Novinky k obalům v EU legislativě. Hotspot nechal promluvit odborníky

Téma diskuze zorganizované pro členy Českého cirkulárního hotspotu reflektovalo nedávno vydaný Návrh nařízení o obalech a obalových odpadech (Packaging and Packaging Waste Regulation, PPWR, listopad 2022). Ten se věnuje hlavně předcházení, snížení, znovupoužití a recyklovatelnosti obalů, informovanosti spotřebitele, harmonizaci značení, optimalizaci nadměrných obalů a zálohovacím systémům. V dnešní době je obal nepostradatelnou součástí většiny produktů a tedy neexistuje odvětví, kterého by se nová evropská směrnice netýkala. Kdo se v tématu zorientuje včas, může ze své pozice v budoucnu jedině získat. Co důležitého zaznělo od sezvaných expertů? 

Ben Hague (INCIEN) – Letem světem evropskou legislativou cirkulární ekonomiky

„Proces regulace odpadů na evropské úrovni započal už v roce 2015 prvními kroky k přechodu na principy cirkulární ekonomiky (CEAP). Dnes se kromě nejzásadnějších směrnic z let 2018 (o obalech a obalových odpadech) a 2019 (o jednorázových plastech) řídí evropský průmysl také směrnicí o materiálech z roku 2009 (ESPR) a revidovaným akčním plánem cirkulární ekonomiky z minulého roku (CEAP 2.0). V budoucnu bude výrobce zajímat druhá fáze taxonomie EU (od 2024), díky které mohou firmy na základě tří kritérií vykazovat zvyšování cirkularity svých obalů. Od roku 2025 budou obaláři reportovat udržitelnost svých materiálových vstupů a výstupů skrze směrnici CSRD. Podle výzkumu společnosti SystemIQ by předejetím vzniku 90 % obalových odpadů do roku 2050 znamenalo snížení emisí CO2 o 85 %.“

Jan Maršák (MŽP) – Nařízení zajistí větší tlak na firmy a subjekty

Ředitel odboru odpadů Ministerstva životního prostředí přiblížil návrh nařízení o obalech a obalovém odpadu a její legislativní rámec. Nedlouho po svém uveřejnění padl ze strany Evropské komise návrh na změnu právní formy směrnice na nařízení. Oproti směrnici disponuje nařízení více možnostmi komplexně regulovat a řídit evropský segment obalů a jejich životní cyklus. Rada EU tím získá zároveň větší přehled a kontrolu nad situací. Nařízení nebude transponováno do národní legislativy, naopak legislativa na něj musí zareagovat a přizpůsobit se mu. „Podobně jako u jiných členských států i pozice České republiky je spíše zdrženlivá a k návrhu nařízení máme několik poznámek a nejasností. Některé body se nám zdají nerealistické nebo zbytečné,“ shrnul postoj ministerstva Maršák. Předpokládá se schválení návrhu, proto teď pouze záleží, kdy se tak v Radě EU stane.

Iva Werbynská (SYBA) – Podporujeme myšlenku nařízení, ale kritizujeme jeho legislativní provedení

Společnost SYBA zastupuje zájmy společností, které obaly vyrábějí, ale i ty, které do nich balí své produkty. Ředitelka společnosti SYBA vidí v nové směrnici několik pozitiv, z nichž jako nejdůležitější vyzdvihuje harmonizaci značení obalů i samotného produktu v Evropě. Ta se dnes napříč státy liší, a matou tak spotřebitele i samotné výrobce. Kde je jedna značka přikázána, jinde může být zakázána. Zároveň je toto nesjednocené značení obalů neekologické, neekonomické a hlavně logisticky velmi náročné. Obalář musí vyrobit více verzí obalů, vždy s jiným značením.

SYBA, jak zaznělo, vidí pozitivně také optimalizaci velikosti obalů, kterou nová směrnice řeší. „To se týká převážně e-commerce. Většina produktů je totiž zbytečně nadměrně zabalena – vycpávky proti rozbití i přehnaná velikost krabice. Je potřeba v tom najít rovnováhu.“

Podle paní Werbynské je v odpadovém managementu zásadní kontinuita a stabilita legislativního prostředí. Musí se brát ohled na postupné a pomalé zavádění nařízení do praxe: „Nejde to nijak uspěchat… Ještě dnes nejsou ve všech státech plně implementovány předpisy legislativy z roku 2018. A najednou už se navrhuje další, která reaguje na stejné povinnosti jako ta předchozí, aniž by došlo k naplnění původních cílů.“ Od roku 2035 budou povoleny pouze obaly, které bude možné recyklovat v dostatečném rozsahu. Co ovšem „dostatečný rozsah“ znamená, se odpadáři dozví až s novou směrnicí v roce 2030. Dnes se tedy mohou pouze domnívat, o jaký rozsah se bude jednat, a nemohou se dostatečně dopředu na rozvoj v této oblasti připravit.

Lenka Mynářová (CirkArena) – Obaloví experti na jednom místě, vlastně na dvou

CirkArena nedávno spustila do provozu dvě národní výzkumná centra (v Třinci a Ostravě), která se zabývají cirkulární ekonomikou a výzkumem odpadů. Lenka Mlynářová je blíže představila. Výzkumná centra si kladou si za cíl koncentrovat experty napříč obory a vybudovat pomyslnou studnici vědění pro firmy a lidi z praxe. V první skupině pro recyklaci se sdružují experti na třídění, recyklaci plastu a ekodesign a také odborníci přes měření postojů zákazníků k obalům a obalovým inovacím. Služby CirkAreny směrem k firmám jsou komplexní – pomáhají jim s přípravou na implementaci nových regulací v Evropské unii a radí, jak naplnit požadavky například Design for Recycling nebo Packaging and Packaging Waste Regulation. CirkArena pomáhá svým klientům zodpovědět otázky ohledně recyklovatelnosti a tříditelnosti obalů, které vyrábějí. Kromě INCIEN kroky CirkAreny podporují ČVUT, VUT či VŠB-TUO.

Jana Turková (Specialista ochrany životního prostředí ve Škoda Auto) – Naše obaly se snažíme využít naplno

Jana Turková se rozhovořila o tom, že jsou ve společnosti Škoda Auto s obaly a obalovými odpady v kontaktu neustále – od samotného vývoje obalů, přes balení produktu a uvedení na trh, až po nakládání s odpady z obalů od komponentů, které se používají při výrobě vozů. Podle ní se ve Škoda Auto obalovým managementem zabývá několik útvarů, které optimalizují materiály obalů a jejich množství, dále cílí na předcházení vzniku odpadů a vyhledávají nové způsoby s jeho dalším nakládáním.

Škoda Auto během procesu výroby disponuje několika druhy odpadů (plastové, kovové, dřevěné, obaly od nebezpečných látek, atd.)  V neposlední řadě Jana Turková v rámci pracovní skupiny představila komplexní shrnutí řešení obalové problematiky ve společnosti, a to nejen příklady nakládání s obaly v režimu odpadu, ale i předcházení jeho vzniku. 

___________________________________________________

Druhým letošním vydáním Hotspot Talks vstoupila tato komunita Českého cirkulárního hotspotu do druhého roku existence. Více o možnostech zapojení a nabídce členství najdete na webu incien.org.

Cover foto: Chuttersnap, Unsplash.com

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Taky by vás mohlo zajímat