Ozvěny konference Cirkulární ekonomika ve stavebnictví

Mnoho bariér v cirkulárním stavebnictví je možné překonat pomocí spolupráce, demytizace vlastností druhotných surovin a nové zdrojové platformě.

Konference Cirkulární ekonomika ve stavebnictví, která proběhla 20. září v Cirkulárním hubu v Kampusu Hybernská navázala na setkání stakeholderů z tohoto oboru v roce 2017. Z tehdejšího setkání vyplynula celá řada bariér, které brání zavádění cirkulárních principů do stavebnické praxe. Mezi ně patří i obecná nedůvěra ve stavební výrobky z druhotných surovin. Ministerstvo průmyslu a obchodu proto zadalo k vypracování Katalog výrobků a materiálů s obsahem druhotných surovin pro použití ve stavebnictví, od kterého si odborná veřejnost slibuje prolomení bariér a zahájení spolupráce. První vlaštovky pozitivní praxe na konferenci představili zástupci developerů, recyklátorů i architektů.

Hlavní bariérou pro rozvoj recyklace a cirkulární ekonomiky ve stavebnictví jsou nízké skládkovací poplatky a nepřiměřeně nízké ceny přírodních surovin.

Využívání druhotných surovin je nezbytnou nutností pro navyšování surovinové bezpečnosti. Česká republika je až z 80 % závislá na dovozu surovin a míra recyklace je v některých oblastech ne zcela uspokojivá. Stavebnictví se stává sektorem, který spotřebovává 50 % všech světových zdrojů a dle posledních zpráv je stav celosvětových zásob písku alarmující.

Světu docházejí suroviny, a tak je nezbytné začít hledat spolupráci v rámci celého dodavatelsko-odběratelského cyklu a na budovy a stavebnictví se začít dívat z jiné perspektivy.

Budovy jsou očividně jedním z důležitých zdrojů stavebních materiálů budoucnosti a na budovy je tak možné začít pohlížet jako na materiálové banky. Stavebnictví zažívá novou vlnu, která už zcela nezbytně zahrnuje i klíčové ekologické aspekty. Ty však nejsou spouštěčem. Primární suroviny dochází, a tak k recyklaci přistupují firmy motivovány zejména tím, aby si zajistily zdroj surovin pro potřeby budoucí výroby. Často jim ale brání nejen málo informovaný zákazník, který často nerozumí tomu, že druhotné suroviny musejí splňovat stejné normy jako ty primární, ale také levné skládkování,“ dodává Soňa Jonášová, ředitelka INCIEN. Souhlasný postoj k levnému skládkování mají výrobci výrobků pro stavebnictví. To potvrzuje zástupce firmy SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS CZ a.s, Josef Hoffmann z divize Isover. „Hlavní bod, který nám brání v recyklaci, protože svoje materiály zrecyklovat skutečně umíme, ale to stojí prostředky navíc, je levné skládkování,“ dodává.Vzniká nový Katalog výrobků a materiálů s obsahem druhotných surovin pro použití ve stavebnictví, k obsahu může přispět každý.

Právě popis konkrétních vlastností druhotných surovin souvisejících s důležitostí jejich prosazování v návrzích, projektech a výstavbě budov, si klade za cíl nový Katalog výrobků a materiálů s obsahem druhotných surovin pro použití ve stavebnictví, který na akci představil Antonín Lupíšek z ČVUT-UCEEB: „Katalog poskytne informace pro projektanty a architekty, kterým přehlednou formou ukáže, jakým způsobem a za jakých podmínek je možné recyklovat stavby. Zástupcům státní správy ukáže příklady dobré praxe tak, aby mohli požadavky na recyklaci více zohledňovat ve státních zakázkách a zpracovatelům stavebních odpadů a stavebním firmám pomůže se stanovením postupů a určením požadavků na nové výrobky využívající recyklovanou složku. Přispět k obsahu katalogu může každý, kdo se problematikou zabývá – stačí se podívat na betaverzi portálu www.recyklujmestavby.cz a poslat nám náměty a připomínky.

Pomoci by mohlo cirkulární strategické plánování rozvoje měst i zdrojová platforma. V Česku se jedna připravuje.

V odpoledních workshopech účastníci pracovali na konceptu cirkulárního města. V Praze INCIEN totiž od července až do března roku 2019 pracuje na prvním českém Cirkulárním skenu, jehož cílem je zmapování materiálových toků a možností přechodu na obnovitelné zdroje energie. Sken po prvních výzkumných etapách stanovil tři prioritní sektory, mezi které patří domácnosti, sektor voda-odpady-energie a třetím je právě stavebnictví. V tomto sektoru se nyní připravuje akční plán pro oblast výstavby, provozu i ukončení životního cyklu budov. Účastníci se během praktických cvičení zamýšleli nad oblastmi, které by v akčním plánu neměly chybět a padaly náměty i na konkrétní pilotní projekty, jejichž návrh bude součástí Cirkulárního skenu. Druhá část účastníků pod vedením Cyrila Klepka z Inovační agentury Direct Pople diskutovala nad možnostmi zřízení platformy pro druhotné suroviny. Jejím cílem by mělo být vybudování online prostředí pro sdílení a nákup přebytků druhotných surovin mezi sektory. Z interaktivního workshopu za účasti mnoha zástupců businessu i odborné veřejnosti znělo silné volání po konkrétním nástroji na obchodování s druhotnými surovinami, který by reflektoval české právní prostředí a potřeby především domácích firem. Díky mnoha bariérám, mezi které patří především právní omezení, padla shoda, že je potřeba jednak spojit síly jednotlivců i organizací s cílem změnit zákonné opatření, ale zároveň i edukovat trh poukázáním na řadu úspěšných firem jako je SKANSKA či AZS 98. Velice často zároveň znělo, že zadavatelé veřejných zakázek nejsou často dobře informovái o možnosti použití recyklátů a jejich výhod oproti primárním zdrojům,“ dodává Cyril Klepek z inovační agentury Direct People.

Inspiraci pro platformu přinesl evropský projekt FISACC, který podobnou strukturu platformy připravuje pro všechny evropské státy. Z diskuze však vyplynulo, že aby platforma plnila svůj skutečný účel, je nezbytně nutné, aby byla orientovaná v první fázi na výměnu na úrovni České republiky a ambice spojené s evropským měřítkem mohou přijít později.

Ekoinovace v hlavní roli. Firmám v těchto oblastech pomáhají inovační vouchery.

Je zřejmé, že výzvy nakládání s různými druhy materiálů se nezbytně váží i k příležitostem, které přináší nové, ekoinovativní technologie. Pro mnoho výrobků není dosud dostupné ekonomicky životaschopné zařízení, a tak je na pořadu dne posílení spolupráce mezi evropskými zeměmi zejména v oblasti výměny znalostí a technologií v ekoinovacích. Výzkumné aktivity s nimi spojené mohou české firmy částečně financovat díky Inovačním voucherům, které poskytuje Ministerstvo průmyslu a obchodu. Jejich cílem je umožnit transfer vědeckých poznatků a výzkumných aktivit do byznysu. České firmy tak mohou posílit svoji konkurenceschopnost například tím, že si nechají propočítat dopady výrobků na životní prostředí nebo využít expertního poradenství vysokých škol či výzkumných center.

Přehled nejnovějších ekoinovací představuje také mezinárodní webová platforma „Virtual lab“, která propojuje nabídky a poptávky po ekotechnologiích z celé Evropy. Hlavním cílem této platformy je, aby se ekotechnologie z vyspělejších zemí jako je Německo, rozšířily na trh do jiných zemích, třeba ve východní či jižní Evropě. Na webové stránce mohou návštěvníci najít i nejrůznější novinky a trendy ze světa ekoinovací a v neposlední řadě informace o zajímavých akcích s touto tematikou. Máte zajímavý nápad, hledáte inspiraci, nebo si jen rád jako fanda přečtete o aktuálních trendech v oblasti ekoinovací? Potom navštivte portál http://ecoinnovative.eu/ .

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Taky by vás mohlo zajímat