Most z kůrovcového dřeva, zelená energie, upcyklované paletky: takto vypadá praxe cirkulárního zadávání v Čechách

Přinášíme šest příkladů dobré praxe s cílem inspirovat zadavatele i dodavatele k větší spolupráci a implementaci principů cirkularity v každodenním pracovním životě.

Most z kůrovcového dřeva v jihočeských Bohunicích

Jak využít dřevo napadené kůrovcem? S tím si poradili v Bohunicích na Prachaticku při nedávné rekonstrukci mostu. Díky ředitelství Správy a údržby silnic Jihočeského kraje vznikla unikátní poptávka po dopravní stavbě respektující Pařížskou dohodu OSN o klimatu z roku 2015. A ukázalo se, že je možné stavět mosty rychle a levně.

Na základě projektu doc. Ing. Romana Fojtíka, Ph.D. z Technické univerzity v Ostravě vznikl jedinečný most postavený na technologii dřevo-betonu pro nosnou konstrukci. Most je unikátní ekologickou stavbou s cílem minimalizovat uhlíkovou stopu (reálně až o polovinu oproti klasickým betonovým nebo ocelovým mostům). Má zároveň sledovací diagnostický systém „Smart Timber Bridge“, který je založený na několikaletém výzkumu a informuje o stavu mostu (přetížení, námraza, porucha, vlhkost, teplota). Systém senzorů umožňuje posílání dat přímo správci silnice a rozpozná, když po mostě přejedou přetížená vozidla. Čidla mimo jiné dokážou předpovědět závady na konstrukci, díky čemu se dá s předejít nákladným opravám. Jedná se o první instalaci tohoto systému na světě.

Propagační předměty v Moravskoslezském kraji

Společnost NAVZDORY, sídlící v Moravskoslezském kraji, vyrábí propagační a reklamní předměty z použitých materiálů formou upcyklace, tedy přeměňování materiálů či odpadů na produkty vyšší hodnoty. Firma se věnuje například výrobě kreativních reklamních předmětů ze starých bannerů, autopásů nebo hasičských hadic. Tyto předměty vyrábí ručně a lokálně s cílem eliminovat neefektivní nakládání s odpady v České republice. Moravskoslezský krajský úřad poptal pro své partnery před Vánocemi 2020 u firmy NAVZDORY propagační předměty a vzhledem k tomu, že se jednalo o zakázku malého rozsahu, byla společnost oslovena přímo (možnost pro veřejné zadavatele, pokud chtějí v zakázkách malého rozsahu podpořit místní sociální podniky).

NAVZDORY dodala MSK vánoční dárkové předměty v podobě svícnů vyrobených z použitých skleněných lahví a odpadního dřeva. Šlo o názorné představení cirkulární ekonomiky v praxi a zvyšování osvěty o tématu. Využité materiály se dají dále zpracovat či recyklovat, až svícen doslouží (např. při rozbití skla). Z hlediska sociální odpovědnosti byla zakázka realizována také díky začlenění práce osob s duševním onemocněním (přes neziskovou organizaci MENS SANA), kteří zajišťovali balení výrobků do dárkových krabic.

V zakázce byl poptán lokální dodavatel, který navíc zpracovává lokální odpad v místě vzniku, a nebylo tak třeba využívat primární zdroje. Zároveň byl podpořen v těžké pandemické situaci, kdy byly mnohé firmy ochromeny protipandemickými opatřeními v rámci ochrany před pandemií COVID-19. Zadavatel také využil existující technické inovace ze strany byznysu a může navázat na tuto zakázku v rámci dlouhodobé spolupráce.

Jihomoravské inovační centrum: zelené energie

Cílem Jihomoravského inovačního centra (JIC) je podpora inovačního podnikání v regionu jižní Moravy. V roce 2018 vyhlásilo JIC tendr na dodávku elektrické energie do budovy INMEC v brněnském Technologickém parku. Vedle nabídkové ceny byl rozhodujícím kritériem procentuální podíl energie, kterou účastník prokazatelně nakoupil z obnovitelných zdrojů. Zadavatel v rámci této zakázky nestanovil pevný požadavek na podíl energie vyrobené z obnovitelných zdrojů (OZE). Hodnotící kritéria byla stanovena následovně: nabídková cena 70 %, environmentální aspekt – nákup OZE 30 %. Nakonec uzavřel JIC smlouvu s firmou Nano Green s.r.o.. Ta předložila nejvýhodnější nabídku a dodává energii pocházející 100% z obnovitelných zdrojů.

Využívání energie pocházející z obnovitelných zdrojů je jedním z klíčových principů cirkulární ekonomiky, protože ta vyžaduje v rámci efektivního nakládání se zdroji komplexní přístup. Nezaměřuje se proto pouze na úsporu ve využívání primárních zdrojů, ale také na efektivitu ve výrobě a spotřebě energie. Ve veřejných zakázkách je proto třeba zohledňovat aktuální trendy, nové technologie a inovace v nízkouhlíkové ekonomice, a snížit tak ekologický dopad provozu úřadu (nebo firmy či domácnosti).

Budova depozitáře Východočeského muzea v Pardubicích

Zdroj: TV Architekt

Pro stavbu nového depozitáře vyžadovalo Východočeské muzeum v Pardubicích budovu v pasivním standardu, tedy energeticky nenáročnou stavbu s nízkými náklady na provoz, minimální údržbou a minimem spotřebované energie na chlazení a vytápění. Tento požadavek byl v době plánování zakázky v Česku ještě zcela neobvyklý. Díky tomu vznikla do té doby unikátní stavba odpovídající potřebám muzejní činnosti na ukládání sbírkových předmětů.

Depozitář je výjimečný využitím nepálených cihel (pro regulaci vlhkosti) a recyklovaných materiálů v podsypu budovy, který má objem tisíc metrů kubických. Betonový recyklát nahrazuje lomové kamenivo, čímž šetří přírodu a aktuálně velmi rychle ubývající zdroje ve stavebnictví. Konstrukci tvoří železobetonový skelet s panelovým stropem na spřažených ocelobetonových nosnících. Depozitář využívá moderní technologie jako rekuperaci a tepelné čerpadlo umístěné na zelené extenzivní střeše. Budova získala cenu Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) v soutěži Odpad zdrojem a cenu Stavba roku Pardubického kraje.

Cirkulární nábytek v Evropském parlamentu

Nábytek v Evropském parlamentu se obvykle nakupuje do vlastnictví a používá se po jeho technickou životnost. Po 10-15 letech se obvykle vyřazuje a daruje dobročinným organizacím, které jej sociálně přeprodávají nebo recyklují. Náklady vlastnictví ve veřejné instituci jsou vysoké a v posledních letech je relativně složité také „udat“ všechen vyřazený nábytek. Navíc vzhledem k inovacím na trhu a změnám životního i pracovního stylu i nábytek před koncem životnosti je „morálně“ nevyhovující potřebám uživatelů.

Byla proto vypsána zakázka, kde byl pronájem nábytku stanoven ne jako podmínka, ale jako jedna z možností. Klíčovým aspektem byla kalkulace nákladů životního cyklu (Life Cycle Costing), která tvořila 50 % hodnotících kritérií a zahrnovala různé scénáře doby pronájmu nábytku. Dalších 50 % tvořila přidaná hodnota, a z toho 15 % sociální kritéria (včetně sociálně zodpovědného využití původního nábytku, ale také např. pracovní podmínky pro pracovníky zajišťující údržbu na místě včetně bonusů za uživatelskou spokojenost) nebo environmentální aspekty (jako poměr recyklátu, recyklovatelnost a garantované užití vráceného nábytku na sekundárním trhu).

Zakázku nakonec vyhrálo konsorcium Haworth GmbH a Potiez-Deman BV na 10 let pronájmu nábytku a s opcí na dalších 5 let, přičemž po prvních 7 letech se nájemné za danou položku snižuje na cenu samotné údržby. Výrobce se zavázal nábytek kdykoli převzít zpět, garantuje odkupní ceny dle stáří nábytku a zaručuje možnost výměny, doplnění nebo vrácení. Náklad údržby je placen paušálně včetně pojištění škod, opravy a údržbu nábytku zajišťuje tým na místě podle smluvně ujednané SLA. Celý projekt je všeobecně hodnocen velmi pozitivně uživateli i gesčními a kontrolními orgány EP jak po stránce designu a ergonomie, tak z hlediska logistického a finančního.

Atelier Paletky: Tvorba odpočinkového atria pro OGILVY & MATHER

Atelier Paletky navrhuje ekologické interiéry od A-Z. Disponuje designery, architekty a vlastními truhláři. Od roku 2013 se věnují upcyclingu jednocestných palet z netradičních dřevin, které přijely do Čech z celého světa a jejich užitná hodnota by zde skončila. Zachráněné exotické dřevo upcyklují a tvoří z něj nábytek i celé interiéry. Materiál vyhledávají v České republice a nikdy jej pro své potřeby neobjednávají.

Pro komunikační agenturu Ogilvy & Mather přeměnili a oživili jejich atrium na neformální a odpočinkový prostor. Bylo třeba vytvořit příjemné prostředí pro relaxaci kreativců a zároveň místo, kde se budou potkávat s klienty. Atelier Paletky navrhl celý redesign interiéru, ale také jej komplexně dodal, včetně upcyklovaného nábytku a instalaci 7-metrového stromu do atria. V omezeném rozpočtu se počítalo s použitím stávajícího nábytku. Další nábytek byl vyroben z japonského cedru a modřínu, který v Atelieru Paletky upcyklovali z jednocestných palet.

Vytvořili tak rozměrné lavice, truhlíky pro květiny či houpačku. Atrium jako velká zasedací místnost a současně ležérní a neformální prostor s kouskem přírody v srdci získalo v roce 2015 prestižní ocenění známé jako „zasedačka roku“ od poroty CBRE v kategorii Kancelář jako DNA firmy.

Zajímají vás další příklady cirkulárního zadávání v praxi? Více se dozvíte v handbooku Cirkulární Česko, který vznikl ve spolupráci s Nadací Jistota – Komerční banka. Stáhnout si jí můžete zde.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Taky by vás mohlo zajímat