plastová flaška, voda, podzim

Pracovní skupina Zálohujme.cz zveřejnila v lednu 2019 tři rozsáhlé studie, ze kterých vyplývá výhodnost zavedení zálohového systému v České republice. Okamžitě se rozhořela debata o tom, co by zavedení záloh znamenalo, a ve veřejné debatě zaznívají i mnohé mýty a nepravdy. Ty v našem seriálu uvedeme na pravou míru.

Mýtus č. 1: Zálohy na PET lahve prý nejsou potřeba, už teď Češi petky nosí do žlutých kontejnerů.

Realita: Podle odhadů ze zahraničí (např. Skotska či Norska) skončí ročně 5 % PET lahví uvedených na trh volně pohozených v přírodě. V případě ČR se tedy jedná o více než 100 milionů PET lahví každý rok. Zavedení vratné zálohy (zpracované studie počítají s třemi korunami) by množství pohozených lahví i plechovek dramaticky omezilo a přineslo tak nejen úlevu životnímu prostředí, ale i nákladům obcí na úklid.

Závěr: 300 milionů korun jen tak někdo do lesa nezahodí

Mýtus č. 2: Cíle Evropské unie na třídění a recyklace plastových obalů pro rok 2025 plníme už nyní.

Realita: Podle oficiálních údajů společnosti EKO-KOM vytřídí Češi ročně 69 % plastových obalů do žlutých kontejnerů. Reálně recyklovat se z nich však podaří zhruba polovina, zbytek končí na skládce nebo je energeticky využit. Recyklujeme tedy cca 34,5 % plastových obalů. Tato hodnota je značně vzdálena evropskému cíli recyklace 50 % do roku 2025.

Závěr: třídění NENÍ recyklace

Mýtus č. 3: Zavedení zálohového systému by údajně vyšlo stát na čtyři miliardy korun.

Realita: Navržený zálohový systém nepočítá s žádnou investicí z veřejných rozpočtů. Dle propočtů nezávislé agentury Eunomia vycházejí počáteční náklady systému na necelé 2,5 miliardy korun. Největší položku tvoří stroje na zpětný odběr lahví a plechovek, které by si pořídily větší prodejny. Prodejny by ovšem mohly v některých případech pouze upravit stávající stroje sloužící k výběru skleněných lahví. Obchodníci by si mohli stroje pořídit na nízkoúročený úvěr, který je splácený příjmem z manipulačních poplatků, anebo využít dohody o pronájmu uzavřené s dodavatelem strojů. Ta by výrazně snížila nutný vstupní kapitál. Další alternativou je cesta pronájmu přístrojů obchodníkům od provozovatele systému. Vše závisí na konečném nastavení systému.

Závěr: z našich daní na zálohový systém nepůjde ani koruna.

Zdroj: Zalohujme.cz

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here