Polemika: Recyklace jako prostředek pro restart ekonomiky

Recyklace je zásadním pilířem cirkulární ekonomiky, která prosazuje udržitelné nakládání se zdroji. Foto: Unsplash.com

V INCIEN již od začátku chápeme krizi spojenou s pandemií COVID-19 jako příležitost pro změnu současného systému, který se v plné nahotě ukázal jako velmi křehký a zároveň zcela neudržitelný. To si uvědomují jak podnikatelé po celém světě, tak i evropští političtí zástupci. Věříme, že by to mělo usnadnit cíl transformace na nízkouhlíkovou ekonomiku do roku 2050.

Recyklace je zásadním pilířem cirkulární ekonomiky, která prosazuje udržitelné nakládání se zdroji. Investovat do recyklačních technologií a upřednostňovat recyklaci ze strany státu by mělo být základní reakcí na současnou krizi. Češi jsou sice dobří ve třídění, ale jak je třeba zdůrazňovat, třídění není to samé co recyklace. Recyklační kapacita je zhruba polovina vytříděných plastových obalů, což je vcelku pouze třetina veškerých plastových obalů. PET lahví je možno zrecyklovat zhruba 55 %. Skutečnou recyklaci však vyčíslit nelze, protože není poptávka. Ve využití sběrového papíru se pohybujeme na 20 %. Gastro a bioodpad se třídí a využívá minimálně, i když by mohl ohřívat města a pohánět autobusy, o textilu a dřevu ani nemluvě.

Co odsun skládkování?

Odsun skládkování recyklaci zabíjí, protože bude pořád nejlevnější a nejpohodlnější odpad skládkovat. Na skládkách přitom končí 46 % komunálního odpadu, a to s 80% recyklačním potenciálem. Recyklace přitom snižuje emise, rozvíjí špičkové technologie a vytváří nová pracovní místa (podle Římského klubu potenciálně 150 tisíc nových míst u nás). Proč se nezaměřit třeba na chemickou recyklaci plastů, která mění plasty na olej využitelný v energetice nebo petrochemii? Proč je ČR velkým producentem a exportérem dřeva, ale vůbec ho nerecykluje, a naopak recyklované dřevo dováží? Tento příklad přesně ukazuje nesmyslnost a neefektivnost našeho systému. Jenže, kde není vůle…

Jak se říká, štěstí přeje připraveným. Právě teď je jedinečná příležitost pro rozvoj nových recyklačních technologií a realizaci cirkulární ekonomiky v praxi, a ne pouze na papíře. Je třeba vyvinout ekonomiku odpovídající 21. století, hledat nové technologie a ekodesign, produkovat méně odpadu, podporovat recyklaci skrze veřejné cirkulární zakázky, jejichž hodnota dosáhla 600 mld. korun v roce 2018 a dále roste. Pro Česko to znamená, že pokud zaspí a bude dělat dál vše „postaru“, bude se posouvat jen dál na chvost mezi ekonomické propadlíky.

Tento článek vyšel v upravené formě v červnovém čísle časopisu Odpadové fórum.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Taky by vás mohlo zajímat