinnosti vyplývající z legislativy, e-free riding, evropskou legislativu, přeshraniční přepravu odpadu a na nové způsoby zpracování.

V rámci konference nebude chybět přednáška největšího zástupce průmyslu, který tvoří největší podíl HDP v Česku. Jana Turková ze společnosti ŠKODA AUTO a.s. představí podnikovou strategii Green Future, jejíž významnou součástí je minimalizace předcházení vzniku odpadů.

Startupům inspirace nechybí

Konference se tradičně zaměřují na příklady správné praxe a vznikající nové projekty. Plýtvání se rozhodli říci NE například ve startupech Art re use, reKáva nebo Atelier Paletky. Jan Vincenec z Art re use usiluje o vytvoření hlavního komunikačního bodu v recyklaci, distribuci a transformaci nevyužívaného galerijního a výtvarného materiálu na znovu užitečný materiál. Svůj startup založil, když viděl, kolik věcí leží nevyužito a ladem poté, co doslouží pro umělecké, divadelní nebo filmové účely. Autora nápadu vdechnout všem těmto věcem druhý život zaskočila nabídka i poptávka v tomto segmentu a dnes jeho služeb využívá nejen galerijní prostředí, ale portfolio se rozšířilo právě i o filmové produkce, divadelní scénu i komerční subjekty.

Janě Šrámkové se zase nelíbilo, kolik kávové sedliny denně vzniká a jak se s tímto odpadem nakládá, a proto založila startup reKáva. Ten nabízí odpadovou službu pro kavárny, firmy, ale i další instituce spočívající ve svozu kávové sedliny pomocí elektrického cargo kola. Kávová sedlina pak nachází uplatnění například v komunitních zahradách v podobě substrátu sloužícího pro pěstování hlívy ústřičné.

Lubomír Krupa se za účelem ochrany stromů rozhodl přijít s nápadem, který pro výrobu nábytku nebo rovnou celého interiéru nepoužívá primárních surovin, ale materiálů, které by jinak skončily na skládce nebo ve spalovně – palet, což vedlo ke vzniku startupu Atelier Paletky. Pro svou tvorbu používají palety z netradičních dřevin (mahagon, malajský dub, teak apod.), které do ČR přijely z celého světa a jejichž užitná hodnota by skončila. Nepracují tedy z nejrozšířenějšími europaletami, které mají užitný cyklus dobře promyšlený.

Na konferenci vystoupí také Petra Balladeres z CzechInvest a představí novinky spojené s Českým cirkulárním hotspotem.

Podrobný program a přihláška jsou k dispozici na: www.predchazeniodpadu.cz

O KONFERENCI

Konference Předcházení vzniku odpadů 2022 se uskuteční 25. října 2022 v Praze v jedinečných vzdělávacích prostorech, jejichž provoz koresponduje s požadavky na trvale udržitelný rozvoj, v T-Mobile Magenta Experience Center (T-Mobile Magenta Experience Center, Obchodní centrum Arkády Pankrác, Na Pankráci 86, 140 00 Praha 4 – Nusle). Akci bude moderovat Vladimír Kořen – publicista, moderátor a bývalý starosta města Říčan. v komunitních zahradách v po době substrátu sloužícího pro pěstování hlívy ústřičné.

Hlavním partnerem je společnost ASEKOL a.s. a dále akci podporují: ELT Management Company Czech Republic s.r.o., Energy financial group a.s., INISOFT s.r.o., JRK Česká republika s.r.o., Kovohutě Příbram nástupnická a.s., Mattoni 1873 a.s., T-Mobile Czech Republic a.s., T-Mobile Magenta Experience Center a WASTen, z.s. Konferenci pořádá České ekologické manažerské centrum, z.s. (CEMC).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here