Studie proběhla v rámci projektu Cirkulární kanceláře, který pomáhá firmám uvést principy cirkulární ekonomiky do každodenního provozu. Aby byly navrhované změny efektivní, je potřeba analyzovat materiálové a energetické toky v komplexu, které pomáhají odhalit, na které oblasti provozu je potřeba se zaměřit.

Při správném třídění odpadu by se produkce směsného komunálního odpadu mohla snížit z 302 tun na pouhých 55 tun ročně.

V roce 2018 bylo v brněnském office centru vyprodukováno celkem 302 tun komunálního odpadu, ale k dalšímu využití bylo vytříděno pouze 14 % materiálu. Analýza odpadu zároveň ukázala, že oněch 86 % směsného komunálního odpadu by se mohlo snížit až na polovinu. 

Zaměstnanci INCIEN při fyzickém šetření stavu vysypali obsah několika nádob na směsný odpad a jejich obsah roztřídili podle toho, kde by měl v ideálním případě skončit. Analýza ukázala, že 30 % váhy popelnice tvořil biologicky rozložitelný odpad a 21 % pak papír, plasty, sklo, kovy a nápojové kartony – tedy recyklovatelný materiál. Pokud by se tento odpad podařilo řádně vytřídit, skončilo by na skládce nebo ve spalovně o 153 tun odpadu ročně méně. Zároveň by firma mohla ušetřit za poplatky za svoz odpadu. Za jeden vývoz popelnice o objemu 1100 litrů platí v současnosti 129 Kč, za odvoz tříděného odpadu jsou náklady nižší. Plast stojí 76 korun, papír pouze 29.

Na vině je bioodpad a papírové ručníky

Při nahrazení papírových ručníků vysoušeči rukou by se produkce směsného komunálního odpadu mohla snížit o dalších 31 % na pouhých 55,6 tun oproti původním 302 tunám.

Cirkulární kancelář
Projekt Cirkulární kancelář pomáhá firmám zavést prvky cirkulární ekonomiky do jejich každodenního fungování. Po osobní konzultaci a podrobné analýze navrhnou odborníci z INCIEN konkrétní kroky ke změně. Typicky se projekt zaměřuje na oblast nakládání s odpadem, spotřebu energií a vody, ale vždy záleží na konkrétní situaci a požadavcích firmy.

„Vyřešit papírové ručníky je docela jednoduchý krok. Stačí nainstalovat elektronické tryskové vysoušeče a tento druh odpadu úplně zmizí. S bioodpadem, který se v analýze umístil na druhém místě s 30 %, to bude trochu náročnější. Bioodpad se v prostorách kanceláří zatím netřídí, proto doporučujeme pořídit nádoby na sběr bioodpadu do každé kuchyňky v celém komplexu.

Samostatně stojící koše na směsný odpad snižují míru třídění odpadu

Aby bylo řešení efektivní, je zároveň potřeba postupně zrušit samostatně stojící koše na směsný odpad, jenom tak se zajistí, aby zaměstnanci skutečně třídili. „Je jednodušší vyhodit odpadek do koše, co máte pod stolem, než se zvednout a donést jej na chodbu a roztřídit. Samotné rozhodnutí třídit odpad nestačí, je potřeba změnit infrastrukturu tak, aby bylo třídění efektivní“, doplňuje Lucie Pečinková a dodává, že zároveň je potřeba zaměstnance vzdělávat a vysvětlit jim, k čemu jsou změny dobré.

Požadavky na lepší třídění odpadu by měly být zahrnuty i v nájemních smlouvách. Podle smlouvy mají nájemci povinnost třídit odpad pouze „v případě, že budou na vyhrazených místech umístěny kontejnery na tříděný odpad“. Konkrétnější instrukce ve smlouvách chybí. Lepšímu třídění by mohlo pomoci i zavedení poplatků za odpad podle jeho vyprodukovaného množství, tzv. PAYT (zaplať, kolik vyhodíš) systému. Teď nájemci platí za odpad paušálně podle plochy pronajímaných prostor.

Studie se kromě odpadů zaměřila i na vodu a energii

Aby byl provoz kanceláře skutečně cirkulární, je nezbytné se zaměřit i na další materiální a energetické toky. Výsledkem studie jsou proto i doporučení v oblasti energetiky a spotřeby vody. Jelikož studie probíhá již pro vybudovaný komplex, navrhovaná řešení se zaměřují hlavně na kroky, které je možné implementovat do již stojících budov za přijatelných ekonomických nákladů.

V případě vody je to například instalace duálního splachování u toalet a úsporných perlátorů na kohoutky. To by mohlo snížit spotřebu pitné vody až o 15 %. Pokud by se toalety vyměnily za úsporné, které na jedno spláchnutí spotřebují jen 2,5 litru vody oproti běžným 8, mohlo by se ušetřit až 30 % pitné vody spotřebované v komplexu.

V oblasti energetiky INCIEN doporučuje výměnu neúsporných trubicových zářivek za úsporné LED žárovky, pořízení solárních panelů nebo motivaci zaměstnanců k tomu, aby zhasínali světla při odchodu z kanceláře a nenechávali elektroniku v režimu stand-by.

Odpad z restaurací

V areálu Spielberk office se nachází i restaurace, které si odpadové hospodářství řeší sami a studie se na ně z toho důvodu zaměřila jen nepřímo. Ze zkušeností z projektu Cirkulárních kaváren byl sestaven seznam doporučení jak pro restaurace, tak pro office centrum jako pronajímatele prostor.

„Většina restaurací netřídí bioodpad, ten přitom tvoří, podobně jako v odpadu z kanceláří, převážnou část objemu směsného komunálního odpadu. Efektivním využívání zdrojů a předcházení plýtvání potravin se dá množství bioodpadu významně snížit.“ Říká Barbora Kebová, projektová manažerka Cirkulárních kaváren. „Bohužel ale neexistují prostředky, jak třídění bioodpadu u restauračních zařízeních působících v areálu vyžadovat. Doporučujeme proto, aby CTP tuto podmínku zahrnulo do nájemní smlouvy, “doplňuje.

Jaké další kroky CTP na cestě k cirkularitě čekají?

Momentálně je projekt ve fázi, kdy byly výsledky studie představeny firmě CTP Invest, která nastaví následná řešení pro zlepšení stavu a krok pro přechod na cirkulární fungování provozu kanceláří. Co konkrétně se bude plánovat a jaká jsou další očekávání se dozvíte v rozhovoru s Stefanem de Goeijem, ředitelem Property management department, který v redakci Zajimej.se připravujeme.

 

Zapojte se také
Chcete se do projektu Cirkulární kancelář také zapojit nebo se chcete zatím jen inspirovat, jak lze udělat vaši kancelář cirkulárnější? Ozvěte se INCIEN na e-mail recepce@incien.org a přečtěte si našich 10 základních tipů.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here