Rouška, ilustrační foto
Česká firma Nafigate chce vyrábět pomůcky, které jsou znovupoužitelné. Zdroj: Pixabay

Ekonomové se snaží předpovědět, co udělá rozběhnutá celosvětová ekonomika poté, co ji nastavila nohu pandemie koronaviru. Zůstane dlouho ležet v krizi, postaví se na nohy ve znamení ekologie, nebo něco úplně jiného? Pravdou je, že proměnných je příliš mnoho a situace je natolik unikátní, že nezbývá, než si počkat, jak se situace vyvine.

Naopak na řešení krize není radno čekat. Pochopily to i české firmy, které hbitě zareagovaly a celé své fungování přizpůsobily situaci. Textilka Adler nabídla státu pomoc se sháněním roušek a firma Nafigate představila koncept továrny na nanovlákna. K sebejisté reakci oběma firmám pomohly i principy cirkulární ekonomiky, na kterých fungují.

Příběhy ze zahraničí také ukazují, že nemocniční i jiné potřebné kapacity může hbitě navýšit modulární výstavba a proto je dobré vědět, že v Česku máme jednoho z lídrů modulárních staveb – Komu modular.

Kontakty ústeckého Adleru

Ústecká textilka Adler je výrobcem reklamního textilu kralující středoevropskému trhu a zaměstnává 320 lidí. I přes svou velikost dokáže fungovat na energii z obnovitelných zdrojů, produkuje jen minimum odpadu a jejich ostravský sklad je plný nejnovějších technologií.

V poslední době jste o Adleru a o jednom z jeho akcionářů Martinu Hausenblasi pravděpodobně četli v médiích. Adler je jedna z firem, která se na krizi rozhodla obratem zareagovat a nabídla své výrobní kapacity v Asii k výrobě roušek bez nároku na zisk. A to přesto, že obchod firmě vzhledem k vládním restrikcím klesl na 30 procent běžného obratu.

Martin Hausenblas. Zdroj: Adler
Martin Hausenblas
Zdroj: Adler

„V asijských zemích se dlouhodobě pohybujeme, proto jsme nabídli své zkušenosti a možnosti státu. Jeho zástupci si nakonec z našich návrhů zvolili možnost přímých nákupů ochranných prostředků z Číny, která jako jediná byla schopna v dané situaci nabídnout požadované množství v tak rychlém čase,“ říká podnikatel Martin Hausenblas.

Firma také velmi rychle vytvořila e-shop s rouškami pro širokou veřejnost. Hausenblas byl navíc součástí české iniciativy #Mask4All, propagující přínos roušek v boji proti nemoci Covid-19 po celém světě.

Energeticky soběstační

Ekologické nastavení dává firmě Adler větší pocit jistoty v nepředvídatelné době. „Především s ohledem na využití energie ze slunce. V každém případě je to pro nás jistota, pokud by se situace vyvíjela negativně s vlivem na dodávky energií,“ říká PR manažerka společnosti Marie Logrová.

Aktuálně se Adler připravuje na období po uvolnění restrikcí, oddaluje investice a hledá další vnitřní zdroje. „Určitě budeme díky získaným zkušenostem připraveni reagovat operativně v případě podobných nečekaných krizových událostí. V neposlední řadě jsme si všichni uvědomili sílu přírody, která mnohým z nás připomněla tolik potřebnou a mnohdy opomíjenou míru pokory,“ uzavírá Logrová.

Nanotechnologie v záři reflektorů

Nafigate je další z aktivních českých firem, které v krizi nestrčily hlavu do písku, ale začaly pomáhat. Společnost převádí do byznysového prostředí zajímavé vědecké nápady a věnuje se především výrobě bioplastu a vývoji nanovlákenných technologií. V Česku nepříliš známou firmu vede Lenka Mynářová, kterou si pravidelně zvou do zahraničí na konference, aby vysvětlila, jak z použitého fritovacího oleje vyrábí zázračný kompostovatelný bioplast.

Za stínu bioplastu ale nyní vystoupila druhá divize Nafigate zabývající se nanotechnologiemi. „Aktuálně na nás doléhá extrémní poptávka po všech nano produktech. Bohužel nikdo nic neřešil koncepčně – takže musíme řešit velmi složité věci za pochodu. Celý dodavatelský řetězec je zamrzlý kvůli zastavení evropské ekonomiky,“ popisuje nejistou dobu ředitelka Mynářová.

Nanotovárnu si Nafigate zainvestuje sám

Nafigate už před krizí vyvinula a otestovala nanovlákenné membrány, které se dají využít pro výrobu roušek, šátků i respirátorů. Připravila celý projekt nanotovárny, má domluvené výrobní prostory a pro asi 100milionovou investici začala v březnu shánět investora.

Po měsíci se akcionáři firmy rozhodli nanotovárnu zafinancovat z vlastních zdrojů. „Velmi nás potěšil zájem řady drobných i větších investorů. Investiční rozhodnutí vyžadují čas. Ten se nám krátí. I proto jsme se jako akcionáři NAFIGATE Corporation dnes rozhodli nanotovárnu zafinancovat z vlastních zdrojů,“ uvádí Nafigate v prohlášení ze začátku dubna. Nanotovárna do budoucna posílí připravenost Česka na podobně mimořádné situace.

Podmínkou pro Nafigate je, aby byly pomůcky znovupoužitelné a dostupné pro všechny. Mynářovou na současné situaci trápí nejen nekoncepčnost vládních opatření, ale také fakt, že nepromyšlenými kroky trpí také přírodní zdroje. „Do oblasti ochranných prostředků cirkularita vůbec nedošla. Nikdo neuvažuje nad tím, že jednorázové pomůcky jsou extrémním plýtváním zdroji,“ popisuje Mynářová.

Současná situace jí přinesla uvědomění, že „i v dnešním světě existují obrovské trhy, kde cirkularita neexistuje, kde pojem LCA je naprosto neznámý, kde není potřeba zásadně inovovat. A že vůbec nelze spoléhat na vlády – základem všeho je bottom up přístup.“

Z modulů nemocnice a pak zase něco jiného

Na začátku koronavirové krize vyrostly v čínském Wu-hanu za 10 dní dvě rozlehlé nemocnice s kapacitou 2600 lůžek. Bylo to možné díky modulární výstavbě, která je cenově přijatelná a velmi flexibilní. Jednotlivé moduly se dají totiž kdykoli opět rozebrat a využít jinak. Díky tomu je stavba z modulů vnímána jako jedna z cest, jak udělat stavitelství více udržitelné a cirkulární.

V Česku se modulární výstavbou zabývá vizovická Koma modular a i na ní dolehla současná situace. Největší problém firma vidí v zavřených hranicích, 80 % jejího byzbysu se totiž odehrává v zahraničí.

Martin Hart
Zdroj: Koma modular

„Nyní už sice můžeme modulární objekty z námi vyrobených modulů i montovat v zahraničí, ale montážníci musí být po návratu 14 dní v karanténě. To si vyžaduje zvýšené nároky na logistiku a vyšší náklady. Některé realizace nám byly oddáleny hlavně kvůli omezení v dopravě do zahraničí,“ popsal v dubnu Martin Hart, marketingový ředitel společnosti Koma Modular.

Krize vyvolá poptávku po modulárních stavbách

Hart ale jinak vidí v krizi příležitost pro modulární stavby. „Věříme, že ekonomické hledisko a mobilita modulárních objektů zvýší v době po devastaci světového hospodářství díky koronaviru poptávku po těchto modulárních stavbách,“ říká ředitel a obecně věří, že modulární výstavba má jako součást cirkulární ekonomiky velkou budoucnost.

Aktuální situace v Česku nevyžaduje žádnou rychlou akci v podobě výstavby nemocnice, ale je dobré vědět, že v Česku existuje zodpovědný výrobce, který by takový projekt zvládl. Společenskou zodpovědnost Koma demonstruje pravidelně výhodnou zápůjčkou kontejnerů na kulturní akce nebo dary – třeba v podobě bytového komplexu pro opuštěné ukrajinské matky s dětmi. 

V úvahách o tom, co po krizi čeká ekonomiku i celou společnost, Hart už tak pozitivní není. „Bohatí hodně zchudli a budou se snažit své ztráty rychle nahradit. Osobně mám velký strach a chování lidí mi tomu i napovídá, že zvítězí populismus. Lidstvo je nepoučitelné. Chtěl bych ale věřit, že se bude svět ubírat lepší cestou – že si uvědomíme, jak jsme Zemi devastovali nároky na stále se zvyšující ekonomiku a budeme se šetrněji chovat k planetě,“ uzavírá Martin Hart.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here