Evropský parlament chce spotřebitelům poskytnout „právo na opravu“

Evropský parlament vyzývá k zavedení opatření proti praktikám, kterými se zkracuje životnost výrobků, a podporuje udržitelnou výrobu. Foto: Unsplash.com

Evropský parlament vyzval k posílení udržitelné spotřeby podporou oprav a opětovného používání výrobků a k zákazu praktik, kterými se zkracuje jejich životnost. Usnesení o udržitelnějším jednotném trhu bylo přijato 395 hlasy pro, 94 proti a 207 se zdrželo hlasování.

Poslanci Evropského parlamentu vyzývají Komisi, aby zavedla „právo spotřebitele na opravu“ a dohlédla na to, aby opravy byly atraktivnější, systematičtější a šetřily spotřebitelům peníze. Toho lze dosáhnout například prodloužením záruk, poskytnutím záruk na vyměněné díly nebo usnadněním přístupu k informacím o opravách a údržbě.

Parlament rovněž požaduje, aby se zvýšila podpora pro trh s použitým zbožím, vyzývá k zavedení opatření proti praktikám, kterými se zkracuje životnost výrobků, a podporuje udržitelnou výrobu. Poslanci opakují svůj požadavek na zavedení univerzálních nabíječek s cílem snížit množství elektronického odpadu, a požadují, aby byly výrobky označovány podle trvanlivosti (např. měřič používání a jasné informace o předpokládané životnosti výrobku).

Odstranění překážek bránících opravám, opětovnému prodeji a použití

Parlament chce podporovat udržitelné obchodní modely a spotřebitelská rozhodnutí. Proto prosazuje udržitelnější zadávání veřejných zakázek a odpovědný přístup k marketingu a reklamě. Pokud je například výrobek v reklamě prezentován jako šetrný k životnímu prostředí, mělo by toto tvrzení být podložené podle společných kritérií – podobně jako je tomu u udělování ekoznaček. Poslanci v usnesení také požadují, aby se zvýšila informovanost spotřebitelů a obecné povědomí o ekoznačce EU, jejíž používání v průmyslu je třeba rozšířit.

V neposlední řadě přijatý text navrhuje nová pravidla pro nakládání s odpady a odstraňování právních překážek, které brání opravám, opětovnému prodeji a opětovnému použití. Z toho bude mít prospěch i trh s druhotnými surovinami.

Parlament vyslal jasný signál

„Nastal čas využít cílů Zelené dohody pro Evropu jakožto základu jednotného trhu, který podporuje designové výrobky a trvale kvalitní služby. K dosažení těchto cílů potřebujeme komplexní soubor pravidel, která namísto technických změn postrádajících politickou odvahu a matoucích spotřebitele i podniky, usnadní přijímání jasných a jednoduchých rozhodnutí. Přijetím tohoto usnesení vyslal Evropský parlament jasný signál: harmonizované povinné označování výrobků informující o trvanlivosti výrobku a řešící předčasné zastarávání na úrovni EU jsou krokem správným směrem,“ uvedl zpravodaj David Cormand (Zelení / EFA, FR).

Podle průzkumu Eurobarometru by bylo 77 % občanů EU raději, kdyby mohli své výrobky nechat opravit a nemuseli tak kupovat nové. 79 % občanů se pak domnívá, že zákon by měl výrobcům digitálních zařízení nařídit, aby jejich výrobky byly snadno opravitelné, například výměnou některých částí.

Tisková zpráva

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Taky by vás mohlo zajímat