MARS při oslavách 25. výročí oznámil své plány v oblasti udržitelného rozvoje.

Společnost Mars u příležitosti 25. výročí působení na českém a slovenském trhu představila svůj nový koncept „Sustainable in a Generation Plan“, a symbolicky tak zahájila další čtvrtstoletí své aktivní přítomnosti v České republice a na Slovensku. Během několika příštích let Mars hodlá investovat téměř jednu miliardu dolarů do překonávání akutních výzev, které stojí před byznysem a celou společností v zemích, kde Mars podniká, výzev jako klimatické změny, chudoba v dodavatelských řetězcích a nedostatek zdrojů. V souvislosti s tím Mars oslovil výrazné osobnosti různých oborů a také Pamelu Mars-Wright, která představuje čtvrtou generaci rodiny Mars, aby se podělily o svůj pohled na udržitelnost a mezigenerační změnu.

Od svých skromných začátků v kuchyni Franka C. Marse před více než sto lety je společnost Mars stále rodinnou firmou, která nabízí široký sortiment produktů a služeb pro spotřebitele i jejich zvířecí mazlíčky. Ve společnosti Mars po celém světě v současnosti pracuje 100 tisíc zaměstnanců, které Mars nazývá spolupracovníky. Společnost vlastní mnoho oblíbených globální značek, hodnota deseti z nich přesahuje miliardu dolarů. Mnohé, například Pedigree®, Whiskas®, Royal Canin®, M&M‘s®, Snickers® a Orbit®, jsou oblíbené u spotřebitelů také v České republice a na Slovensku.

Společnost Mars vstoupila na český i slovenský trh v roce 1992. Se svými současnými 150 spolupracovníky dnes působí ve třech kategoriích: segment cukrovinek (čokoláda, žvýkačky a cukrovinky), krmiva pro zvířata a potraviny. Od roku 2016 jsou její aktivity na českém a slovenském trhu zastřešeny organizací Mars Multisales Central Europe, která propojuje český, slovenský, rumunský a maďarský trh. Místní i regionální centrála sídlí v Praze. Kromě toho od roku 1998 v Poříčí nad Sázavou funguje jeden z největších výrobních závodů na výrobu nečokoládových cukrovinek v  rámci celé společnosti Mars. V roce 2001 bylo otevřeno také středisko vývoje cukrovinkových produktů. Celková kapacita všech výrobních linek činí 55 000 tun ročně a celé zařízení zaměstnává přes 500 spolupracovníků. Vedle dalších oblíbených cukrovinek se každý rok vyrobí až 29 000 tun žvýkacích bonbónů Skittles®, které jsou distribuovány nejen v České republice a na Slovensku, ale i na dalších více než 52 trhů převážně v Evropě i mimo ni, v oblasti Středního východu a Afriky.

Připravit se na budoucnost: Mars „Sustainable in a Generation Plan“

Společnost Mars na celosvětové i na lokální úrovni věří, že růst a odolnost jejího byznysu po celé generace záleží na prosperitě a rozvoji lidí, kteří se společností Mars spolupracují – od zemědělců, jež pěstují suroviny, až po spolupracovníky, zákazníky a spotřebitele. A bez zdravé planety se z prosperity nebude moct těšit nikdo.

Ambice „Sustainable in a Generation Plan” obsahuje soubor komplexních cílů a plánů, jež vycházejí z vědeckého poznání a snahy řídit dopady činností v rámci celého dodavatelského řetězce. Zaměřuje se na oblasti, kde může Mars přispět ke zlepšení některých z největších globálních problémů, které definují Cíle udržitelného rozovje OSN. Program „Sustainable in a Generation Plan” se skládá ze tří vzájemně propojených aktivit:

  • Healthy Planet (Zdravá planeta) – Tato aktivita si dává za cíl snížit dopady na životní prostředí ve světle toho, co věda říká, že je nutné udělat, aby planeta zůstala zdravá – orientace na boj proti klimatickým změnám, odpovědné řízení vodních a půdních zdrojů. Společnost Mars například oznámila svůj cíl snížit emise skleníkových plynů napříč celým svým hodnotovým řetězcem o 67 % do roku 2050 – což představuje výrazné zvýšení dřívějších závazků společnosti v oblasti snižování emisí skleníkových plynů.
  • Thriving People (Prosperita jednotlivců) – Mars chce smysluplně zlepšit kvalitu života jednoho milionů lidí ve svém hodnotovém řetězci, nabídnout jim prosperitu v podobě vyššího příjmu, lepšího zajištění jejich lidských práv a více příležitostí pro ženy. Mars například založil „Livelihoods Fund for Family Farming“, fond pro trvalou udržitelnost a boj proti chudobě v rozšířených dodavatelských řetězcích, a „Farmer Income Lab“, kolaborativní „think-do tank“, který aktivně hledá řešení, jak snížit chudobu malozemědělců.
  • Nourishing Wellbeing (Podpora spokojeného života) – Pomocí poznatků moderní vědy, inovací a marketingu chce Mars pomáhat miliardám lidí a jejich mazlíčkům žít zdravější a spokojenější životy. Tato aktivita navazuje na aktuální programy společnosti Mars v oblasti bezpečnosti potravin, inovací produktů a ingrediencí i odpovědného marketingu.

„Program ‚Sustainable in a Generation Plan‘ nám pomůže růst takovým způsobem, na který můžeme být všichni hrdí. Před více než 70 lety můj dědeček Forrest Mars, Senior definoval náš cíl  –  cíl přinášet prospěch pro všechny strany zapojené do výroby a distribuce našich produktů,“ shrnuje Pamela Mars-Wright přístup společnosti Mars, který od jejího založení dodnes vychází z jednoho z Mars Principů – vzájemnosti. „Máme povinnost odvést svůj díl práce, udělat to, co věda považuje za nutné.“ Společnost Mars investuje do budoucnosti, vše vnímá v dlouhodobém horizontu s cílem zanechat lepší svět pro další generace.

Mezigenerační změna potřebuje vzájemnost a spolupráci všech subjektů

Společnost Mars u příležitosti oslav oslovila význačné osobnosti z různých oblastí jako nezávislé odborníky, aby přispěly svým pohledem na vztah mezi podnikáním, udržitelností a růstem napříč generacemi: „Obchodní modely, které nejsou v souladu s cíli trvale udržitelného rozvoje, nejsou dostatečně adaptabilní a v budoucnosti neobstojí,“ potvrzuje Soňa Jonášová, ředitelka Institutu cirkulární ekonomiky v České republice.

Rostya Gordon-Smith, zakladatelka projektu MINERVA21, CEO PeopleIMPACT a také špičková konzultantka v oblasti strategického řízení lidských zdrojů, diverzity, rovných příležitostí i leadershipu s mezinárodním polem působnosti, dodává k tématu současného pracovního prostředí: „Společnosti jsou v prvé řadě sociální instituce. Mladá generace vytváří velký talk na humanizaci pracovního prostředí i skrze větší zapojení v oblasti společenské odpovědnosti.“

Petra Průšová, CEO výzkumné agentury Kantar Insight pro CEE, se připojuje z pozice pohledu spotřebitele: „Pro značku je nutné mít určitý ‚účel‘ a autenticitu. Spotřebitel ví, že značky se na trhu snaží vydělat peníze, ale také očekává, že budou jasně komunikovat svůj účel. Ten může mít podobu deklarace, jakým způsobem daná značka mění svět; ale především musí jasně popisovat, jak značka konkrétně zlepšuje život spotřebitele.“

 

Péče o ostatní jako klíčová hodnota

„Program ‚Sustainable in a Generation Plan‘ je pro nás velmi důležitý i v České republice a na Slovensku. Mars chce zlepšovat životy lidí a jejich mazlíčků všude, kde působí,“ uvádí Bill Heague, Market Director pro Českou republiku a Slovensko. „Například v roce 2018 v České republice uspořádáme ve spolupráci s Nadací na ochranu zvířat již desátý ročník kampaně ‚Pomozte naplnit misky v útulcích‘.“ Díky této iniciativě společnost Mars předala již více než 350 tun krmiv Whiskas® a Pedigree® vybraným zvířecím útulkům. V rámci kampaně „Oplať úsměv“ značky Orbit®, do níž jsou zapojeny neziskové organizace SOS Dětské vesničky (v České republice) a Úsmev ako dar (na Slovensku), darovala společnost Mars celkem přes 3  miliony korun ohroženým dětem, čímž přispěla k jejich zdravému úsměvu. V budoucích letech chce Mars, v souladu se „Sustainable in a Generation Plan“, ještě více rozšířit tento typ aktivit.

O společnosti Mars, Incorporated

Mars je rodinná firma s více než stoletou historií, která nabízí širokou škálu produktů a služeb pro spotřebitele a jejich zvířecí mazlíčky. S obratem téměř 35 miliard dolarů je společnost globálním byznysem, který vyrábí některé z nejoblíbenějších značek na světě: M&M’s®, SNICKERS®, TWIX®, MILKY WAY®, DOVE®, PEDIGREE®, ROYAL CANIN®, WHISKAS®, EXTRA®, ORBIT®, 5 ™, SKITTLES®, UNCLE BEN’S®, MARS DRINKS a COCOAVIA®. Mars také zajišťuje veterinární služby v síti veterinárních nemocnic BANFIELD® Pet Hospitals. Společnost má sídlo ve městě McLean ve Virgnii a působí ve více než 80 zemích světa. Pět Principů společnosti Mars – kvalita, odpovědnost, vzájemnost, efektivita a svoboda – inspiruje více než 100 000 spolupracovníků, aby vytvářeli hodnotu pro všechny své partnery, a přinášeli růst, na který jsou každý den hrdí.

Více informací o společnosti Mars naleznete pod tímto odkazem www.mars.com. Sledujte nás na sociálních sítích Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram a na YouTube.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Taky by vás mohlo zajímat