Odpad zdrojem: blíží se konference pro obce zaměřená na cirkulární ekonomiku

Odpad zdrojem

Už počtvrté organizuje Institut cirkulární ekonomiky konferenci zaměřenou na představitele obcí. Letošní ročník, který proběhne 28. a 29. března, se bude znovu zabývat tématy odpady, energie, voda, stavby a doplní je o nové – cirkulární radnice.

Hlavním cílem konference je představit fungující chytré technologie a inovace umožňující hospodařit efektivněji v souladu s přírodou a cirkulární ekonomikou. Důležité je poukázat na příklady dobré praxe z České republiky i ze zahraničí. Nebude chybět prostor pro diskuzi s odborníky i s dalšími zástupci samospráv.

Pro koho je konference určena?

Konference je určena všem zástupcům samospráv, starostům, vedoucím pracovníkům odborů životního prostředí, technických služeb, zástupcům asociací samospráv a asociací v oblasti staveb, nakládání s odpadem, vodou či energií.

Konference odpad zdrojem

Od sucha, přes recyklaci až ke konci skládkování. Účastníky čeká pestrý program zaměřený na aktuální výzvy

Program konference je opravdu bohatý a každý si v něm najde své. Kromě témat, která se řeší každoročně, se konference snaží reagovat i na témata, která jsou aktuální. Letos to bude hlavně:

  • Sucho a nakládání s vodou
  • Třídění a recyklace odpadů
  • Uplatnění druhotných surovin
  • Propojování producentů se zpracovateli odpadů.
  • Konec skládkování (o němž se v odpadovém hospodářství začaly šířit nepravdy a manipulativní informace)
  • Výsledky prvního městského cirkulárního skenu v České republice
  • Naplňování cílů balíčku o cirkulární ekonomice
  • Implementace chytrých technologií do praxe českých měst a obcí a práce s nimi
  • Hledání skutečné efektivity při nakládání se zdroji i energiemi
Party na konferenci odpad zdrojem

Aby konference byla co nejvíce praktická, účastníky čekají také workshopy, exkurze a nesmí chybět ani společenský večer, který je ideální pro navázání kontaktů. Prohlédněte si kompletní program konference.

Bude konference uhlíkově neutrální?

Odpad zdrojem není jen konference o cirkulární ekonomice, ale snaží se být konferencí, která je i sama o sobě cirkulární. Odehrává se v Hotelu na farmě, který servíruje jídlo připravené z lokálních surovin a využívá teplo a energii ze sousední bioplynové stanice. Účastníky motivuje k tomu, aby se na konferenci dopravili společně a tím snížili svoji uhlíkovou stopu. Veškeré emise, které při konferenci i tak vzniknou, budou offsetovány. Přečtěte si, jak byla konference neutrální minulý rok.

Zaujalo? Přihlašte se

Pokud patříte mezi zastupitele obcí a konference vás zaujala. Neváhejte se přihlásit, stačí vyplnit přihlašovací formulář.

(V případě, že máte zájem sdílet své zkušenosti jako prezentující, ozvěte se Soně Jonášové ředitelce Institutu Cirkulární Ekonomiky a koordinátorce programu konference na email: sona@incien.org. V případě, že jste firma a máte zájem o partnerství na konferenci kontaktujte Lauru Mitroliosovu na email laura@incien.org.)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Taky by vás mohlo zajímat