Portfolio Jihomoravského inovačního centra doplní i cirkulární ekonomika. Oficiální start přinese MSV 2019

Velké věci začínají často malým impulsem od jednotlivců. A tak Institut cirkulární ekonomiky (INCIEN) téměř před rokem na základě impulsu od Jana Zemana, majitele biopekárny Zemanky a zároveň experta týmu JIC, začal zvažovat možnost spolupráce a propojení kapacit Institutu cirkulární ekonomiky s nejaktivnějším českým inovačním centrem – Jihomoravským inovačním centrem (JIC). Dnes, po méně než roce aktivní spolupráce, se cirkulární ekonomika dostává do metodik konzultačních týmů JIC a velmi brzy INCIEN rozšíří svou „Cirkulární akademii“ i do dalších regionálních inovačních center.

INCIEN jako podpůrný expertní poradce

Na začátku bylo pro nastavení vztahů rozhodující vyjasnění si očekávání ze všech stran. Proč by mělo inovační centrum spolupracovat s neziskovkou? Dokáže INCIEN naučit tým základům tak pevným, aby si byli konzultanti v terénu jistí a chtělo se jim téma otevírat, i když je tak široké a propojené? Mnoho otázek, mnoho možností odpovědí. Nakonec došlo ke shodě, že cílem JICu bude propsat téma cirkulární ekonomiky do aktuálních znalostí a dovedností, a kromě šíření povědomí o tématu u stávajících zákazníků umět i definovat základní příležitosti. To však jen do míry, kdy není třeba sáhnout do expertní “databáze”. Jednoduše tedy zvládnout konzultace tématu po své ose.

Onu expertní složku včetně individuální podpory týmu JIC přináší na oplátku INCIEN. Těžit díky tomu společně mohou z většího počtu lidí a tým INCIEN se tak může soustředit na dlouhodobé projekty, které často tkví v kultivování změny legislativy, a k projektům se přidat až ve chvíli, kdy je to skutečně potřeba. A to může být například při přípravě praktických worksohopů, na kterých ve firmách INCIEN definuje konkrétní oblasti, kterým se skutečně vyplatí věnovat, aby se firmy „neuvařily“ na tom, že se budou snažit být dokonalé od samého začátku.

Zapojení Direct People

Aby ale maximalizovali užitek ze společně tráveného času, přizvali do spolupráce i inovační agenturu Direct People a Cyrila Klepka, který v agentuře téma cirkulární ekonomiky rozdmýchal, protože se lehce může stát, že některé projekty mohou být z časových důvodů (který je u INCIEN nejcennější složkou) náročné. Direct People je ale perfektně flexibilní a zároveň disponuje týmem inovátorů, kteří dokáží inovace nejen urychlit, ale hlavně pomáhají se vyhnout slepým uličkám.

Slepé cesty jsou ztrátou času a absence funkčních metodik stojí mnoho vynaložených sil. Cirkulární ekonomika je totiž zejména o hledání synergií mezi partnery, kteří si vzájemně mohou perfektně pomoci a doplnit své schopnosti. Člověk se ale musí naučit opouštět svoje oblíbence, které obvykle vycházejí z prvotních představ, jež ne vždy skutečně fungují. Cyril Klepek z Direct People navíc stojí i za ideou první publikace Cirkulární Česko, a proto se nabízelo, že by vydání druhé mohlo vzniknout nově i v partnerství s JIC. Zbývalo jen nachystat průběh workshopů a akčních kroků tak, aby se vše co nejrychleji dostalo do bodu, kdy si INCIEN, JIC i Direct People budou vědomi možností spolupráce, odhalí své silné stránky a budou schopni fungovat v praxi. Cíl byl všechno zvládnout do Mezinárodního strojírenského veletrhu, jehož hlavním tématem je Cirkulární ekonomika a který se koná druhý týden v září.

Struktura Cirkulární akademie

  • Partnerství: Pro jakékoliv formy partnerství je třeba hledat konsenzus a nastavení spolupráce výhodné pro všechny strany, které se do nich zapojí. V tomto případě šetří konzultační aktivity členů týmu JIC v terénu čas INCIEN, neboť prvotní schůzky a „oťukávání“ firem pro cirkulární ekonomiku může fungovat i bez nutnosti osobní návštěvy zástupce INCIEN. INCIEN je nicméně kdykoliv připraven poradit, konzultovat vhodné kroky, nabídnout partnerskou síť a prodiskutovat možná navržená řešení. V případě, že se JIC setká s projekty mimo rámec vlastního záběru (startupy, malé a střední firmy), je do spolupráce přizvána inovační agentura Direct People, která může pomoci i velkým hráčům, a to díky sérii kvalitních referencí. Společně vytěží vlastní sítě kontaktů a poskytnou pomoc a návod na aplikaci cirkulárních principů do praxe firem v mnohem širším měřítku.
  • Komunikace: téma je pro mnoho sektorů nové a z toho důvodu je nutné se shodnout na sladění komunikačních aktivit (ať už je to příprava publikace Cirkulární Česko 2 nebo příprava expertních kulatých stolů, které se budou konat v rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně, a to přímo na dílčí témata nezbytná pro přechod k cirkulární ekonomice). Společná komunikace šetří čas i finance, a tak i zdroje, které mohou být použity pro individuální poradenství, o které všem stranám jde nejvíce.
  • Otevřené inovace a sdílení: Komunikovat co největší detail jednotlivých kroků a přizvání dalších, doplňujících partnerů do hry je klíčem pro vytváření inovací otevřených pro další partnery. Jen během třetího modulu našli firmy mnoho příležitostí pro propojení zákazníků JIC, INCIEN i Direct People a to díky sdílení kontaktů, nápadů a společné vize.
  • Inspirace: Cílem je inspirovat nejen firmy, které se o téma zajímají, aby se dozvěděli více, ale i další regionální rozvojové agentury či inovační centra, aby se nebála do tématu více ponořit, osvojit si jeho základy a najít vlastní cestu, jak zahrnout konzultace v oblasti cirkulární ekonomiky do svých aktivit. Pro hlubší „ponoření“ je zde INCIEN, který je schopen kdykoliv nabídnout hlubší vhled a konkrétní metody výzkumu, odhalení konkrétních cirkulárních příležitostí či nastavení jednotlivých kroků při realizaci.

Kromě jednolivých modulů jsou nezbytné i další klíčové aspekty spolupráce mezi INCIEN a JIC. Ty může navíc ve své podstatě aplikovat při hledání cirkulárních inovací každá jiná firma či organizace. Ačkoliv se mohou zdát obecné, při budování nových produktů i služeb je důležité si je průběžně připomínat.

Blíží se spolupráce s CzechInvest

V následujících měsících bude INCIEN spolupracovat také s další firmou, tentokrát s CzechInvest. Společně budou hledat cesty, jak dostat téma do dalších regionů a multiplikovat tak dosavadní odvedenou práci. Firmy v Jihomoravském kraji mohou začít již dnes – pokud vás téma zajímá, tak kromě vřelého doporučení týmu JIC se na vás INCIEN bude těšit i v rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně, kde bude hrát cirkulární ekonomika hlavní roli v rámci doprovodného programu.

Nezapomeňte si klíčovou akci sezony, Mezinárodní strojírenský veletrh, poznamenat do svých kalendářů. Doporučujeme včasnou registraci zejména na úterní konferenci s mezinárodní účastí nesoucí název Česko jako cirkulární hotspot. Návštěvu Brna doplňte účastní na networkingových a expertních kulatých stolech, které JIC organizuje ve čtvrtek.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Taky by vás mohlo zajímat