Podle květnových dat 70 % Čechů a Češek nikdy neslyšeli o plánu Zelená dohoda pro Evropu. Foto: Unsplash

Polovina Čechů a Češek se obává, že opatření v souvislosti se Zelenou dohodou znevýhodní český průmysl a ohrozí pracovní místa. Tématem spíše jen pro odborníky je i uhlíková neutralita. Přesto na obecné úrovni 85 % Čechů a Češek si myslí, že státy EU by měly na dosažení uhlíkové neutrality úzce spolupracovat.

Zelená dohoda neznámá, ale obecně sympatická

Podle květnových dat 70 % Čechů a Češek nikdy neslyšeli o plánu „Zelená dohoda pro Evropu“ neboli Green Deal, dalších 16 % o tom sice slyšelo, ale neví, čeho se týká, 12 % má představu, čeho se to týká, a jen 2 % ví přesně, čeho se Zelená dohoda pro Evropu týká.

„Zelená dohoda pro Evropu je seznam konkrétních kroků s cílem dosáhnout
v EU do roku 2050 klimatické neutrality, což zjednodušeně znamená
vyprodukovat jen tolik skleníkových plynů, kolik jich jsme schopni
neutralizovat. Znamená to řadu změn v průmyslu, dopravě a energetice na jedné straně, ale také finanční podporu ze společného evropského rozpočtu na straně druhé, předcházení důsledků oteplování (například sucha) a zlepšení stavu životního prostředí.“ Takto znělo představení Zelené dohody pro respondenty. Po vysvětlení konceptu 73 % uvedlo, že jim je celkový záměr Zelené dohody srozumitelný a pro 28 % zůstává plán nadále nesrozumitelný.

Zelená dohoda pomůže přírodě, ale může být velmi drahá

Podle nejnovějších dat bude sice Green Deal (Zelená dohoda pro Evropu) jasným přínosem pro ochranu české přírody a krajiny včetně zlepšení situace v boji proti suchu (66 %), nicméně 61 % si myslí, že Zelená dohoda pro Evropu klima na Zemi příliš neovlivní, protože Evropa má jen nízký podíl na celkovém množství emisí skleníkových plynů. Navíc si 50 % obyvatel myslí, že opatření v souvislosti se Zelenou dohodou pro Evropu poškodí český průmysl a připraví hodně lidí o práci, 69 % si myslí, že zavádění opatření na snížení emisí skleníkových plynů by se mělo odložit, až se ekonomika zotaví po současné krizi.

Uhlíková neutralita a změna klimatu – neznáme a nevíme

Jak ukazuje předchozí výzkum STEM z konce loňského roku, 8 z 10 občanů se zajímá o českou krajinu, 6 z 10 občanů o změnu klimatu. Zájem o klima je podmíněn zájmem o krajinu. Lidé v Česku podle dlouhodobých časových řad STEM poslední tři roky výrazně pociťují zhoršování životního prostředí a to ovlivňuje jejich pohled na globální problémy.

„Zatímco česká krajina je dlouhodobě důležitým zdrojem hrdosti a součástí národní identity, změna klimatu je pro veřejnost tématem novým, nejasným a proměnlivým,“ říká Nikola Hořejš, analytik STEM.
Klima nás sice zajímá, ale nepatříme mezi země EU, které změnu klimatu vnímají jako nejzávažnější problém, jako je například Dánsko, Švédsko, Rakousko či Německo, ale podle trendů z posledních let se k nim české veřejné mínění pomalu přibližuje.

„Veřejnost se shoduje na tom, že změna klimatu skutečně probíhá. Klimatická změna stále patří mezi hlavní témata, a i po koronavirovém opanování prostoru oslabuje jen nepatrně,“ dodává Hořejš. „Ne všichni se ale shodují na tom, zda se má problém řešit bezodkladně.“ Lidé souhlasí, že změna klimatu je způsobena člověkem a zároveň je třeba ji ihned řešit (29 %) a dalších 23 % si myslí, že ji lze řešit později. Dalších skoro 30 % váhá o celém fenoménu, ale je spíše pro to, aby se problém řešil.

Téma klimatu je nevyhraněné a individualizované. Nemá jasné odpůrce a zastánce s ohledem na věk, vzdělání, materiální postavení, ale ani postoj k EU. Mladí rozhodně nejsou tahouny klimatického tématu jako celá generace. Z dat je ale patrné, že ti mladí, kteří názor mají, jej mají častěji ostře formovaný.

Zelená dohoda ok, ale raději sami

Veřejnost je zatím naprosto roztříštěna v názoru na balíček zvaný Zelená dohoda, 28 % podporuje Zelenou dohodu a chce, aby státy EU postupovaly společně, další třetina také podporuje Zelenou dohodu, ale chce, aby šla ČR vlastní cestou, 15 % by Zelenou dohodu neřešilo, protože jsou jiné priority, jednoduše by ji odsunulo „na později“. Pro 14 % Zelená dohoda nedává smysl. Přesto na obecné úrovni 85 % Čechů a Češek si myslí, že státy EU by měly na dosažení klimatické neutrality úzce spolupracovat.

Tisková zpráva

3 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here