Pražskou spalovnu čeká generální rekonstrukce

Pražskou spalovnu – Zařízení na energetické spalování odpadu (ZEVO), které funguje nepřetržitě více než 20 let, čeká v následujících letech generální rekonstrukce. Ta začne již na jaře letošního roku a Pražské služby, vlastník ZEVO, investují bezmála tři miliardy korun. Obnova technických komponent v oblasti spalování a čištění spalin proběhne za plného provozu energetického využívání odpadu, který Pražské služby do Malešic sváží z území hlavního města. Vlastník spalovny tak naplňuje svou dlouhodobou strategii – udržet zařízení na moderní technologické úrovni a současně co nejvíce snížit dopady jejího provozu na životní prostředí.

Investiční projekt pod názvem „GOLEM“ (Generální obnova linek a ekologizace Malešice) je logickým krokem, kdy Zařízení pro energetické využití odpadu Malešice je v nepřetržitém provozu přes 20 let, přičemž některé využívané části jsou starší než 25 let. “Varianta rozsáhlé obnovy s maximálním využitím stávajícího technologického potenciálu zařízení vyšla jako nejvýhodnější. Pečlivě jsme posuzovali všechny možnosti rekonstrukce, jak po stránce ekologické, ekonomické a strategické, tak i po stránce technické a garanční. Celková výše této investice se odhaduje na cca 2,8 mld. korun a očekáváme, že práce potrvají 4 a půl roku,“ řekl předseda představenstva a generální ředitel Pražských služeb, a.s. Patrik Roman. 

„ZEVO Malešice disponuje čtyřmi samostatně provozovanými linkami. Rokem 2018 počínaje se bude ročně obnovovat vždy jedna z linek, ostatní tři linky zůstávají v provozu. Během obnovy sice očekáváme dočasný pokles roční kapacity, nasmlouvaný odpad z Prahy však přesto dokážeme i nadále termicky zhodnocovat a získané teplo dodávat do městské sítě. Technologicky je ZEVO velmi dobře nastavené a plní aktuální podmínky BAT (nejlepší dostupné techniky), takže není potřeba dělat technologické změny. Jednotlivé komponenty jsou však na konci životnosti a bez jejich rekonstrukce by ZEVO nebylo schopno plnit zadané ekologické a ekonomické požadavky. Obnovou spalovacího systému a parního kotle se zajistí bezpečnost a kontinuita spalování směsného komunálního odpadu,“ doplnil ředitel ZEVO Malešice Aleš Bláha. 

„Rekonstruovaná spalovna bude mít výrazně lepší emisní parametry. Půjde tak o další příspěvek ke zlepšování kvality ovzduší v Praze,“ doplnila radní Jana Plamínková.

Obnovená a ekologičtější pražská spalovna zásadně změní svůj vzhled

Společnost Pražské služby, a.s. plánuje vynaložené úsilí a náklady na rekonstrukci a ekologizaci malešické spalovny (Zařízení na energetické využití odpadu) zhodnotit i navenek. Vzhled ZEVO Malešice a jejího okolí bude revitalizován a Pražané získají v Malešicích moderní zapamatovatelnou ikonu techniky, na kterou budou moci být právem hrdi.

Investiční projekt pod názvem „GOLEM“ (Generální obnova linek a ekologizace Malešice) bude následován revitalizací vzhledu. O příští podobě exteriérů a interiérů ZEVO nebylo prozatím rozhodnuto. Očekává se, že návrhy vzhledu spalovny budou velkou architektonickou výzvou. V rámci revitalizace interních prostor se proměny dočká i velín spalovny, ze kterého je řízen celý technologický proces. Velín se stane moderním a příjemným pracovním prostředím a zároveň zajímavou edukativní zastávkou pro návštěvníky spalovny. Na konci projektu bude malešické ZEVO srovnatelné s nejlepšími evropskými spalovnami, jak na úrovni technologické, ekonomické, ale zejména z hlediska ekologických parametrů.

„Věřím, že budeme moci i po architektonické stránce být na naši spalovnu stejně pyšní jako jsou Vídeňané na spalovnu od slavného Friedensreicha Hundertwassera,“ dodala radní Jana Plamínková.

Autor úvodní foto: Tomáš Slavík, http://www.tomasslavik.cz/

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Taky by vás mohlo zajímat