Obce bez odpadu 2019 – Startuje celorepublikový projekt pro samosprávy

Kontejner s odpadem
Kontejner s odpadem

Projekt je koncipovaný pro sídla do 3000 obyvatel. Poběží dvanáct měsíců a samosprávy se do něj mohou zapojit i během roku. Na jaře 2020 pak bude úspěšným obcím uděleno osvědčení Obec bez odpadu. Cílem pořadatelů je, aby na skládkách nekončilo velké množství odpadu, které lze využít jinak.

Význam projektu Obce bez odpadu pro Českou republiku shrnuje ředitel společnosti JRK Robin Dufek: „Věříme, že se obcím v rámci projektu podaří výrazně zvýšit množství vytříděného odpadu. Jsem přesvědčen, že takový přístup pak může inspirovat i ostatní samosprávy a projekt Obce bez odpadu pomůže předcházet vzniku odpadů v ČR.“

Soňa Jonášová ředitelka Institutu Cirkulární Ekonomiky (INCIEN) doplňuje: „Když se do oběhového hospodářství zapojí samosprávy, má to pro ně pozitivní ekonomický dopad.“

Co je součástí projektu Obce bez odpadu? V desítce vybraných obcí proběhnou následující kroky:

Analýza stavu odpadového hospodářství

V obci ji provede společnost JRK. Ta zjistí přesný stav odpadového hospodářství. To například znamená: kolik odpadu se zbytečně odváží na skládku.

Zavedení pytlového sběru odpadů

Domácnosti budou vybaveny pytli s QR kódy, které po naplnění dají v den svozu před dům, odkud budou odvezeny a zaevidovány.

Spuštění systému evidence odpadů ECONIT

Systém sbírá přesná data o konkrétních odpadech. Díky tomu nabídne dokonalý přehled o nakládání s odpady, ale i možnost nastavení spravedlivého bonusového systému, který občany motivuje ke třídění.

Informační a vzdělávací kampaň

Ta proběhne, aby informovala občany o tom, jak se mohou do systému zapojit a podílet se tak na výrazném zlepšení odpadového hospodaření obce.

Zahájení projektu

Nový celorepublikový projekt byl vyhlášený na konferenci v prostorách MŽP ČR s příznačným názvem Obce bez odpadu. Zde představil zástupce ředitele odboru odpadů MŽP Jan Maršák novelu zákona o opadech. Společnost JRK na konferenci prezentovala pozitivní dopad projektu Obce bez odpadu na samosprávy. Institut cirkulární ekonomiky během konference zhodnotil nultý ročník projektu Obce na cestě k minimálnímu odpadu. Součástí konference rovněž bylo předání osvědčení Obce na cestě k minimálnímu odpadu místostarostovi obce Hlásná Třebaň Vnislavu Konvalinkovi.

Nový projekt Obce bez odpadu je volným pokračování nultého ročníku soutěže Obce na cestě k minimálnímu odpadu, který se konal v loňském roce. Inspirací pro samosprávy zapojené do nového projektu můžou být i obce, které se zúčastnily předchozího ročníku:

Hlásná Třebaň

Ve druhém a třetím čtvrtletí 2018 díky zapojení do projektu vytřídila obec o 91 % více papíru, o 60 % více plastů či o třetinu více skla.

Straškov-Vodochody

Obec ve třetím a čtvrtém čtvrtletí 2018 oproti stejnému období předchozího roku vytřídila o 42 % více plastu a o 78 % papíru. 

Firma nabízí nápaditá řešení, jak u nás zlepšit nakládání s odpady. Má tři hlavní poslání: 1. snížení množství směsného komunálního odpadu, 2. předcházení jeho vzniku, 3. zvýšení míry třídění. Aby toho dosáhla, tak nabízí komplexní partnerství a řešení na míru pro každou obec.

O společnosti JRK Česká republika
Firma nabízí nápaditá řešení, jak u nás zlepšit nakládání s odpady. Má tři hlavní poslání: 1. snížení množství směsného komunálního odpadu 2. předcházení jeho vzniku 3. zvýšení míry třídění. Aby toho dosáhla, tak nabízí komplexní partnerství a řešení na míru pro každou obec.
O Institutu cirkulární ekonomiky
Institut společně s partnery pracuje na projektech, které umožňují přechod z lineárního chodu systému na cirkulární. Posláním Institutu je informovat, vzdělávat, interpretovat osvědčené postupy a vytvářet projekty při přechodu z lineární na cirkulární ekonomiku.
Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Taky by vás mohlo zajímat