KRNAP startuje osvětovou kampaň Není zvěř jako zvěř

Nevhodně se chovajících turistů není sice mnoho, ale při představě, jak dlouho odhozené odpadky v přírodě, zvláště té horské, přežívají, je obava o krkonošskou přírodu na místě.

Nápravy se každoročně snaží sjednat sběračské akce, při té poslední letos na jaře sesbírali pracovníci Správy KRNAP a dobrovolníci skoro tři tuny odpadu, které se u turistických cest objevily po zimní sezoně. Ačkoli by si zasloužilo ocenění, s jakým nasazením se daří Krkonoše odpadků zbavit, ideální by bylo, kdyby se sběračské akce vůbec konat nemusely. Správa Krkonošského národního parku se proto rozhodla vyhlásit boj proti odpadkům a 29. května startuje v rámci projektu Partner KRNAP osvětovou informační kampaň.

Odpadkové koše do národního parku nepatří

Cílem kampaně, která potrvá dva měsíce, je upozornit návštěvníky parku, aby dbali na to, že po nich v parku nesmí zůstávat odpadky. Příroda si s nimi totiž sama poradit nedokáže. 

“Na horách nejsou rozmístěny odpadkové koše. Do národního parku nepatří. Odpadkové koše mají své místo v městských parcích, nikoli v přírodě, kde by jejich obsah byl vystaven nejen povětrnostním vlivům, ale i divokým zvířatům. Prostě, co si do přírody přineseme, musíme si i odnést”, uvedl ředitel Krkonošského národního parku Robin Böhnisch.

PETky, pneumatiky i vlhčené ubrousky

Nejčastějšími odpadky, které v parku po návštěvě lidí zůstávají, jsou PET lahve, obaly od sušenek, igelitové sáčky, vlhčené ubrousky, plechovky nebo nedopalky cigaret. Jejich doba rozkladu je podle druhu od 15 až do 250 let.

Zatímco u některých druhů odpadků téměř všichni víme, že se budou rozkládat desítky až stovky let (jako například PET lahve), u jiných je to pro mnohé možná překvapení. Takovým odpadem jsou třeba vlhčené ubrousky, které jsou vyráběny z umělé textilie, proto se nerozpadnou stejně rychle jako toaletní papír, ale až za několik set let.

Mezi odpadky na horách se však objevují i překvapivější nálezy. Při letošním jarním úklidu se pracovníkům Správy a dobrovolníkům podařilo nalézt pneumatiky od aut, boty, ztracené lahve alkoholu nebo lyžařské hůlky.

Čeleď odpadkoušovitých

Inspirací pro kampaň, ve které různé druhy odpadků dostávají rodové a druhové jméno, kterými se běžně označují zvířata nebo rostliny, byly pro tvůrce kampaně především pozoruhodné názvy fauny a flory krkonošské přírody. Odpadky v krkonošské přírodě se s určitou mírou nadsázky stávají invazivními druhy, pro které realizátoři kampaně identifikovali novou čeleď – čeleď odpadkoušovitých.

Z nejčastěji se vyskytujících druhů v Krkonoších lze jmenovat zejména petlahvoně odhozencevlhčence ubrouskového, sáčkovce šustilku nebo obalíka sušenkovitého. Lidmi zavlečené druhy z přírody nemizí, naopak se rozmnožují co do počtu i druhů. V příštích týdnech se vypraví v rámci kampaně do Krkonoš expedice mladých zoologů, jejímž cílem bude vytvoření taxonomie všech odpadkoušů, které se v krkonošské přírodě objevují.

Pojmenuj si svého odpadkouše

Kampaň KRNAP komunikuje zejména na profilech “nenizverjakozver” na Facebooku a Instagramu. Dva mladí výzkumníci, Alice a Lukáš, se s uživateli sociálních sítí dělí o důležité poznatky ze života odpadkoušů zavlečených do KRNAP/KPN.

Veřejnost má možnost se do kampaně zapojit vymýšlením zajímavých českých i latinských názvů těchto škůdců krajiny, lesů a hor.

Významný edukativní charakter bude mít v kampani výukový materiál ve formě online gamebooku. Využití gamebooku pro vzdělávání patří mezi nové formy projektového vyučování, které odráží současné pedagogické trendy.

Vzdělávací program “Ztraceni v bouři Krkonoš” provede čtenáře příběhem žáků 8. třídy, kteří se ztratí v Krkonoších. Přitom budou vstupovat do nejrůznějších situací a vztahů s odpadkouši. Příběh obsahuje řadu odkazů na základní ideu kampaně “Není zvěř jako zvěř” a nenásilnou formou seznamuje žáky se základními znalostmi chování v přírodě. Tato forma vzdělávacího programu rozvíjí nejen vědomosti ústředního tématu, ale také obecné kompetence žáků, včetně čtenářské gramotnosti, schopnosti porozumět textu, dovednosti samostatně se rozhodovat a uvědomovat si následky svých voleb.

Ekologický bar i KPZ

Dalšími částmi informační kampaně budou červnové kontaktní akce v krajských městech spádové oblasti KRNAP. Jejich ústředním prvkem bude ekologický bar aktivit založený na zážitkové pedagogice (například rozpoznávání stop a také zvuků/hlasů reálných zástupců fauny od zástupců čeledi odpadkoušovitých, určování délky života odpadkoušů, workshop k tvorbě bajek o odpadkouších a další kvízové hry).

V období nejvyšší návštěvnosti hor, v první polovině července, se kontaktní akce přemístí přímo na výchozí místa turistických tras v Krkonoších. Turisté obdrží praktický návod na cestu, KPZ (kompostovatelný sáček na odpadky, rukavici atd.) a QR kód s odkazem na atlas čeledi odpadkoušovitých.

Při návratu z hor budou moci turisté sdílet svou vzornou návštěvu hor v rámci fotokoutku s odlovenými odpadkouši přímo na sociální sítě. Projekt symbolicky kulminuje na nejvyšším bodě České republiky a na vrcholcích dalších hor, které jsou součástí hřebenového pásu Krkonoš. Přibližováním se k vrcholu KRNAP/KPN se bude měnit obsah aktivit, který směrem ke zmíněnému hřebeni ns důrazu a vyzývá k akci, a to nejen k tomu, aby si návštěvníci odnášeli s sebou vše, co si do prostoru parku přinesou, ale také ke sběru odpadků.

Happeningy proběhnou v těchto místech:

  • 11. 6. Liberec
  • 15. 6. Praha
  • 19. 6. Pardubice
  • 20. 6. Hradec Králové
  • 1.–13. 7. výchozí místa turistických tras v KRNAP
Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Taky by vás mohlo zajímat