Naolejuje-li se pražská kanalizace?

Řízky jsou dosmažené a nedělní oběd může začít. Než je naservíruji, ve spěchu umývám nádobí a zbylý olej na pánvi vylévám do dřezu.  Tato na první pohled nevinná nedělní aktivita ale způsobuje velké environmentální problémy.

Kuchyňský olej a další tuky, pokud končí ve dřezu či v toaletě, ucpávají kanalizace a končí v životním prostředí. Problémem není jen jejich množství, ale také vysoká toxicita. Věděli jste, že olej použitý ve fritéze se má vyměňovat každých 24 hodin, jinak začíná uvolňovat karcinogenní látky do okolí?

Jenom za rok 2016 vyprodukovaly české podniky 2817 tun odpadů z jedlých olejů a tuků. Dalším typem odpadu je třeba i tuk z odlučovačů jedlých olejů – toho se vyprodukovalo 23 045 tun. Do těchto statistik však není započítána produkce olejů v domácnostech a taky odpad, který končí v kanalizacích. 23 045 tun oleje se rovná zhruba deseti plným padesátimetrovým bazénům na plaveckém stadionu v pražském Podolí.

Do muzea za kulturou…a tukem. Skutečný rozsah škod, které způsobuje vylévání oleje do kanalizace, se ukázal v Londýně, který se stal celosvětově známý svými fatbergy neboli tukovci (název vznikl spojením slov tuk a ledovec). Jedná se o obří tukové hmoty, které v sobě obsahují zbytky každodenního života obyvatel Londýna – nejčastěji to jsou vlhčené ubrousky, kondomy nebo zbytky léčiv a drog. Jeden z tukovců, který byl nalezen pod Londýnskou čtvrtí Whitechapel  v roce 2017, vážil 130 tun a měl délku 250 metrů. Způsobil tak rozsáhlou zácpu kanalizace, která pochází z viktoriánské doby, a také se dočkal neočekávané slávy: byl vystaven v Muzeu Londýna, kde se stal součástí stálé expozice.

V pražských kanalizacích páchá tuk podobné škody.  Začíná to tak, že oleje, které jsou vylity do odpadu v tekuté formě, postupně tuhnou a usazují se na stěnách přípojek a kanalizačních stok. Sražený tuk tak vytvoří základ pro další odpady v kanalizační síti – třeba vlhčené ubrousky, hygienické vložky nebo kuchyňský odpad. Následně vzniká bariéra, která může způsobit zatopení a napáchat rozsáhlé majetkové škody. Navíc celý proces doprovází odporný zápach rozkládajících se tuků, který se šíří do ulic.

V Praze je nejkritičtějším místem z hlediska usazování tuků shybka pod Čechovým mostem. Tam se totiž shromažďuje odpadní voda z centra města, kde se nachází velký počet restaurací. Jejích provozovatelé si s vyléváním tuků do kanalizace často hlavu nelámou. „Stoka je navíc z litinového materiálu, a tak dochází k rychlejšímu ochlazení odpadní vody a intenzivnímu srážení tuku. Letos jsme z tohoto místa vytěžili šest tun materiálu,“ vypráví tiskový mluvčí společnosti Pražské vodovody a kanalizace Tomáš Mrázek.

Práce probíhaly od loňského podzimu do letošního února. Veškeré odstraňování tukových nánosů probíhá ručně. Tuky se ze stěn odlamují a až následně jsou odsávány sacím vozem,“ říká Tomáš Mrázek. Shybka byla zanesena v délce dvaceti metrů. Na osmi metrech vyplňovaly nánosy až 90 procent jejího profilu. Náklady na čištění kanalizace se tak pohubují v řádech jednotek miliónů korun ročně.

Vypouštění odpadních olejů do kanalizace, nebo jejich vyhazování na skládku není jenom nebezpečné, ale je to i plýtvání cenným zdrojem. Použité oleje svými chemickými vlastnostmi připomínají ropu, a díky tomu se z nich mohou vyrábět pohonné hmoty jako biodiesel. Dalším způsobem využití takových olejů je třeba i česká technologie Hydal, která tuto surovinu využívá pro výrobu stoprocentně v přírodě rozložitelných bioplastů.

Naolejuje-li se pražská kanalizace či nenaolejuje-li se závisí i na vás. Představme si situaci, která se vám může v domácnosti stát a několik možných scénářů.

Po přípravě křupavých hranolek ve fritéze vám zbyl litr oleje. Co s ním?

  1. Vychladlý olej přelijte do PET lahve a hoďte jej do kontejneru na směsný odpad. Je to možná o kousek lepší řešení, než olej vylít do kanalizace, ale není dokonalé. Olej z lahve totiž vytéká, a může znečistit kontejner i jeho okolí. Pokud skončí na skládce a začne se rozkládat, tvoří metan, který je velmi účinným skleníkovým plynem a také příčinou požárů na skládkách.
  2. Vychladlý olej přelijte do PET lahve a dejte bokem. Až se vám shromáždí nějaké množství, odneste jej na sběrný dvůr nebo do speciální popelnice na tuky (pokud ve vaší obci takovou máte). Láhev by měla být pevně uzavřená.  Její obsah nemusíte vylívat do kontejneru. Tato možnost je nejlepší možná, vzhledem k tomu, že se tento olej následně využije pro výrobu energie nebo pohonných hmot, a nahradí tak fosilní paliva.

Přibližně před dvěma lety Hlavní město Praha umožnilo obyvatelům metropole zdarma odevzdávat zbytky použitých potravinářských olejů a tuků asi na dvaceti sběrných dvorech. Použitý olej je nutné přinést v uzavřené plastové, nikoliv skleněné nádobě. „Pražské služby aktuálně provozují sedm sběrných dvorů a pochopitelně i na nich lze tento odpad odevzdávat. Jakmile se nahromadí sesbírané množství, tak se zbytky olejů a tuků předávají specializované firmě k ekologickému zpracování. Konkrétně bylo na našich dvorech prozatím odevzdáno okolo 4 tun. Rozhodně je lépe, že tuky z domácností skončily v našich dvorech a ne v městské kanalizační síti,“ říká mluvčí Pražských služeb Radim Mana.

Pokud vám zbylo pouze malé množství oleje na pánvi po smažení, které nelze do lahve přelít, vytřete jej ubrouskem nebo nějakou savou látkou. V ideálním případě  je pak vyhoďte na kompost. Pokud bioodpad netřídíte, můžete to odhodit do směsného komunálního odpadu.

Takhle se svým zbylým olejem poradil  autor.

Oddělený sběr olejů je součástí dlouhodobého záměru Ministerstva životního prostředí, který se soustředí na snižování množství produkce komunálního odpadu a jeho větší využití. Se změnou odpadové legislativy tak přichází i změna, kterou může pocítit každý občan: vedle klasických kontejnerů na tříděný odpad přibydou i nové tuktejnery na odpadní oleje z domácnosti. Co z toho budete mít? Ekonomický efekt nejspíš nepocítíte, dobrý pocit ale rozhodně. Mít čisté svědomí bez mastných skvrn se totiž dlouhodobě vyplatí.

Autor: Štěpán Vaškevič


Kulturní vložka na konec. V tomto videu najdete dlouhodobý živý přenos z Muzea Londýna, kamera ukazuje na fragment tukovce, který je umístěn v izolovaném prostoru kvůli své zvýšené toxicitě. Exponát se postupně mění v čase, takže můžete tuto stránku občas navštěvovat a pozorovat změny. Nebo třeba jenom kontemplovat nad online přenosem a říkat si, jak dobře jste učinili, když jste ten olej do záchodu nespláchli.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Taky by vás mohlo zajímat