Největší světový výrobce cukrovinek investuje miliardu amerických dolarů do udržitelné budoucnosti

(PRNewsfoto/Mars, Incorporated)

Světový výrobce cukrovinek a krmiv pro domácí mazlíčky společnost Mars v minulém roce představila svůj Plán udržitelného rozvoje pro další generace a překonala tak významný milník na cestě k trvalé udržitelnosti. Plán cílí na boj s naléhavými hrozbami: změnou klimatu, chudobou v dodavatelském řetězci a nedostatkem přírodních zdrojů, kterým čelí nejen oblast podnikání, v níž Mars působí, ale i celá naše společnost.  Při příležitosti Světového dne životního prostředí nyní společnost Mars upozorňuje na nutnost snižování produkce skleníkových plynů a připomíná své cíle, splněné i plánované.

Mars spustila v září minulého roku investici za téměř miliardy amerických dolarů nazvanou Plán udržitelného rozvoje pro další generace (Sustainable in Generation Plan). Ambiciózní plán se v souladu s Cíli udržitelného rozvoje OSN zaměřuje na aktivity, jež pozitivně ovlivní jeho dopad na životní prostředí, pomohou rozvoji vědy, inovací a marketingu, zlepší pracovní podmínky milionu lidí v dodavatelském řetězci a podpoří miliardu lidí a jejich domácích mazlíčků ve snaze vést zdravější a šťastnější život.

„Musíme pokračovat v tom, co jsme začali”

Přestože společnost Mars spustila plán teprve minulý rok, už nyní plní své cíle. Obrovský posun zaznamenala v oblasti energetické efektivity a snížení produkce skleníkových plynů. Emise skleníkových plynů vznikající při výrobě a logistice dokázala snížit o 25 procent oproti roku 2015. Od roku 2007 se tak společnosti podařilo snížit produkci emisí skleníkových plynů téměř o jednu třetinu.  „Lidstvem vyprodukované emise skleníkových plynů změnily složení naší atmosféry a klimatu, který nás obklopuje. Lidé na celém světě již začínají pociťovat dopady. Naši experti proto prostudovali ty nejlepší dostupné vědecké poznatky, abychom mohli učinit nezbytné kroky vedoucí k nápravě. Z jejich zjištění vyplývá, že napříč svým výrobním a distribučním řetězcem musíme globálně snížit produkci emisí skleníkových plynů o 27 procent do roku 2025 a do roku 2050 dokonce o 67 procent ve srovnání s rokem 2015, abychom splnili svůj díl práce ve snaze udržet oteplování planety pod dvěma stupni,“ uvedla Zuzana Lošáková, Corporate Affairs Director z Mars Multisales Central Europe. „Jsme opravdu hrdí na výsledky, kterých se nám jako společnosti doposud podařilo napříč naším výrobním a distribučním řetězcem dosáhnout. Cíle, jež jsme si ve snaze ochránit naše životní prostředí vytyčili, jsou však ambiciózní, proto musíme vytrvat a pokračovat v tom, co jsme začali,“ dodala Zuzana Lošáková.

Cesta k nule

V rámci úsilí o splnění cílů v oblasti snížení produkce skleníkových plynů provozuje společnost Mars dvě velké větrné elektrárny – Mesquite Creek Wind Farm v Texasu, otevřenou na začátku roku 2015, a skotskou Moy Wind Farm. Zařízení ve Skotsku, které Mars koupil v roce 2016, svými 20 turbínami a výkonem 125 000 megawattů za hodinu výrazně přispívá k dovršení snah společnosti o eliminaci fosilních paliv a skleníkových plynů. Vytváří dostatek energie na pokrytí veškerých potřeb Marsu ve Velké Británii, včetně továren a kanceláří. Stačilo by i na výrobu 1,8 miliardy kusů kapsiček Whiskas. Texaská elektrárna už teď pokrývá 100 procent aktivit společnosti Mars ve Spojených státech, což by se dalo srovnat s energií potřebnou pro chod 61 000 průměrných amerických domácností. Společnost Mars již také užívá nebo nakupuje energii z obnovitelných zdrojů na pokrytí svého veškerého fungování v Belgii, Brazílii, Litvě, Velké Británii a Spojených státech. Další země se do iniciativy zapojí postupně.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Taky by vás mohlo zajímat