Česká republika a Slovensko jsou poslední členské země EU, které se připojují k programu Climate-KIC. Foto: Unsplash.com

Organizace Climate-KIC již v Evropě podpořila více než 1 600 start-upů, pomohla přivést na trh 560 produktů a služeb a přerozdělila více než 4 miliardy eur na projekty ochrany klimatu. Hlavním cílem pro Česko je propojit konkrétní tuzemské projekty s celoevropskými iniciativami a otevřít tak cestu financování, sdílení zkušeností a jednoduššímu plnění celoevropských strategií v inovativním prostředí středoevropského regionu.

Propojování a vzájemná pomoc

“V Česku vzniká množství nápadů a technologií, které mohou pomoci s přechodem na nízkouhlíkovou ekonomiku. Jsme špičkami v 3D tisku, vývoji umělé inteligence, vznikají zde i skvělé projekty pro lepší fungování obnovitelných zdrojů energie. Pro jejich autory jsou ale struktury Evropské unie a návazná grantová schémata obtížněji uchopitelná. Climate-KIC jim evropské struktury přiblíží, propojí s dalšími podobnými projekty v Evropě, nebo poradí ohledně získání dotací,” představuje hlavní cíl projektu jeho koordinátor Pavel Zedníček.

Organizace Climate-KIC už funguje ve všech sedmadvaceti státech Evropské unie. Česká republika a Slovensko jsou posledními členskými státy EU, do kterých vstupuje. Soustředí se na pět hlavních programů – vzdělávání, podnikání, vývoj a inovace, transformační kapitál a ukázky systémových změn v regionech, konkrétně toho chce dosáhnout skrze projekty Deep demonstrations. Na ty se chce Climate-KIC soustředit také v Česku.

Deep demonstrations

„Program Deep Demonstrations je určený zejména pro ty, kteří mají v rukou prostředky ke změně systému. Starostové, vládní představitelé, hlavy států i komunitní či firemní lídři mohou program využít k vytváření a testování inovativních řešení vedoucích ke klimatické neutralitě měst. Jedním z nich, kde program již probíhá, je například polský Krakov. S těmito aktivitami by chtěl Climate-KIC začít také u nás,“ komentuje aktivity Climate-KIC Pavel Zedníček.

Abychom mohli účinně čelit klimatické krizi, je potřeba jednat rychle a efektivně. Proto přišel Climate-KIC s programem…

Zveřejnil(a) Climate-KIC Czech Republic dne Pátek 14. srpna 2020

Důležitou součástí aktivit Climate-KIC je také financování. Nepůjde přitom pouze o standardní přerozdělování evropských peněz. “Chceme nastartovat spolupráci s bankami a investory, zjistit, kde jsou bariéry ve financování start-upů s projekty na ochranu klimatu,” uvádí Zedníček.

Climate-KIC bude v Česku organizován skrze Institut cirkulární ekonomiky a síť start-upových akcelerátorů Impact Hub. Záštitu nad projektem drží také Hlavní město Praha, České vysoké učení technické a Nano Energies. Hlavní rolí strategických partnerů Climate-KIC bude předkládat jednotlivé problémy, se kterými se v Česku na úrovni samospráv a soukromého sektoru potýkají. Na základě analýzy pak předloží konkrétních programy, se kterými dokáže celoevropská síť Climate-KIC Českou republiku podpořit.

Tisková zpráva

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here