skladiště potravin

V České republice aktuálně funguje 15 potravinových bank a logistické centrum v Modleticích u Prahy. Banky mají celkem 52 zaměstnanců, kterým v loňském roce prošlo pod rukama 4 127 tun potravin a drogerie. Potraviny banky získávají od potravinových řetězců, z potravinových sbírek, evropského programu potravinové a materiální pomoci, od pěstitelů a producentů.

„Objem potravin darovaných od řetězců se v loňském roce ztrojnásobil. Jedná se o potraviny určené k rychlé spotřebě, s uplynulou dobou minimální trvanlivosti, poškozeným obalem nebo například špatným označením. 60 % nashromážděných potravin pochází od řetězců, které by jinak dané potraviny musely zlikvidovat,“ uvádí Veronika Láchová, ředitelka České federace potravinových bank.

Rozdávání potravin potřebným místo vyhazování šetří peníze

Hodnota potravin, které banky pomohly zachránit, je přibližně 282 milionů Kč. Díky činnosti bank vzniká i úspora přibližně 30 milionů Kč za případnou likvidaci neprodejných potravin, které by mířily na skládku nebo do spalovny. Hlavní činností potravinových bank je potravinová podpora obyvatel České republiky, kteří se ocitli v nouzi. Nicméně jejich činnost prokazatelně pomáhá výrazně snižovat potravinový odpad, tedy i ekologickou zátěž, a podporuje cirkulární ekonomiku a cíle udržitelného rozvoje.

Potravinové sbírky jsou projevem solidarity

Celých 400 tun potravin darovali lidé ve veřejných potravinových sbírkách. Pro banky se jedná o důležitý zdroj potravin. Skladba darovaných potravin ze sbírek je rozmanitější a zaměřuje se na základní potraviny s delší trvanlivostí a drogerii.

„Veřejné potravinové sbírky jsou projevem solidarity a zájmu veřejnosti. Pomáhají nám celoročně zajistit základní potraviny, jako jsou konzervy, těstoviny, mouka, olej, a zároveň drogerii. V tomto roce proto budou potravinové banky organizovat dvě celorepublikové sbírky,“ říká Láchová. Pomoci mohli lidé potravinovým bankám i darováním nevyužitých stravenek z roku 2018.

Potravinové banky jsou neziskové organizace a v České republice existují od roku 1992. Jejich hlavním podporovatelem je v posledních letech Ministerstvo zemědělství v rámci svého dotačního programu. Podporuje nejen provoz, ale i potřebné investice jako jsou například automobily pro svoz a distribuci nebo vybavení skladů.

Od Ministerstva zemědělství dlouhodobě získáváme dotace na provoz. Je to náš strategický partner a jeho podpora je v našem financování klíčová. Výše podpory bank činila v roce 2018 celkem 41 milionů Kč a v porovnání s hodnotou zachráněných potravin je patrné, že je pro společnost podpora bank ekonomicky výhodná. Letos by provozní dotace měla být vyšší než v předcházejícím roce, a pomůže nám tak zvládnout zpracovávat neustále se zvyšující objem darovaných potravin a pomoci více lidem,“ vysvětluje Aleš Slavíček, předseda federace.  

I když dle ČSÚ patří Česká republika v rámci EU ke státům s nejnižším podílem osob ohrožených chudobou nebo sociálním vyloučením, tak se stále 1,5 milionů občanů nachází pod hranicí chudoby. Největší problémy mají převážně samoživitelky s dětmi a ženy starší 65 let, které žijí samy. Je tedy ještě stále velké množství lidí, kteří potravinou pomoc nevyužívá, ač by jim pomohla v jejich tíživé situaci. Potravinové banky jsou proto připraveny i nadále svou pomoc rozšiřovat.

zdroj: Tisková zpráva, redakčně upraveno

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here