Ve středu 10. října spatřila světlo světa první kosmetika obsahující mikroplasty, které zcela biodegradují. To znamená cirkulární revoluci v kosmetickém průmyslu! Jde totiž o celosvětově první kosmetiku, která předchází vzniku odpadu a nezatěžuje životní prostředí problémovými mikroplasty a mikropolutanty.

Za jejím vývojem a výrobou stojí české firmy NAFIGATE Corporation a NAFIGATE Cosmetics, které se rozhodly přistupovat k ochraně životního prostředí komplexně. Kosmetika zároveň reaguje na legislativní omezení Evropské Unie, která v rámci Plastové strategie (Plastic Strategy) požaduje od roku 2030 úplný zákaz výrobků s úmyslným obsahem mikroplastů.

Nová kosmetická řada dostala jméno „Věnováno Vám a přírodě“ a neobsahuje žádnou látku, která by negativně působila na životní prostředí či jej jakýmkoli způsobem zatěžovala, přitom však splňuje vysoké standardy, na které jsou spotřebitelé zvyklí u běžné kosmetiky.

Soňa Jonášová, ředitelka Institutu Cirkulární Ekonomiky, považuje tuto kosmetickou řadu za dokonalý příklad mezioborové spolupráce, která vyústila v udržitelná byznys model, který nemá na světě obdoby.  „Do rukou se nám dostává produkt, jehož základní myšlenka je založena na uzavřeném toku materiálů, které oproti konkurenčním produktům nejsou zdrojem mikroplastů, což je jeden
z globálních problémů 21. století. Opět se navíc ukázalo, jak klíčová je mezioborová spolupráce pro rozjezd udržitelného byznysového plánu, který má dnes díky své unikátnosti globální potenciál. České firmy tak znovu ukázaly, že cirkulární přístup pro nás skýtá celou řadu zatím netušených možností”, doplňuje.  

O problému mikroplastů se začalo mluvit teprve nedávno, když se zjistilo, že jsou téměř všude. V oceánech, ve vzduchu, v půdě a dokonce i v pitné vodě,  jak potvrdil výzkum Ústavu pro hydrodynamiku Akademie věd ČR. Bohužel až 30 % mikroplastů ve vodě zůstává a nelze je z ní odstranit. V kosmetickém průmyslu se používají v produktech s abrazivními vlastnostmi, protože umí odstranit odumřelé kožní buňky a nečistoty z pokožky. Vyrábí se většinou z materiálů PET, polypropylen a polyethylen. Ten poslední bývá obsažen v kosmetice a výrazně zatěžuje povrchové a odpadní vody. Nalezneme jej například v zubních pastách, sprchových gelech nebo peelinzích.

Prvním startovacím produktem nové značky „Věnováno Vám a přírodě“ je Coconut Peeling Milk. Na první pohled by se mohlo zdát, že se jedná o typický sprchový gel s mikroplastovým peelingem. Je tomu ale jinak. Mikroplastové částice jsou v něm nahrazeny přírodním polymerem P3HB. Ten byl vyvinut unikátní českou biotechnologií HYDAL a je vyroben z použitých olejů bakteriemi, které jsou součástí našeho ekosystému už miliony let. Bakterie umí tento biopolymer nejen vyrobit, ale i zrecyklovat, a to tak, že pokud jej nespotřebují sami, slouží jako potrava pro další mikroorganismy. Polymer typu P3HB je tak 100% odbouratelný v přírodě, tzv. biodegradabilní.

„Spotřebitel si málokdy klade otázku, jaký vliv má výroba kosmetické látky na životní prostředí. Výrobce, pokud chce být opravdu odpovědný, si tyto otázky klást musí. A odpovědět na ně mu velmi dobře umí Life Cycle Assessment. Tato metoda umí komplexně posoudit, jaký vliv mají technologie výroby a produkty na životní prostředí. V případě biotechnologie HYDAL jsou výsledky velmi pozitivní,“ vysvětluje Lenka Mynářová, členka představenstva NAFIGATE Corporation, a.s. Tato produktová řada by mohla udávat tempo pro celý kosmetický průmysl. Nejenomže využívá biopolymery, ale neobsahuje parfemaci a parabeny. V plánech u Nafigate cosmetics je využití P3HB v mýdle nebo jako nosiče aktivních látek.

Odpadní tuky, které byly pro výrobu těchto plastů použity pochází od české firmy Fabio produkt, která dodává rostlinné oleje do stravovacích zařízení a následně je zpětně vybírá. Oleje a tuky, které by jinak ohrožovaly životní prostředí, se mění na produkt vyšší kvality.

Podle čerstvé Life Cycle Assesment studie pro polymer P3HB o dopadech na životní prostředí se jedná o produkt, který se pohybuje v záporných číslech. Recyklace olejů totiž znamená mnohem nižší spotřebu zdrojů jako je ropa a zemní plyn, což vede k násobně nižší uhlíkové stopě. Mezi další pozitiva se řadí  i odbouratelnost plastu v životním prostředí, snižuje také ekotoxicitu, toxicitu sladké vody, okyselování prostředí (acidifikaci), eutrofizaci (proces obohacování vod o živiny, zejména dusík a fosfor, které ničí přirozené prostředí) a další negativní vlivy na životní prostředí. 

Paradoxem je to, že obal sprchového mléka je zatím vyroben z obyčejného polyetylenu, nikoliv biopolymeru. V Česku totiž chybí legislativa na označení a zpracování biodegradabilních plastů. Pokud by byl obal vhozen do žluté popelnice, ohrozil by mechanickou recyklaci plastů.

Technologie Hydal směřuje i na zahraniční trh. Užitečná by mohla být zejména v rozvojových státech, kde má problematika odpadního oleje naprosto jiná měřítka. Například v Malajsii by mohla být využita k likvidaci odpadů vznikajících při výrobě problematického palmového oleje. Spojení biotechnologií a cirkulární ekonomiky má opravdu široké spektrum využití a dává šanci na lepší budoucnost planety.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here