Ve čtvrtek 23. března proběhl webinář Českého cirkulárního hotspotu na téma Textil a jeho opětovné použití a recyklace v EU, kde pozvání na setkání pracovní skupiny Textil přijaly zahraniční expertky.

Jako první prezentující přijala pozvání Ola Bakowská z partnerské organizace Circle Economy. Svou část zaměřila na popis stávající situace s materiálovými toky textilu v Nizozemí. Následně se věnovala výstupům z projektu Sorting for Circularity. Přechod na cirkulární ekonomiku představuje zásadní výzvu i pro holandské textilní odvětví, kde v současné době je 70 % textilních odpadů ztraceno. V reakci na tuto skutečnost Nizozemsko zavádí systém rozšířené odpovědnosti výrobce, který ale dle odborníků ze Circle Economy není funkční, jelikož má nízký poplatek, chybí mu lepší zacílení a znevýhodňuje výrobce na základě principů eko modulace, kdy za ekologičtější výrobky se odvádí nižší poplatky. Legislativa vstoupí v platnost během jara 2023, po Francii jako druhý členský stát EU.

O legislativě EU v oblasti povinného sběru textilu a přenesené odpovědnosti výrobce pro textil hovořila Jana Žůrková z organizace RREUSE, která je vysoce aktivní na poli cirkulární ekonomiky. Představila klíčové legislativní změny, které jsou aktuálně v přípravné fázi, a v rámci kterých se členové Hotspotu mohou zapojit do připomínkového řízení. Důležité je zmínit, že některé členské státy EU, jako je Dánsko, Itálie a Finsko již zavedli povinný separovaný sběr textilu.

Obě přednášející představily zásadní témata, která budou mít vliv na způsoby nakládání s použitým a odpadním textilem, včetně hlavních legislativních opatření, které je nezbytné v rámci pracovní skupiny sledovat. Mezi ně patří legislativa upravující export textilních odpadů, vznik EPR systémů, regulace zelených tvrzení o výrobcích a v neposlední řádě zavádění povinného separovaného systému sběru textilního odpadu v členských státech EU.

Textilní pracovní skupina již tradičně sdílela aktuality, výsledky z posledních průzkumů, analýz a novinky z oboru. Inspirativním příkladem je prezentace slovinské zástupkyně z Maribor Research Institute for Recycling Materials s představením projektu chemické recyklace textilu. Obsah webináře věnoval dostatek prostoru klíčovým příkladům z praxe a iniciativám, jako je např. kampaň Stop Waste Colonialism africké komunity Kantamanto, inovativní pařížský projekt FabBRICK využívající vyřazené textilní materiály a oblečení k tvorbě stavebního materiálu. Zazněla i březnová aktualita od Komise EU vztahující se k ochraně spotřebitele zavedením společných kritérií proti greenwashingu a zavádějícím ekologickým tvrzením. 

Jedním z cílů Hotspotu je vzdělávat a inspirovat v tématu cirkulární ekonomiky. Ještě nejste členem? Neváhejte a vstupte do největší cirkulární platformy v ČR v rámci jarního přijímání nových členů.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here