Lednové cirkulární novinky

V letošním roce pro Vás chystáme sérií měsíčních přehledů, které budou sumarizovat novinky z oblasti cirkulární ekonomik jak z České republiky, tak ze světa. Součástí je i legislativní přehled nejzajímavějších a nově publikovaných dokumentů a studií. Novinky vznikají ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí. 

INCIENOVINKY

Leden jakoby expresně odfoukl ledovým vítrem, který začátkem února prohnal Česko. A je až k nevíře, kolik se toho v na první pohled klidném a startovacím měsíci roku 2018,  vlastně stalo.

23.1. proběhla tisková konference, na které Karlovarské minerální vody a.s., Institut Cirkulární Ekonomiky z.ú. (INCIEN) a Fakulta technologie ochrany prostředí VŠCHT Praha oznámili obsah společného projektu. Hlavním cílem je zanalyzovat, vyhodnotit a zefektivnit systém sběru a recyklace PET lahví. V rámci České republiky se jedná o vůbec první aktivitu směřující ke zhodnocení současného systému a nastavení dílčích akčních kroků vedoucích k naplnění principů cirkulární ekonomiky v této oblasti. Více informací o interních aktivitách INCIEN naleznete na našem blogu. 


Byznys

V lednu odstartoval projekt ViviMag zahrnující vývoj nové cesty recyklace fosforu. Magnetické odlučovače budou použity k oddělení paramagnetického fosfátového minerálu vivianitu, který se nachází v splaškovém kalu. Toto řešení má potenciál drasticky snížit náklady na likvidaci kalu a snížit závislost Evropy na dovozu fosfátových hornin.

Cirkulární ekonomika se v Sanofi / Zentivě dostává do firemní kultury. V Odpadovém foru vyšel i náš článek o aktualitách ze Zentivy / Sanofi. Společně již druhým rokem hledáme nové cesty pro cirkulární ekonomiku ve výrobních procesech i administrativních budovách, které má firma Sanofi v Praze. Ve článku se ale dočtete i o recyklaci blistrů od léčiv či glycerolu. A samozřejmě o osvětě! Pro zaměstnance zorganizovali Eko Day, nazvaný Sanofi den životního prostředí nebyl jen suchou přednáškou o třídění plastu a papíru, ale jakým si jarmarkem, který dokázal oslovit většinu zaměstnanců. Svůj stánek zde měla firma Respiro, Stánek Zachraň jídlo se zaměřil na ne/plýtvání s potravinami. Prostor a náležitou pozornost upoutala například i výstava tří elektrických aut. Společnost JRK, specializující se na odpadové hospodářství, nabízela společně s Institutem cirkulární ekonomiky praktický kompost s kalifornskými žížalami do domácnosti.

Stavby a projekty označované souhrnně jako „Green construction“ (zelené konstrukce) představují nový trend v moderní architektuře. Využívají recyklovaných materiálů a používání konceptů udržitelného designu, ale usilují i o minimalizaci vlivu na životní prostředí při návrhu a provozu. Do tohoto konceptu zapadají i projekty, které pomáhají obcím k větší energetické soběstačnosti s využitím obnovitelných zdrojů energie.


Města a obce

V časopise Odpadové forum vyšla zmínka o strategii Brno 2050, jehož součástí je i sekce věnující se cirkulární ekonomice. Bylo nám ctí být garantem této hodnoty a pomoci tak Brnu nastavit cíle, které reflektují globální situaci dneška. Ekonomické aspekty již dávno nejsou hlavními hybateli světové ekonomiky a na první příčky se dostává fokus na environmentální aspekty. Brno si nastavilo soubor cílů, kterých chce v tomto časovém horizontu dosáhnout – například lépe hospodařit s vodou, mít více zeleně, produkovat méně odpadu, podpořit místní zemědělství, energetickou soběstačnost. Zdroje tak budou v rámci města “cirkulovat”. Brno má před sebou další kola schvalování a vyčlenění kapacit a finančních prostředků.

Praha se může těšit na otevření nového RE-USE centra, které by mohlo následovat příklady dobré praxe dalších evropských zemí, kde již podobné koncepty fungují. Re-Use centrum vznikne v Pražské tržnici. Předměty, které se nemusejí stát odpadem, ale mohou být dále využity budou do centra sváženy ze sběrných dvorů proto, aby si je noví zájemci mohli zakoupit za skutečně nízké ceny. V centru budou předměty roztříděny, naceněny a připraveny k prodeji. Nové majitelé tak mohou z druhé ruky pořídit například knihy, nábytek, nádobí, hračky či vybavení domácnosti.

Poprvé na sběrném dvoře. U vstupu na nás čeká pan vedoucí provozu sběrných dvorů PSAS František Sedláček s širokým úsměvem na rtech. “No tak pojďte dovnitř, já vám ty základní věci popovídám v teple!”. Neprozrazuji, že už jsem na pár sběrných dvorech byla, protože mě dneska zajímá jediné: jak fungují pražské sběrné dvory z pohledu úplného laika. Toho, který považuje za jedinou možnost třídění sběrné hnízdo před svým domem a tam také poctivě odkládá absolutně všechen odpad. A to i přes fakt, že mu často hrozí až padesát tisíc pokuta. Právě za odložení odpadů, které patří na sběrné dvory.

Cirkulární řešení pro pardubické školní jídelny: elektrické kompostéry redukují množství odpadu až o 90 %. V Pardubicích bude 11 vybraných škol a školek využívat elektrické kompostéry GG02 jako moderní alternativu k drahému svozu kuchyňského odpadu. Za netradičním a inovativním řešením stojí ředitel Služeb města Pardubice – Odpady a. s., pan Ing. Jiří Strouhal. Který se rozhodl pro moderní technologii, která je v souladu s legislativou a usnadní práci s hygienizací kuchyňských zbytků.


Ze světa

Skotsko je první zemí ve Velké Británii, která zakazuje prodej plastových vatových tyčinek. Většina supermarketů už na svých regálech nabízí jen tyčinky, které jsou vyrobené z papíru. Zákaz reaguje na situaci na plážích, kam byly vyplaveny tisíce plastových tyčinek poté, co se přes kanalizaci dostaly do moře.

Iceland, řetězec britských supermarketů, se zavázal zbavit plastových obalů do 5 ti let. Společnost, která má 900 prodejen a specializují se hlavně na mražené produkty, nahradí stávající plastové obaly jinými materiály jako papír, celulóza, sklo a kov. Náhrady, které zahrnují recyklovatelné a rozložitelné materiály se použijí přibližně v 1400 produktových liniích.

Z Newsletteru naší partnerské organizace Circle Economy Amsterdam: 

January 23, Davos. – With over 90% of the raw materials used globally not cycled back into the economy, our planet is left with a massive strain on its natural resources and climate that needs to be urgently relieved. This alarming statistic is the main output of our first Circularity Gap Report, launched today during the World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) CEO Breakfast session. The report explores a metric for the circular state of the planet, which allows us to start measuring yearly progress to bridge the gap between what we use and what we cycle.

 


Legislativa

Evropská komise zveřejnila v lednu 2018 řadu dokumentů k oběhovému hospodářství (v rámci plnění tzv. Akčního plánu EU pro oběhové hospodářství). Legislativní přehled za měsíc leden připravil pan Ing. Bc. Jan Maršák, Ph.D., vedoucí oddělení koncepcí a technologií a zástupce ředitele odboru odpadů.

Ať Vám neunikne – Plastic Strategy

V prosinci 2015 Evropská komise uzavřela EU Akční plán pro cirkulární ekonomiku. V akčním plánu se Komise shodla na tom, že hlavní prioritou jsou plasty. Komise oznámila, že budou bojovat za to, aby byly všechny plasty recyklovatelné, do roku 2030.

Podle Plastic strategy Evropská unie bude:

  • Podporovat recyklaci pro byznys- nová pravidla pro obaly budou rozvíjeny, pro zlepšení recyklace plastů použitých na trhu a zvýšení poptávky po recyklovaných plastech. Zahrnuje to i standardizaci systému pro separování a dělení odpadu po celé EU. Tato opatření zachrání okolo sto € za tunu odpadu.
  • Omezení plastového odpadu– evropská legislativa vedla ke značné redukci v používání plastových tašek. V roce 2018 by měly být navrženy nová pravidla, na podporu skrytí jednorázově používaných plastů. Také vytvoří měřítka na omezení používání mikroplastů v produktech.
  • Stop vypouštění do moře – nová pravidla v mořských oblastech budou obsahovat opatření, aby se zajistil zpětný dovoz odpadu, který byl sbírán nebo přepravován na lodích, zpět na zem a tam řízený. Také jsou zde zahrnuty opatření na snížení administrativní zátěže v přístavech, lodích.
  • Nastartování investici a inovací- Evropská komise poskytne poradenství pro Evropské autority a společnosti, jak zredukovat množství plastového odpadu. Podpora pro inovace bude zvyšována, s přidanými 100 mil. € budou financovány kroky na rozvoj rozumnějších a recyklovatelnější plastových materiálů.
  • Pohne změnu po celém světě- Evropská unie bude spolupracovat s partnery z celého světa, aby přišli s globálními řešeními a rozvíjely mezinárodní standardy.

Další legislativní novinky:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Taky by vás mohlo zajímat