Nová online platforma nabízí holandské poznatky a návody pro cirkulární nákupy a veřejné zakázky

V rámci snahy podporovat udržitelnost a cirkulární praktiky v oblasti nákupu byla spuštěna nová informační platforma Ikwilcirculairinkopen.nl. Tato platforma, vyvinutá pro nizozemskou síť pro urychlení cirkulárních nákupů (Versnellingsnetwerk Circulair Inkopen, VCI), navazuje na předchozí projekt Green Deals Circulární Nákupy (GDCI). Je výsledkem spolupráce organizací MVO Nederland, PIANOo, NEVI a Rijkswaterstaat, s podstatnou podporou Ministerstva infrastruktury a správy vodních cest.

Platforma má jasnou misi: urychlit přechod k cirkulární ekonomice prostřednictvím nákupních procesů. Nabízí uživatelům podrobné informace a návody, jak začlenit cirkulární principy do svých nákupních a zadávacích procesů. Mezi hlavní prvky patří:

  • Krok za krokem: Praktické návody pro přechod na cirkulární nákupy.
  • Aktuální články: Příklady úspěšné implementace cirkulárních nákupů a důležité naučené lekce.
  • Podpora pro každou roli: Specifické rady pro různé role zapojené do cirkulárních nákupů.
  • Produktově specifické vhledy: Informace o specifikách často nakupovaných produktových skupin.

Platforma je určena pro široké spektrum osob zapojených do cirkulárních nákupů, včetně interních klientů, projektových manažerů, poradců pro nákupy, manažerů smluv, koordinátorů udržitelnosti, tvůrců politik, manažerů nabídek a prodejů (pro dodavatele) a dalších.

Zvláštní důraz je kladen na význam sdílení poznatků v globalizovaném světě a na mezinárodní spolupráci v rámci cirkulární ekonomiky. Platforma je nyní dostupná v anglickém jazyce, aby byla přístupná globálnímu publiku.

Tvůrci vyzývají všechny zájemce, aby navštívili tuto platformu, prozkoumali její obsah a přispěli svými postřehy a návrhy. Vaše zpětná vazba je pro tvůrce cenná proto aby mohli online prezenci příkladů dále vylepšovat a lépe nabídnout mezinárodní síti.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Taky by vás mohlo zajímat