Odpad jako zdroj: Jak vypadá odpadové hospodářství ve slévárenské výrobě?

Každá výroba s sebou přináší kromě požadovaného produktu i tvorbu odpadů, případně vedlejších produktů. Vizí společnosti Cyrkl je budoucnost, ve které se nežádoucí odpadové materiály stávají plnohodnotnou náhradou za primární vstupní suroviny a oběhové hospodářství je běžnou praxí. Jelikož chceme naši vizi proměnit v realitu, aktivně pomáháme našim klientům vyhledávat a následně i aplikovat možnosti zhodnocování jejich odpadů, a to bez výjimky – ať už jde o místní květinářství, nebo o nadnárodní slévárnu.

Slévárenská výroba je hlučná, prašná, pro pozorovatele fascinující. Pro odpadového hospodáře je častokrát výzvou. A my v Cyrkl máme výzvy rádi.

Odpady, které vznikají ve slévárnách, jsou různorodé a vždy záleží na konkrétní výrobě. Obecně lze hutnický průmysl rozdělit na tři hlavní oblasti:

  1. Hutnictví železa a oceli (tzn. Černá metalurgie), která představuje asi 95 % objemu hutnické výroby na celém světě. 
  2. Druhou skupinou je hutnictví neželezných kovů, kam patří výroba hliníku, olova, niklu, cínu a rtuti. 
  3. Objemem výroby nejmenší je potom odvětví zaměřené na získávání a zpracování vzácných kovů

V rámci našich předchozích projektů pro klienty se zaměřením anebo přímým propojením na slévárenskou výrobu jsme hledali řešení pro mnoho různých typů odpadových materiálů. V dnešním příspěvku Vám představím ty nejzajímavější z nich.

Slévárenské písky:

Použité slévárenské písky vznikají při technologickém procesu výroby produkty, kdy se nejdříve připravená forma naplní roztaveným kovem. Formovací materiál je v tomto případě písek smíchaný se spojivem, kterým je například bentonit anebo živice. Vlivem vysokých teplot během procesu slévání je písek po jeho použití zbarvený do černa. V případě, že jde o vysoce kvalitní písek, je možné ho po použití recyklovat odstraněním zbytků spojiva a opět využitím na přípravu nových forem. Pokud však recyklace možná není, písek se stává odpadem a s největší pravděpodobností skončí na skládce.

Existují ale možnosti, jak použitý slévárenský písek dál využít a ušetřit tak cenný přírodní zdroj. Současná celosvětová spotřeba písku se totiž odhaduje na 50 miliard tun ročně, přičemž poptávka po této surovině neklesá, naopak, do roku 2060 je předpoklad růstu poptávky až o 45 %. Důvodem je zejména využívání písku jako vstupní suroviny při výrobě betonu, nejčastěji používaného stavebního materiálu. A když je odpadový slévárenský písek stále pískem, je možné ho materiálově zhodnotit jako přísadu do stavebních materiálů (např. betonu).

Za tímto účelem je ale potřebné podstoupit proces certifikace, která obnáší různé analýzy a materiálové zkoušky. Písek také nesmí být vedený v režimu odpadu, ale musí být kategorizovaný jako vedlejší produkt. A v neposlední řadě je potřebné sehnat také zájemce o odběr takto certifikovaného písku.

Zajímavou možností zhodnocení odpadového písku je také jeho využití při přípravě omítkových směsí. V Cyrkl se nám podařilo navázat spolupráci s výrobcem stavebních materiálů, který má s využíváním slévárenských písků zkušenosti a má zájem tímto způsobem snižovat environmentální dopady svojí výrobní činnosti. 

I v tomto případě je před samotným zhodnocením písku potřebné absolvovat nezbytné testy a materiálové analýzy písku, doložit informace o vlastnostech písku (například formou karty bezpečnostních údajů), a pokud to odběratel vyžaduje, kategorizovat písek jako vedlejší produkt.

A jak využít odpadový písek, než budou ukončené všechny testy a analýzy potřebné na výše uvedené možnosti jeho zhodnocení? Písek je svými vlastnostmi vhodný i na různé pozemní úpravy a zásypy. Opět, v Cyrkl spolupracujeme se stavebními firmami, které umí odpadový písek tímto způsobem využít. Stačí jen vědět, na koho se obrátit. 

Abraziva:

Dalšími odpadovými materiály, které ve slévárenské výrobě častokrát vznikají, jsou různá abraziva využívaná na povrchovou úpravu výrobků. Abraziva se vyrábějí z rozmanitých materiálů – ořechové skořepiny, kukuřičná drť, sekané dráty, korund, skelná drť, křemičitý nebo keramický granulát a také různé plastové a kovová granuláty a drti.

  • V případě ořechových skořepin a kukuřičné drti je možné tyto materiály separovaně sbírat a ze předpokladu, že neobsahují žádné nebezpečné látky, je kompostovat. 
  • Plastové a kovové granuláty je možné recyklovat, přičemž v případě kovových materiálů je pravděpodobný výkup tohoto materiálu na jeho recyklaci za pozitivní výkupní cenu.
  • Křemičité a keramické granuláty je možné využít jako zásypový materiál při pozemních úpravách, podobně jako odpadový písek. 
  • Korund (oxid hlinitý) je minerál využívají jako abrazivum hlavně kvůli své tvrdosti. Tento materiál je recyklovatelný, ale vždy je potřebná analýza vzorků. V případě, že využíváte korund ve své výrobě a hledáte možnosti recyklace, v Cyrkl vám rádi pomůžeme. 

Některé společnosti tento materiál dokonce vykupují za pozitivní výkupní cenu. O tom jsme se přesvědčili v rámci naší činnosti, když jsme hledali možnost recyklace tohoto materiálu pro klienta s produkcí přibližně sto tun skládkovaného korundu ročně. V tomto případě se nám podařilo propojit klienta na českou společnost, která abraziva nejen prodává, ale i vykupuje na recyklaci, a našli jsme tak klientovi možnost roční úspory ve výši přibližně 7 000 eur. 

V případě, že abrazivum využívané ve výrobě vzniká ve významném množství, může být pro vás vhodným řešením i technologie recyklace abraziva přímo u vás v provozovně. Tímto způsobem ušetříte nejen finance vynaložené na zneškodnění odpadového abraziv, ale také vstupní náklady za nákup nového tryskacího materiálu. 

Big Bagy:

Slévárenská výroba potřebuje, tak jako jakákoliv jiná výroba, neustálý přísun vstupních surovin. Tyto suroviny jsou dovážené zabalené v různých obalech, mimo jiné například i v pytlích typu Big Bag, které jsou po použití často znečištěné, zaprášené a potrhané. Obecně obaly Big Bag jsou na trhu velmi žádané a i Cyrkl spolupracuje s více společnostmi, které je vykupují na opakované použití. Pytle však v takovém případě musí splňovat určitá kritéria – musí být čisté, nepotrhané a správně skladované tak, aby nedošlo k jejich znehodnocení.

Jak tedy využít znehodnocené Big Bagy, nevhodné na opětovné použití? Vhodným řešením je jejich recyklace. Ta ale může být problematická hlavně v případě zaprášených, anebo jiným způsobem znečištěných Big Bagov, protože v takovémto případě je potřebné disponovat pračkou na plasty. Praní odpadového materiálu před jeho recyklací také zvyšuje náklady celého procesu, a může tak být pro klienta v konečném důsledku finančně nevýhodné.

V Cyrkl umíme klienty propojit na zahraniční firmy, které znečištěné Big Bagy perou a následně recyklují. Je to ale vždy také otázka množství odpadového materiálu, logistiky, financí a v neposlední řadě i enviromentálních cílů klienta.

V rámci naší činnosti také spolupracujeme s klienty, kterým vznikají odpadové kovy. Tak jako vždy, i v tomto případě hledáme ty nejlepší možnosti zhodnocení odpadového materiálu, přičemž v případě kovů se snažíme propojovat klienty přímo na slévárny a hutě. 

Takovýmto způsobem je možné nejen navázat dlouhodobou spolupráci se zajímavým obchodním partnerem, ale také zvýšit finanční zisk z prodeje odpadového materiálu, protože odpadá potřeba prostředníka (v případě, že není potřebné zabezpečit dopravu materiálu). 

Opět v případě prodeje odpadových kovů přímo hutím, je ve většina případů potřebné kategorizovat tento materiál jako vedlejší produkt. Toto může být výhodné hlavně pro společnosti, které mají v rámci svých interních cílů i požadavků na snižování množství odpadových materiálů – vedlejší produkt totiž není odpadem, a tak se neuvádí ani v ročním hlášení o odpadech.

Chtěli byste prodiskutovat své projekty s odborníky na odpady a environmentální právo? Neváhejte kontaktovat Luciu Škulcovú, PhD. na e-mailové adrese: lucia.skulcova@cyrkl.com

Zdroje:

Autorka: Lucia Škulcová z CYRKL, článek vyšel v Magazínu CYRKL, který najdete zde: https://cyrkl.com/cs/magazin

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Taky by vás mohlo zajímat