Kofola se připojila k iniciativě Zálohujme.cz

Iniciativa Zálohujme.cz získala dalšího významného člena. Společnost Kofola ČeskoSlovensko svým vstupem podpořila úsilí o zavedení plošného zálohového systému na PET lahve a plechovky v ČR. Iniciativa se tak rozrostla na 24 členů z řad firem i neziskových organizací, které spojuje myšlenka uzavření cirkulární smyčky nápojových obalů a větší udržitelnosti (nejen) v nápojovém odvětví.

„Máme radost, že sami výrobci aktivně hledají cesty, jak minimalizovat dopad svého byznysu na životní prostředí. Je skvělé, že se k Mattoni 1873, Sodovkárně Kolín nebo pivovaru Bernard přidává další významný výrobce nápojů – Kofola ČeskoSlovensko, která k cirkularitě nápojových obalů dlouhodobě směřuje,“ říká Andrea Brožová, mluvčí iniciativy Zálohujme.cz.

Kofola se ve své obalové strategii drží principu RRR, čili Reduce, Reuse, Recycle (česky omez, znovu použij, zrecykluj), který tvoří základní pilíře při ekologickém nakládání s odpady. Pro distribuci svých nápojů z velké části využívá znovuplnitelné KEG sudy, PET lahve z recyklovaného PETu a letos na trh uvede vratné skleněné lahve pro obchody a velké řetězce. Do roku 2030 chce být uhlíkově neutrální a nechce vytvářet žádný odpad.

Iniciativa Zálohujme.cz vznikla v lednu 2018 a od té doby usiluje o zavedení zálohového systému na PET lahve a hliníkové plechovky. K zakládajícím členům – Mattoni 1873, Institutu cirkulární ekonomiky a Vysoké škole chemicko-technologické, se připojily další firmy (nejen) z nápojového odvětví a celá řada environmentálních, vzdělávacích a zájmových neziskových organizací.

Plošný zálohový systém v ČR se těší vysoké podpoře veřejnosti, od roku 2018 se pohybuje kolem 80 %. V únoru tohoto roku předala iniciativa Zálohujme.cz Sněmovnímu výboru více než 35 tisíc podpisů pod peticí za zavedení plošného zálohového systému v ČR a otázka zálohování se objevila také v programovém prohlášení nové vlády. Zálohování podpořilo Hlavní město Praha i Sdružení místních samospráv ČR.

Zavedení zálohového systému na PET lahve a plechovky a uzavřený systém recyklace, kdy se z PET lahví vyrábí opět PET lahve a z plechovek opět plechovky by dle studie Vysoké školy chemicko-technologické zmírnil dopady výroby těchto obalů asi o 28 %. Navíc by téměř zmizely odhozené PET lahve a plechovky z ulic a přírody (až o 98 %) a významně by klesla spotřeba primární suroviny pro výrobu nového PETu a hliníku.

O iniciativě Zálohujme.cz
Iniciativa usiluje o celospolečenskou debatu o možnostech zavedení systému vratných záloh na nápojové PET lahve a plechovky v Česku. Došlo by tak k posílení principů oběhového hospodářství. Hledá možnosti, jak zlepšit sběr nápojových PET lahví a plechovek, aby se po použití nestávaly bezcenným odpadem, ale plnohodnotnou surovinou umožňující recyklaci „z lahve do lahve“. Více na: www.zalohujme.cz  

Zakládající členové: Mattoni 1873, Institut cirkulární ekonomiky (INCIEN), Vysoká škola chemicko-technologická (VŠCHT); Členové: Sdružení místních samospráv ČR, Rodinný pivovar BERNARD, a.s., Sodovkárna Kolín, Tradiční pivovar v Rakovníku, a. s., KRAKONOŠ, spol. s r.o., Žatecký pivovar, spol. s r.o., DUDÁK – Měšťanský pivovar Strakonice, a.s., Měšťanský pivovar Havlíčkův Brod, DUP – družstvo – pivovar Poutník, WTS-J, a.s., Jarošovský pivovar, AGS Trade, s.r.o. (Secco+), Great Expectations, s.r.o., Trash Hero Czech Republic, z.s., Rádio Impuls, RunCzech, Nadace Partnerství, Chaloupky, z.s., Divadlo Aqualung, FO4EST, z.s.,  Klub Českých Turistů – Oblast Karlovarský Kraj, RespON, Kofola ČeskoSlovensko a. s. 

Kontakt pro média: Andrea Brožová, mluvčí iniciativy, telefon: 721 150 737; e-mail: andrea.brozova@mattoni.cz¨

Zdroj úvodního foto: databáze fotografií KOFOLA

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Taky by vás mohlo zajímat