Květnové cirkulární novinky

INCIENOVINKY aneb co se děje v INCIEN

Pouze 54 % PET lahví se v Česku recykluje, napravit to může zálohový systém

V úterý 22. května 2018 proběhla v coworkingovém prostoru Opero v Praze první odborná konference určená pro odbornou i laickou veřejnost Zálohujme? s podtitulem Inspirace a zkušenosti se zálohovými systémy ze zahraničí. Jejím hlavním cílem bylo načerpat co nejvíce zkušeností se zálohovými systémy, které již úspěšně fungují v zahraničí. 

INCIEN soutěží o E.ON Energy Globe. Loni uteklo vítězství o fous.

Loni se náš nápad uzavřeného nakládání s bioodpady ve městě Brně umístil na druhém místě a letos to zkoušíme znovu. I přes fakt, že i sami organizátoři označili projekt za moc ambiciozní a vizionářský, tak se nám podařilo dostat do fáze realizace prvních pilotních fází a v Brně se bude již co nevidět dočišťovat první bioplyn vyrobený z odpadů, který bude pohánět městskou hromadnou dopravu. Cílem projektu je dokázat, že česká města mají obrovský potenciál pro zavádění principů cirkulární ekonomiky do praxe. Tyto principy stojí, mimo jiné, na využívání odpadních materiálových toků jako zdrojů – v tomto případě zdrojů pro pohon dopravy. 

Trochu Inak s Adélou Vinczeovou: Začátkem května nám bylo ctí přijmout pozvání od Adély Vinczeové (Banášové) na natáčení dalšího dílu jejího pořadu Trochu Inak ve Slovenském národním divadle. Tématem byla cirkulární ekonomika a my věříme, že i díky tomuto pořadu, který sleduje asi sto tisíc diváků, se podaří naše téma dostat i mezi širokou veřejnost na Slovensku.

Více informací a kompletní sumář novinek z INCIEN najdete zde: https://incien.org/kvetnove-incienovinky/


Aktuálně

Česká republika připravuje strategický rámec oběhového hospodářství

Experti na oběhové hospodářství z Ministerstva životního prostředí se spolu se zeměmi Visegrádské čtyřky zúčastnili v Budapešti dvoudenního společného jednání k přípravě návrhu strategického rámce oběhového hospodářství navazujícího na právě schvalovanou novou evropskou odpadovou legislativu v podobě tzv. balíčku k oběhovému hospodářství.


Byznys

3 hodiny práce, 240 tisíc nedopalků. Autor: Emilie Akiko

Řešení pro velký problém malých nedopalků?

Nedopalky, špačky, vajgly. Nenápadný odpad, ze kterého se stal globální problém. Odhaduje se, že ročně se na světě vyhodí 4 500 miliard nedopalků, které způsobují kontaminaci životního prostředí. Cirkulární ekonomika hledá řešení pro globální problémy a ani nedopalky nejsou výjimkou. Příkladem cirkulárního byznys modelu je americká firma Terra Cycle, která se proslavila recyklací i toho nejnáročnějšího odpadu.

 

 


Města a obce

České obce začínají vnímat odpady jako zdroje a šetří statisíce

Po první třetině ročního projektu Obce na cestě k minimálnímu odpadu mají za sebou všechny obce analytickou část, jejímž cílem bylo zjistit aktuální stav odpadového hospodářství v obci a to jak dle dat ve výkazech odpadů a fakturách za svoz a likvidaci odpadů, tak analýzou obsahu popelnic. Jen tak se dá vysledovat, na jaké složky odpadů je třeba se zaměřit a kde vynaložit největší úsilí. Následuje nastavení systému tak, aby fungoval správně a na míru dané obci.

Zajímavá data: 

  • 5 obcí v rámci projektu.
  • 3 fyzické analýzy směsného komunálního odpadu: 1173,4 kg vytříděného odpadu v rámci vzorkování SKO z toho 393,5 kg organického odpadu, 118,3 kg plastu, 79,2 kg textilu, 73,7 kg skla, 62 kg papíru a 57,5 kg stavebního odpadu.
  • 4 osvětové večery pro obyvatele.
  • 3 základní školy a jedna škola mateřská se zúčastnily fyzický analýz.

Na projektu spolupracuje společnost JRK Česká republika, s.r.o. jako dodavatel technologií a Institut Cirkulární Ekonomiky, z.ú., který administruje analytickou část a osvětové aktivity


Svět

Jamajka podpoří zavedení záloh na PET lahve. Pokračovat bude v omezení jednorázových plastů

V souvislosti s úsilím vynaloženým na odstraňování krize nakládání s plastovými odpady na Jamajce se předseda vlády, Most Hon. Andrew Holness, zavázal podpořit zavedení systému záloh pro plastové lahve. Trend zálohování, který se osvědčil desítce evropských zemí, které dosahují zpětné míry třídění až na úrovni 98 %, tak následují i další státy.


Ekoinovace

Česká technologie Hydal, která mění odpadní olej na rozložitelný bioplast, získala ocenění za Inovace pro udržitelný rozvoj

Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj (CBCSD) ve čtvrtek 19. dubna ve Španělském sále Pražského hradu udělila ocenění za Inovace pro udržitelný rozvoj. Významné ocenění obdržela i ředitelka Lenka Mynářová, kerá stojí za projektem Hydal, který je jedním z nejambicioznějších českých projektů zaměřených na cirkulární ekonomiku.


Legislativa EU

EU pokračuje ve válce s plasty. Chce zakázat brčka, plastové příbory, ale i nastavit 90 % míru třídění jednorázových PET lahví. 

Komise přichází s opatřeními avízovanými v lednové strategii pro plastyJde o deset druhů plastových výrobků na jedno použití (např. brčka, plastové vatové tyčinky, příbory, atd.) Spolu s plasty na jedno použití představují tyto výrobky 70 % odpadků v evropských mořích. Očekává se větší míra aktivity ze strany výrobců  – na úklidu se budou muset podílet více a například do 2025 budou muset zajistit sběr 90 % jednorázových plastových lahví od nápojů. 

Nová pravidla zahrnují tato opatření:

  • Zákaz některých plastových výrobků: Pokud existují dostupné a cenově přijatelné alternativy, bude prodej plastových výrobků na jedno použití zakázán. Zákaz se bude vztahovat na plastové vatové tyčinky, příbory, talíře, brčka, míchátka a tyčky k balonkům, které budou muset být vyrobeny výlučně z udržitelnějších materiálů. Nápojové obaly na jedno použití obsahující plasty budou na trhu povoleny pouze v případě, že jejich uzávěry a víčka zůstanou připevněny k nádobě.
  • Cíle snížení spotřeby: Členské státy budou muset omezit používání plastových nádob na potraviny a nápojových kelímků. Mohou například stanovit vnitrostátní cíle pro snižování spotřeby, poskytovat v místě prodeje alternativní produkty nebo zajistit, aby plastové výrobky na jedno použití nebyly nabízeny bezplatně.
  • Povinnosti pro výrobce: Výrobci se budou podílet na nákladech spojených s nakládáním s odpady a úklidem a také s osvětovými opatřeními, pokud jde o nádoby na potraviny, sáčky a obaly (např. od bramborových lupínků a cukrovinek), nápojové obaly a kelímky, tabákové výrobky s filtry (např. cigaretové nedopalky), vlhčené ubrousky, balonky a lehké plastové tašky. Dostanou také pobídky k vývoji méně znečišťujících alternativ k těmto produktům.
  • Cíle v oblasti sběru: Členské státy budou povinny do roku 2025 zajistit sběr 90 % jednorázových plastových lahví od nápojů, například prostřednictvím systémů vratných záloh.
  • Požadavky na označování:Některé produkty budou muset mít jasné a standardizované označení, které obsahuje informace o tom, jak se má odpad odstraňovat, o negativním dopadu výrobků na životní prostředí a o přítomnosti plastů v nich. Jedná se o hygienické vložky, vlhčené ubrousky a balonky.
  • Osvětová opatření: Členské státy budou povinny zvyšovat informovanost spotřebitelů o negativních dopadech vyhazování plastů na jedno použití a rybolovných zařízení a také o dostupných systémech pro opětovné použití a možnostech nakládání s odpady ze všech těchto výrobků.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Taky by vás mohlo zajímat